EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CO0384

Sklep Sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2012.
Tate & Lyle Investments Ltd proti Belgische Staat.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Razlaga člena 63 PDEU – Omejitve prostega pretoka kapitala – Davčna zakonodaja – Davek na gospodarske družbe – Obdavčitev dividend – Nacionalna zakonodaja o pri viru odtegnjenem davku v višini 10 % na dividende, ki jih razdelijo družbe rezidentke, ter na primerljive dohodke – Možnost upoštevanja te odtegnitve pri davku od dohodkov pravnih oseb le za družbe rezidentke.
Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika – Člen 63 PDEU – Davčna zakonodaja – Razdelitev dividend – Odtegnitev davka pri viru – Preprečitev ali zmanjšanje verižnega obdavčenja – Različno obravnavanje upravičenih družb rezidentk in upravičenih družb nerezidentk.
Zadeva C‑384/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:463

Sklep Sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2012 –
Tate & Lyle Investments

(Zadeva C-384/11)

„Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika – Člen 63 PDEU – Davčna zakonodaja – Razdelitev dividend – Odtegnitev davka pri viru – Preprečitev ali zmanjšanje verižnega obdavčenja – Različno obravnavanje upravičenih družb rezidentk in upravičenih družb nerezidentk“

Prosti pretok kapitala in svoboda plačil – Omejitve – Davčna zakonodaja – Davek od dohodkov pravnih oseb – Nacionalna ureditev, ki za dividende, ki jih družba rezidentka po delitvi izplača družbi nerezidentki, določa večje obdavčenje kot za vsakršne dividende, ki se izplačajo družbam rezidentkam zadevne države članice – Nedopustnost – Meje – Odprava posledic omejitve z upoštevanjem pri viru odtegnjenega davka pri davku, ki ga je treba plačati v drugi državi članici, na podlagi konvencije za preprečevanje dvojnega obdavčevanja – Presoja nacionalnega sodišča (člen 63 PDEU) (Glej točke od 18 do 46 in izrek.)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Razlaga člena 63 PDEU – Omejitve prostega pretoka kapitala – Davčna zakonodaja – Davek na gospodarske družbe – Obdavčitev dividend – Nacionalna zakonodaja o pri viru odtegnjenem davku v višini 10 % na dividende, ki jih razdelijo družbe rezidentke, ter na primerljive dohodke – Možnost upoštevanja te odtegnitve pri davku od dohodkov pravnih oseb le za družbe rezidentke

Izrek

Člen 63 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, kot je ta iz spora o glavni stvari, ki določa pri viru odtegnjeni davek na dividende, ki jih je družba rezidentka razdelila upravičenim družbam rezidentkam in nerezidentkam, ki imajo v njej delež, manjši od 10 % kapitala, vendar z nakupno vrednostjo vsaj 1,2 milijona EUR, pri čemer je sistem zmanjšanja verižnega obdavčevanja predviden zgolj za upravičene družbe rezidentke. Kadar se država članica sklicuje na konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjeno z drugo državo članico, mora nacionalno sodišče ugotoviti, ali je treba v sporu, o katerem odloča, upoštevati to konvencijo, in če je potrebno preveriti, ali je na podlagi te konvencije mogoče odpraviti posledice omejitve prostega pretoka kapitala.

Top