EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10654

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10654 – KKR / ACCELL GROUP) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2022/C 102/08

PUB/2022/174

OJ C 102, 2.3.2022, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 102/12


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.10654 – KKR / ACCELL GROUP)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2022/C 102/08)

1.   

Komisija je 22. februarja 2022 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

KKR & Co. Inc. („KKR“, ZDA),

Accell Group N.V. („Accell Group“, Nizozemska).

Podjetje KKR pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Accell Group.

Koncentracija se izvede z javno ponudbo za odkup z dne 24. januarja 2022.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

KKR je globalno investicijsko podjetje, ki ponuja rešitve na področju upravljanja alternativnih naložb, kapitalskih trgov in zavarovanja,

Accell Group je proizvajalec in trgovec na drobno s kolesi (tudi električni kolesi), deli koles in opreme.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.10654 – KKR / ACCELL GROUP

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Top