EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0451

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 9. junija 2011.
Télévision française 1 SA (TF1) proti Evropski komisiji.
Pritožba - Državne pomoči - Člen 86(2) ES - Storitev javne radiotelevizije - Odločitev o nevložitvi ugovora - Dokaz - Gospodarska učinkovitost podjetja.
Zadeva C-451/10 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:384

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 9. junija 2011 – TF1 proti Komisiji

(Zadeva C‑451/10 P)

„Pritožba – Državne pomoči – Člen 86(2) ES – Storitev javne radiotelevizije – Odločba o nenasprotovanju – Dokaz – Gospodarska učinkovitost podjetja“

1.                     Pomoči, ki jih dodelijo države – Načrtovanje pomoči – Pregled, ki ga opravi Komisija – Predhodna faza in kontradiktorna faza – Združljivost pomoči s skupnim trgom – Težave pri presoji – Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek – Pojem – Resne težave – Dokazno breme in obseg dokazov v primeru tožbe za razglasitev ničnosti odločbe o nenasprotovanju (člen 88(2) in (3) ES; Uredba Sveta št. 659/1999, člen 4(3)) (Glej točke od 47 do 50 in 52.)

2.                     Pritožba – Preobsežna obrazložitev, ki utemeljuje izrek sodbe – Zavrnitev (Glej točki 62 in 63.)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 1. julija 2010 v združenih zadevah TF1 in M6 proti Komisiji (T-468/08 in T-573/08), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo pritožnice za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 3506 final z dne 16. julija 2008 o načrtovani kapitalski injekciji Francoske republike v višini 150 milijonov EUR za France Télévision SA – Kršitev pravil glede dokaznega bremena in dokazovanja – Kršitev člena 106(2) PDEU – Pojem ,,storitev splošnega gospodarskega pomena“ – Neobstoj resnih težav

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Télévision française 1 SA (TF1) se naloži plačilo stroškov.

3.

Canal + in Francoska republika nosita svoje stroške.

Top