EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0429

Sklep Sodišča (peti senat) z dne 16. maja 2011.
X Technology Swiss GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).
Pritožba - Znamka Skupnosti - Znak v obliki delne obarvanosti proizvoda - Nogavica z oranžnim prstnim delom - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 7(1)(b).
Zadeva C-429/10 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:307

Sklep Sodišča (peti senat) z dne 16. maja 2011 – X Technology Swiss proti UUNT

(Zadeva C‑429/10 P)

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Znak v obliki delne obarvanosti proizvoda – Nogavica z oranžnim prstnim delom – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 7(1)(b))“

Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju (člen 256(1) PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek) (Glej točko 41.)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. junija 2010 v zadevi X Technology Swiss proti UUNT (T-547/08), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. oktobra 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba zoper odločbo preizkuševalca o zavrnitvi registracije znaka, sestavljenega iz nogavice z oranžnim prstnim delom, kot znamke Skupnosti za proizvode iz razreda 25 – Razlikovalni učinek znaka v obliki delne obarvanosti proizvoda.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

X Technology Swiss GmbH se naloži plačilo stroškov.

Top