Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0154

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. novembra 2009.
Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji.
Neizpolnitev obveznosti države - Šesta direktiva o DDV - Člena 2 in 4(1),(2) in (5) - Usklajevanje zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero - Davčni zavezanci - Dejavnosti ali transakcije, ki jih opravljajo ‚registradores de la propiedad' kot likvidatorji urada za likvidacije na hipotečnem območju - Gospodarske dejavnosti - Dejavnosti, ki se izvajajo neodvisno - Subjekt javnega prava, ki opravlja dejavnosti v okviru opravljanja javnih nalog - Kršitev prava Skupnosti, ki se jo očita nacionalnemu sodišču.
Zadeva C-154/08.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:695

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. novembra 2009 – Komisija proti Španiji

(Zadeva C‑154/08)

„Neizpolnitev obveznosti države − Šesta direktiva o DDV − Člena 2 in 4(1),(2) in (5) − Usklajevanje zakonodaje držav članic o prometnih davkih − Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero − Davčni zavezanci − Dejavnosti ali transakcije, ki jih opravljajo ‚registradores de la propiedad‘ kot likvidatorji urada za likvidacije na hipotečnem območju − Gospodarske dejavnosti − Dejavnosti, ki se izvajajo neodvisno − Subjekt javnega prava, ki opravlja dejavnosti v okviru opravljanja javnih nalog − Kršitev prava Skupnosti, ki se očita nacionalnemu sodišču“

1.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Vloga, s katero se postopek začne – Navedba očitkov in tožbenih razlogov – Zahteve obličnosti – Jasna opredelitev predlogov tožeče stranke (člen 226 ES; Statut Sodišča, člen 21; Poslovnik Sodišča, člen 38(1)(c)) (Glej točke 60, 63 in 67.)

2.                     Davčne določbe – Usklajevanje zakonodaj – Prometni davki – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Gospodarske dejavnosti, opravljene neodvisno v smislu člena 4 Šeste direktive (Direktiva Sveta 77/388, člena 2 in 4(1) in (2)) (Glej točke 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118, 127 in izrek.)

3.                     Države članice – Obveznosti – Neizpolnitev obveznosti – Odgovornost – Obseg – Ustavno neodvisne institucije (člen 226 ES) (Glej točki 125 in 126.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 2 in člena 4(1) in (2) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL L 145, str. 1) – Davčni zavezanci – Dejavnosti in transakcije, ki jih opravljajo „registradores de la propiedad“.

Izrek

1)         Kraljevina Španija s tem, da je storitve, ki so jih „registradores de la propiedad“ kot likvidatorji urada za likvidacije na hipotečnem območju (oficina liquidadora de distrito hipotecario) opravljali za avtonomno skupnost, oprostila plačila davka na dodano vrednost, ni izpolnila obveznosti iz členov 2 in 4(1) in (2) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero.

2)         Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

Top