Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0510

Zadeva C-510/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 25. oktobra 2010 – DR and TV2 Danmark A/S proti NCB

OJ C 346, 18.12.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/36


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 25. oktobra 2010 – DR and TV2 Danmark A/S proti NCB

(Zadeva C-510/10)

()

2010/C 346/63

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki

:

1.

DR

2.

TV2 Danmark A/S

Tožena stranka

:

NCB

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba izraza „z lastno opremo“ v členu 5(2)(d) Direktive 2001/29/ES (1) in „v imenu in z odgovornostjo RTV-organizacije“ v uvodni izjavi 41 te direktive razlagati s sklicevanjem na nacionalno pravo ali na pravo Evropske unije?

2.

Ali je treba predpostaviti, da besedilo člena 5(2)(d) Direktive 2001/29/ES pomeni „v imenu in z odgovornostjo [RTV-organizacije]“, kot je navedeno na primer v danski, angleški in francoski različici te določbe, ali „v imenu ali z odgovornostjo [RTV-organizacije]“, kot je navedeno na primer v nemški različici te določbe?

3.

Ob predpostavki, da je treba izraza, navedena v prvem vprašanju, razlagati s sklicevanjem na pravo Evropske unije, je Sodišče zaprošeno, naj odgovori na ta vprašanja: katera merila morajo nacionalna sodišča uporabiti pri posamezni presoji vprašanja, ali je bil posnetek, ki ga izdela tretja oseba (v nadaljevanju: producent), zato da se bo uporabil za prenose RTV-organizacije, izdelan „z lastno opremo [te organizacije]“ in „v imenu ali z odgovornostjo RTV-organizacije“, tako da je ta posnetek zajet z izjemo, določeno v členu 5(2)(d)?

V povezavi z odgovorom na tretje vprašanje se prosi zlasti za odgovore na ta vprašanja:

(a)

Ali je treba pojem „lastna oprema“ iz člena 5(2)(d) Direktive 2001/29/ES razumeti tako, da pomeni, da je posnetek, ki ga je izdelal producent, zato da se bo uporabil za prenose RTV-organizacije, zajet z izjemo, določeno v členu 5(2)(d) te direktive, samo če je RTV-organizacija odgovorna pred tretjimi za ravnanja in opustitve producenta v zvezi s posnetkom, kakor da bi sama izvedla ta ravnanja in opustitve?

(b)

Ali je pogoj, da mora biti posnetek izdelan „v imenu [in/ali] z odgovornostjo [RTV-organizacije]“, izpolnjen, če je RTV-organizacija naročila producentu, naj izdela posnetek, zato da bi ga lahko prenašala, in ob predpostavki, da ima zadevna RTV-organizacija pravico prenašati sporni posnetek?

Østre Landsret prosi za razjasnitev, ali se zaradi odgovora na vprašanje 3(b) lahko upoštevajo ali morajo upoštevati spodaj navedeni položaji, in če je odgovor pritrdilen, kakšen bi moral biti njihov pomen:

(i)

Kadar končno in zaključno umetniško/uredniško odločitev o vsebini naročenega programa na podlagi sporazumov med strankami sprejme RTV-organizacija ali producent.

(ii)

Kadar je RTV-organizacija odgovorna pred tretjimi osebami glede obveznosti, ki jih ima producent v zvezi s posnetkom, kakor da bi sama izvedla ta ravnanja in opustitve.

(iii)

Kadar sporazum z RTV-organizacijo pogodbeno zavezuje izvajalca, da zadevni program dobavi RTV-organizaciji za določeno ceno in mora sam kriti vse stroške, ki bi bili lahko povezani s posnetkom in presegajo to ceno.

(iv)

Kadar odgovornost za zadevni posnetek pred tretjimi osebami prevzame RTV-organizacija ali producent.

(c)

Ali je pogoj, da mora biti posnetek izdelan „v imenu [in/ali] z odgovornostjo [RTV-organizacije]“, izpolnjen, če je RTV-organizacija naročila producentu, naj izdela posnetek, zato da bi ga lahko prenašala, in ob predpostavki, da ima zadevna RTV-organizacija pravico prenašati posnetek, če je producent v sporazumu z RTV-organizacijo v zvezi s posnetkom prevzel finančno in pravno odgovornost za (i) kritje vseh stroškov, povezanih s posnetkom v zameno za plačilo vnaprej določenega zneska; (ii) nakup pravic in (iii) nepredvidljive okoliščine, ki zajemajo vsako zamudo s posnetkom in kršitev pogodbe, pri čemer pa RTV-organizacija pred tretjimi osebami glede obveznosti, ki jih ima producent v zvezi s posnetkom, ni odgovorna, kakor da bi sama izvedla ta ravnanja in opustitve?


(1)  UL 2001 l 167. str. 10.


Top