EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1214(02)

Letna posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, v letu 2022 (Poročilo Eurostata z dne 28. oktobra 2022 o letni posodobitvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov EU za leto 2022 v skladu s členoma 64 in 65 ter Prilogo XI h KP, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropske unije, s katero se 1. julija 2022 prilagodijo osebni prejemki aktivnega osebja in pokojnine upokojenih uslužbencev ter s katero se 1. julija 2022 posodobijo korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za osebne prejemke aktivnega osebja, ki dela v krajih zaposlitve znotraj EU in zunaj nje, za pokojnine upokojenih uslužbencev glede na njihovo državo stalnega prebivališča ter za pokojninske transferje (Ares(2022)7485371).) 2022/C 474/10

PUB/2022/1548

OJ C 474, 14.12.2022, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 474/38


Letna posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, v letu 2022 (1)

(2022/C 474/10)

1.1   

Tabela zneskov osnovnih mesečnih plač za vsak razred in stopnjo v funkcionalnih skupinah AD in AST iz člena 66 KP, ki se uporabljajo od 1. julija 2022:

1. julij 2022

STOPNJE

RAZREDI

1

2

3

4

5

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

2.   

Tabela zneskov osnovnih mesečnih plač za vsak razred in stopnjo v funkcionalni skupini AST/SC iz člena 66 KP, ki se uporabljajo od 1. julija 2022:

1. julij 2022

STOPNJE

 

RAZREDI

1

2

3

4

5

6

5 319,31

5 542,85

5 775,76

5 936,43

6 018,46

5

4 701,38

4 898,94

5 105,53

5 246,82

5 319,31

4

4 155,24

4 329,84

4 511,80

4 637,32

4 701,38

3

3 672,53

3 826,85

3 987,69

4 098,60

4 155,24

2

3 245,90

3 382,31

3 524,45

3 622,49

3 672,53

1

2 868,84

2 989,40

3 115,02

3 201,66

3 245,90

3.   

Tabela korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije iz člena 64 KP, ki vključuje:

korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. julija 2022 za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev iz člena 64 KP (navedeni v stolpcu 2 naslednje tabele),

korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. januarja 2023 za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, v skladu s členom 17(3) Priloge VII h KP (navedeni v stolpcu 3 naslednje tabele),

korekcijske koeficiente, ki se od 1. julija 2022 uporabljajo za pokojnine v skladu s členom 20(1) Priloge XIII h KP (navedeni v stolpcu 4 naslednje tabele).

 

Osebni prejemek

Nakazilo

Pokojnina

Država/kraj

1. julij 2022

1. januar 2023

1. julij 2022

Bolgarija

65,0

60,9

 

Češka

95,5

82,8

 

Danska

134,7

136,5

136,5

Nemčija

100,6

100,6

100,6

Karlsruhe

95,6

 

 

München

112,2

 

 

Estonija

94,1

98,1

 

Irska

136,3

129,0

129,0

Grčija

89,4

84,8

 

Španija

97,4

93,4

 

Francija

116,8

107,7

107,7

Hrvaška

80,0

69,9

 

Italija

94,7

94,1

 

Varese

92,0

 

 

Ciper

82,6

82,9

 

Latvija

85,9

80,9

 

Litva

87,4

76,6

 

Madžarska

69,6

58,8

 

Malta

92,1

94,7

 

Nizozemska

109,8

110,7

110,7

Avstrija

108,8

110,6

110,6

Poljska

71,7

62,0

 

Portugalska

95,5

89,7

 

Romunija

70,1

59,1

 

Slovenija

87,1

83,6

 

Slovaška

81,3

80,9

 

Finska

117,3

118,9

118,9

Švedska

124,9

114,3

114,3

Združeno kraljestvo

 

 

125,4

4.1   

Znesek nadomestila med starševskim dopustom iz člena 42a, drugi odstavek, KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 1 123,91 EUR.

4.2   

Znesek nadomestila med starševskim dopustom iz člena 42a, tretji odstavek, KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 1 498,55 EUR.

5.1   

Osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 210,20 EUR.

5.2   

Znesek otroškega dodatka iz člena 2(1) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 459,32 EUR.

5.3   

Znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 311,65 EUR.

5.4   

Znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 112,21 EUR.

5.5   

Minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 KP in člena 4(1), drugi pododstavek, Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 623,01 EUR.

5.6   

Izselitveni dodatek iz člena 134 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 447,87 EUR.

6.1   

Znesek kilometrine iz člena 7(2) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

0 EUR za vsak kilometer od

0 do 200 km

0,2317 EUR za vsak kilometer od

201 do 1 000  km

0,3863 EUR za vsak kilometer od

1 001 do 2 000  km

0,2317 EUR za vsak kilometer od

2 001 do 3 000  km

0,0771 EUR za vsak kilometer od

3 001 do 4 000  km

0,0372 EUR za vsak kilometer od

4 001 do 10 000  km

0 EUR za vsak kilometer nad

10 000  km

6.2   

Znesek pavšalnega dodatka h kilometrini iz člena 7(2) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

115,86 EUR, če je geografska razdalja med krajema iz odstavka 1 med 600 km in 1 200 km,

231,72 EUR, če je geografska razdalja med krajema iz odstavka 1 večja od 1 200 km.

7.1   

Znesek kilometrine iz člena 8(2) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. januarja 2023, je:

0 EUR za vsak kilometer od

0 do 200 km

0,4672 EUR za vsak kilometer od

201 do 1 000  km

0,7787 EUR za vsak kilometer od

1 001 do 2 000  km

0,4672 EUR za vsak kilometer od

2 001 do 3 000  km

0,1556 EUR za vsak kilometer od

3 001 do 4 000  km

0,0751 EUR za vsak kilometer od

4 001 do 10 000  km

0 EUR za vsak kilometer nad

10 000  km

7.2   

Znesek pavšalnega dodatka h kilometrini iz člena 8(2) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. januarja 2023, je:

233,58 EUR, če je geografska razdalja med krajem zaposlitve in matičnim krajem med 600 km in 1 200 km,

467,12 EUR, če je geografska razdalja med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 200 km.

8.   

Znesek hranarine iz člena 10(1) Priloge VII h KP, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

48,28 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

38,94 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

9.   

Znesek spodnje meje nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

1 374,47 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

817,25 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

10.1   

Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz člena 28a(3), drugi pododstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

1 648,40 EUR (spodnja meja),

3 296,81 EUR (zgornja meja).

10.2   

Znesek standardnega dodatka iz člena 28a(7) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

1 498,55 EUR.

11.   

Tabela, ki vsebuje zneske lestvice osnovnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporabljajo od 1. julija 2022:

FUNKCIONALNE SKUPINE

1. julij 2022

STOPNJE

 

 

FUNKCIJA

RAZREDI

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

7 189,80

7 339,32

7 491,93

7 647,74

7 806,79

7 969,13

8 134,84

 

17

6 354,54

6 486,67

6 621,57

6 759,28

6 899,84

7 043,32

7 189,80

 

16

5 616,29

5 733,08

5 852,31

5 974,01

6 098,26

6 225,09

6 354,54

 

15

4 963,81

5 067,04

5 172,43

5 279,99

5 389,80

5 501,87

5 616,29

 

14

4 387,16

4 478,39

4 571,53

4 666,59

4 763,67

4 862,69

4 963,81

 

13

3 877,47

3 958,12

4 040,42

4 124,46

4 210,22

4 297,78

4 387,16

III

12

4 963,75

5 066,96

5 172,35

5 279,89

5 389,68

5 501,76

5 616,17

 

11

4 387,13

4 478,34

4 571,47

4 666,52

4 763,57

4 862,63

4 963,75

 

10

3 877,46

3 958,09

4 040,40

4 124,43

4 210,19

4 297,75

4 387,13

 

9

3 427,03

3 498,29

3 571,04

3 645,32

3 721,12

3 798,48

3 877,46

 

8

3 028,92

3 091,91

3 156,21

3 221,83

3 288,84

3 357,23

3 427,03

II

7

3 426,95

3 498,24

3 570,98

3 645,25

3 721,10

3 798,48

3 877,47

 

6

3 028,79

3 091,76

3 156,08

3 221,72

3 288,72

3 357,13

3 426,95

 

5

2 676,85

2 732,52

2 789,36

2 847,38

2 906,59

2 967,06

3 028,79

 

4

2 365,82

2 415,03

2 465,27

2 516,55

2 568,88

2 622,31

2 676,85

I

3

2 914,51

2 974,99

3 036,75

3 099,76

3 164,08

3 229,76

3 296,81

 

2

2 576,55

2 630,02

2 684,61

2 740,32

2 797,20

2 855,26

2 914,51

 

1

2 277,79

2 325,07

2 373,31

2 422,56

2 472,85

2 524,17

2 576,55

12.   

Znesek spodnje meje nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

1 033,84 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

612,96 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

13.1   

Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz člena 96(3), drugi pododstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

1 236,30 EUR (spodnja meja),

2 472,57 EUR (zgornja meja).

13.2   

Znesek standardnega dodatka iz člena 96(7) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2022, je 1 123,91 EUR.

13.3   

Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz člena 136 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2022, je:

1 087,66 EUR (spodnja meja),

2 559,24 EUR (zgornja meja).

14.   

Znesek dodatkov za izmensko delo iz člena 1(1), prvi pododstavek, Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (2), je:

471,12 EUR,

711,08 EUR,

777,48 EUR,

1 059,95 EUR.

15.   

Koeficient, ki se od 1. julija 2022 uporablja za zneske iz člena 4 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 (3), je 6,8007.

16.   

Tabela zneskov iz člena 8(2) Priloge XIII h KP, ki se uporabljajo od 1. julija 2022:

1. julij 2022

STOPNJE

RAZREDI

1

2

3

4

5

6

7

8

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

 

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

21 733,04

 

 

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 856,62

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

 

 

 

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 292,34

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 399,73

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 726,95

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

 

 

 

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 941,81

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 786,88

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 766,14

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 863,97

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

5 587,18

5 821,96

6 066,59

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 361,87

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 739,00

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

 

 

 

17.   

Znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h KP, kot so veljali pred 1. majem 2004, ki se uporablja od 1. julija 2022, za uporabo člena 18(1) Priloge XIII h KP je:

162,53 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

249,19 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

18.   

Tabela zneskov lestvice osnovnih plač iz člena 133 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporabljajo od 1. julija 2022:

Razred

1

2

3

4

5

6

7

Osnovna plača za polni delovni čas

2 071,92

2 413,79

2 617,04

2 837,43

3 076,35

3 335,44

3 616,32

Razred

8

9

10

11

12

13

14

Osnovna plača za polni delovni čas

3 920,88

4 251,04

4 609,01

4 997,14

5 417,97

5 874,21

6 368,88

Razred

15

16

17

18

19

 

 

Osnovna plača za polni delovni čas

6 905,20

7 486,70

8 117,17

8 800,70

9 541,84

 

 

19.   

Za uslužbence, v referenčnem obdobju razporejene na delovnih mestih v Bolgariji, na Danskem, v Estoniji, Španiji, na Hrvaškem, v Italiji (Varese), na Cipru, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in na Švedskem, bi bilo treba vse sklice na 1. julij 2022 v točkah 1 do 18 zgoraj razumeti kot sklice na 16. maj 2022 v skladu s členom 8(2), točka (a), Priloge XI h KP.

20.   

Za uslužbence, v referenčnem obdobju razporejene na delovnih mestih na Češkem, v Grčiji, Latviji, Litvi in na Portugalskem, bi bilo treba vse sklice na 1. julij 2022 v točkah 1 do 18 zgoraj razumeti kot sklice na 1. maj 2022 v skladu s členom 8(2), točka (b), Priloge XI h KP.

21.   

Za upokojence, ki v referenčnem obdobju prebivajo v Bolgariji, na Danskem, v Estoniji, na Irskem, v Grčiji, na Madžarskem, Hrvaškem, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji in na Švedskem, bi bilo treba vse sklice na 1. julij 2022 v točkah 1 do 18 zgoraj razumeti kot sklice na 16. maj 2022 v skladu s členom 8(2), točka (a), Priloge XI h KP.

22.   

Za upokojence, ki v referenčnem obdobju prebivajo na Češkem, v Latviji, Litvi in na Slovaškem, bi bilo treba vse sklice na 1. julij 2022 v točkah 1 do 18 zgoraj razumeti kot sklice na 1. maj 2022 v skladu s členom 8(2), točka (b), Priloge XI h KP.


(1)  Poročilo Eurostata z dne 28. oktobra 2022 o letni posodobitvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov EU za leto 2022 v skladu s členoma 64 in 65 ter Prilogo XI h KP, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropske unije, s katero se 1. julija 2022 prilagodijo osebni prejemki aktivnega osebja in pokojnine upokojenih uslužbencev ter s katero se 1. julija 2022 posodobijo korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za osebne prejemke aktivnega osebja, ki dela v krajih zaposlitve znotraj EU in zunaj nje, za pokojnine upokojenih uslužbencev glede na njihovo državo stalnega prebivališča ter za pokojninske transferje (Ares(2022)7485371).

(2)  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1). Uredba, kakor je bila dopolnjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 1307/87 (UL L 124, 13.5.1987, str. 6).

(3)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).


Top