EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0105(02)

Obvestilo za JUNDA AL-KHILAFAHA IN TUNISIA (JAK-T), ki je bil dodan na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida, na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/5 2022/C 4 I/02

C/2022/66

OJ C 4I , 5.1.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

CI 4/3


Obvestilo za JUNDA AL-KHILAFAHA IN TUNISIA (JAK-T), ki je bil dodan na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida, na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/5

(2022/C 4 I/02)

1.   

V Sklepu Sveta (SZVP) 2016/1693 (1) je Unija pozvana, naj zamrzne sredstva in gospodarske vire članov organizacij ISIL (Daiš) in Al-Kaida ter drugih posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, povezanih z njima, kakor so navedeni na seznamu, sestavljenem glede na RVSZN 1267(1999) in 1333(2000), ki ga mora odbor ZN, ustanovljen v skladu z RVSZN 1267(1999), redno posodabljati.

Seznam, ki ga je sestavil ta odbor ZN, vsebuje:

organizaciji ISIL (Daiš) in Al-Kaida,

fizične ali pravne osebe, subjekte, organe in skupine, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida, ter

pravne osebe, subjekte in organe, ki so v lasti ali pod nadzorom katere koli od teh povezanih oseb, subjektov, organov in skupin, ali jih ti kako drugače podpirajo.

Dejanja ali dejavnosti, ki kažejo na „povezanost“ posameznikov, skupin, podjetij ali subjektov z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida, vključujejo:

(a)

sodelovanje pri financiranju, načrtovanju, omogočanju, pripravi ali izvedbi dejanj ali dejavnosti organizacij ISIL (Daiš) in Al-Kaida ali katere koli njune celice, podorganizacije, odcepljene skupine ali podskupine, v povezavi z njimi, pod njihovim imenom, v njihovem imenu ali v njihovo podporo;

(b)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in z njim povezanega materiala komur koli od njih;

(c)

novačenje za kogar koli od njih; ali

(d)

druga dejanja ali dejavnosti v podporo kogar koli od njih.

2.   

Odbor Varnostnega sveta ZN je 8. oktobra 2020 odobril, da se na seznam odbora za sankcije proti organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida doda JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) .

JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) lahko varuhu človekovih pravic ZN kadar koli predloži zahtevo za ponovno proučitev odločitve o njegovi uvrstitvi na navedeni seznam ZN in pri tem priloži dokazila. Takšno zahtevo je treba poslati na naslov:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

United States of America

Tel. +1 212 963 2671

Faks +1 212 963 1300/3778

E-naslov: ombudsperson@un.org

Več informacij je na voljo na: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

Komisija je na podlagi odločitve ZN iz odstavka 2 sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2022/5 (2), ki spreminja Prilogo I k Uredbi Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (3). S spremembo, sprejeto v skladu s členom 7(1)(a) in členom 7a(1) Uredbe (ES) št. 881/2002, se na seznam iz Priloge I k navedeni uredbi (v nadaljnjem besedilu: Priloga I) doda ime JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) .

Za posameznike in subjekte, vključene v Prilogo I, se uporabljajo naslednji ukrepi iz Uredbe (ES) št. 881/2002:

(1)

zamrznitev vseh sredstev in gospodarskih virov, ki posameznikom in subjektom s seznama iz Priloge I, vključno s tretjimi osebami, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, neposredno ali posredno pripadajo, so v njihovi lasti ali ti posamezniki in subjekti z njimi razpolagajo, ter (splošna) prepoved neposrednega ali posrednega dajanja sredstev in gospodarskih virov tem posameznikom in subjektom na voljo ali v njihovo korist (člen 2), ter

(2)

prepoved neposrednega ali posrednega zagotavljanja tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, kar zlasti vključuje usposabljanje in pomoč glede proizvodnje, vzdrževanja in uporabe orožja ter s tem povezanega materiala vseh vrst posameznikom in subjektom s seznama iz Priloge I (člen 3).

4.   

V členu 7a Uredbe (ES) št. 881/2002 je določen postopek revizije, v katerem ima oseba ali subjekt s seznama možnost, da izrazi svoje mnenje o zadevi. Posamezniki in subjekti, dodani v Prilogo I z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/5, lahko od Komisije zahtevajo, da obrazloži njihovo uvrstitev na seznam. Kadar se predložijo pripombe, Komisija na podlagi teh pripomb ponovno prouči svojo odločitev o vključitvi osebe ali subjekta v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002. Zahtevo in morebitne pripombe je treba poslati na naslov:

European Commission

„Restrictive measures“

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Obenem je treba zadevne posameznike in subjekte opozoriti na možnost, da v skladu s pogoji iz člena 263, četrti in šesti odstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije v postopku pred Splošnim sodiščem Evropske unije izpodbijajo Izvedbeno uredbo (EU) 2022/5.

6.   

Zaradi pravne varnosti je treba posameznike in subjekte, vključene v Prilogo I, opozoriti, da lahko pri pristojnih organih v zadevni državi članici oziroma zadevnih državah članicah, kakor so navedeni v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 881/2002, vložijo zahtevo za pridobitev dovoljenja za uporabo zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov za nujne potrebe ali posebna plačila v skladu s členom 2a navedene uredbe.


(1)  UL L 255, 21.9.2016, str. 25.

(2)  UL L 1, 5.1.2022, str. 9.

(3)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


Top