EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0447

Sodba Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 17. oktobra 2012.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Sodišče Evropske unije.
Javna naročila storitev – Postopek javnega razpisa – Zagotavljanje storitev vzdrževanja, razvoja in podpore informacijske tehnologije – Zavrnitev ponudb tožeče stranke in oddaja naročil drugemu ponudniku – Izbirna merila – Merila za oddajo naročil – Obveznost obrazložitve – Nepogodbena odgovornost.
Zadeva T‑447/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:553

Sodba Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 17. oktobra 2012 –
Evropaïki Dynamiki proti Sodišču

(Zadeva T-447/10)

„Javna naročila storitev – Postopek javnega razpisa – Zagotavljanje storitev vzdrževanja, razvoja in podpore informacijske tehnologije – Zavrnitev ponudb tožeče stranke in oddaja naročil drugemu ponudniku – Izbirna merila – Merila za oddajo naročil – Obveznost obrazložitve – Nepogodbena odgovornost“

1.                     Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Označitev predmeta spora – Kratek povzetek navajanih tožbenih razlogov (Statut Sodišča, člena 21, prvi odstavek, in 53, prvi odstavek; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 44(1)(c)) (Glej točko 27.)

2.                     Javna naročila Evropske unije – Oddaja naročila na podlagi javnega razpisa – Merila izbora – Ocena sposobnosti kandidatov, da opravijo opredeljene storitve – Merila dodelitve – Primerjalna ocena značilnosti in prednosti posameznih ponudb – Uporaba merila, katerega namen je oceniti zmožnost kandidatov, da po dodelitvi naročila opravijo naročilo – Nedopustnost (Uredba Sveta št. 1605/2002, člen 97(1); Uredba Komisije št. 2342/2002, člena 137 in 138) (Glej točke od 35 do 42 in 53.)

3.                     Javna naročila Evropske unije – Oddaja naročila na podlagi javnega razpisa – Diskrecijska pravica institucij – Sodni nadzor – Meje (Glej točki 69 in 70.)

4.                     Akti institucij – Obrazložitev – Obveznost – Obseg – Odločitev o neizbiri ponudbe v postopku oddaje javnega naročila storitev – Obveznost sporočitve, če se to pisno zahteva, značilnosti in relativne prednosti izbrane ponudbe ter ime ponudnika – Obveznost naročnika, da opravi natančno primerjalno analizo sprejete ponudbe in ponudbe neizbranega ponudnika (člen 296 PDEU; Uredba Sveta št 1605/2002, člen 100(2); Uredba Komisije št. 2342/2002, člen 149) (Glej točke od 70 do 73, 92, od 95 do 96, 107 in 110.)

5.                     Ničnostna tožba – Tožba zoper sklep, s katerim je bila v postopku oddaje javnih naročil storitev ponudba zavrnjena – Razglasitev ničnosti spornega sklepa zaradi neobrazložitve – Podredni tožbeni razlog za razglasitev ničnosti, ki se nanaša na kršitev načela prepovedi diskriminacije – Resničnost diskriminacije, ki je odvisna od preučitve tožbenih razlogov, ki bi morali biti navedeni zoper sklep, s katerim je bil nadomeščen sklep, ki je bil razglašen za ničen – Preuranjenost predloga za razveljavitev (Glej točko 116.)

6.                     Nepogodbena odgovornost – Pogoji – Nezakonitost – Škoda – Vzročna zveza – Neizpolnitev enega od pogojev – Zavrnitev odškodninske tožbe v celoti (člen 340, drugi pododstavek, PDEU) (Glej točki 118 in 119.)

7.                     Nepogodbena odgovornost – Pogoji – Nezakonitost – Škoda – Vzročna zveza – Razglasitev ničnosti sklepa Sodišča, s katerim je bila v okviru postopka oddaje javnega naročila storitev zavrnjena ponudba, zaradi neobrazložitve – Resničnost nezakonitosti in vzročne zveze, ki je odvisna od preučitve tožbenih razlogov, ki bi morali biti navedeni zoper sklep, s katerim je bil nadomeščen sklep, ki je bil razglašen za ničen – Preuranjenost odškodninskega zahtevka (člen 340, drugi pododstavek, PDEU) (Glej točki 123 in 125.)

Predmet

Po eni strani predlog za razglasitev ničnosti sklepa Sodišča z dne 12. julija 2010, s katerim je zavrnilo ponudbe tožeče stranke, ki so bile predložene za sklopa 1 in 2 v postopku javnega razpisa CJ 7/09 z dne 11. novembra 2009 za vzdrževanje, razvoj in podporo informacijske tehnologije (UL 2009/S 217-312293), in vseh s tem povezanih odločb Sodišča, vključno s sklepom o oddaji naročila izbranim ponudnikom, in po drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Sklep Sodišča Evropske unije z dne 12. julija 2010, s katerim so bile zavrnjene ponudbe, ki jih je predložila družba Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v okviru postopka javnega razpisa CJ 7/09 z dne 11. novembra 2009 za vzdrževanje, razvoj in podporo informacijske tehnologije, in naročilo oddano drugim ponudnikom, se razglasi za ničen.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Sodišču se naloži plačilo stroškov.

Top