EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0518

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. marca 2006.
Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki.
Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 92/43/EGS - Ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Varstvo vrst.
Zadeva C-518/04.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:183

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. marca 2006 – Komisija proti Grčiji

(Zadeva C-518/04)

„Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 92/43/EGS – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Varstvo vrst“

1.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Preučitev utemeljenosti, ki jo opravi Sodišče – Upoštevni položaj – Stanje po poteku roka, določenega v obrazloženem mnenju (člen 226 ES) (Glej točko 12.)

2.                     Okolje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43 (Direktiva Sveta 92/43, člen 12(1)(b) in (d) ter priloga IV, točka a) (Glej točke od 14 do 22.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 12(1)(b) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, str. 7) – Varstvo gadov Vipera schweizeri na otoku Milos – Nesprejetje potrebnih ukrepov za prepoved vznemirjanja te vrste med razmnoževanjem ter poškodovanja ali uničenja razmnoževališč.

Izrek

1)

Helenska republika s tem, da v predpisanem roku ni sprejela potrebnih ukrepov za vzpostavitev in izvajanje učinkovitega sistema strogega varstva gada Vipera schweizeri na otoku Milos, ki bi prepovedoval namerno vznemirjanje te vrste zlasti med razmnoževanjem, vzrejo mladičev in zimskim spanjem, ter vsako poškodovanje ali uničenje razmnoževališč ali počivališč, ni izpolnila obveznosti iz člena 12(1)(b) in (d) Direktive Sveta z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.

2)

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.

Top