EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0566

Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. septembra 2012.
Jutta Ertmer proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).
Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Skupnosti erkat - Prejšnje besedne in figurativne znamke Skupnosti in nacionalne znamke CAT - Relativni razlogi za zavrnitev - Verjetnost zmede - Škodovanje ugledu - Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Obveznost obrazložitve.
Zadeva T-566/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:419

  The document is unavailable in your User interface language.

Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. septembra 2012 –
Ertmer proti UUNT – Caterpillar (erkat)

(Zadeva T-566/10)

„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Skupnosti erkat – Prejšnje besedne in figurativne znamke Skupnosti in nacionalne znamke CAT – Relativni razlogi za zavrnitev – Verjetnost zmede – Škodovanje ugledu – Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Obveznost obrazložitve“

1.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Presoja verjetnosti zmede (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točke 15, 19 in 20.)

2.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnimi proizvodi ali storitvami – Merila presoje (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točki 18 in 27.)

3.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Besedna znamka erkat – Besedne in figurativne znamke CAT (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točke 40, od 42 do 45 in od 51 do 55.)

4.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji – Povezava med znamkama (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5)) (Glej točko 58.)

5.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Dokazi, ki jih mora predložiti imetnik – Prihodnja, in ne hipotetična verjetnost neupravičenega izkoriščanja ali oškodovanja (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5)) (Glej točki 59 in 60.)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. septembra 2010 (zadeva R 270/2010-1) v zvezi s postopkom za razglasitev ničnosti med Caterpillar Inc. in Jutto Ertmer.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 7. septembra 2010 (zadeva R 270/2010-1) se razveljavi.

2.

V preostalem delu se tožba zavrne.

3.

UUNT in Caterpillar Inc. se naloži plačilo stroškov.

Top