EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10244

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva: M.1024 – Vodafone Group/Safaricom/Sumitomo/Ethiopia JV) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2021/C 348/03

PUB/2021/407

OJ C 348, 30.8.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/3


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva: M.1024 – Vodafone Group/Safaricom/Sumitomo/Ethiopia JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2021/C 348/03)

1.   

Komisija je 23. avgusta 2021 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

Vodafone Group Limited („Vodafone Group“, Združeno kraljestvo),

Safaricom Plc („Safaricom“, Kenija),

Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japonska),

Global Partnership for Ethiopia B.V. (skupaj s svojimi hčerinskimi družbami, „Ethiopia JV“, Etiopija).

Podjetja Vodafone Group, Safaricom in Sumitomo pridobijo v smislu člena 3(1)(b) in člena 3(4) uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Ethiopia JV, ki je novoustanovljeno polno delujoče skupno podjetje. Koncentracija se izvede z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij in podjetja Ethiopia JV so:

za podjetje Vodafone Group: telekomunikacijska skupina, dejavna v Evropi in Afriki. Upravlja mobilna in fiksna omrežja v 21 državah in ima partnerstva z mobilnimi omrežji v dodatnih 48 državah,

za podjetje Safaricom: telekomunikacijski operater v Keniji,

za podjetje Sumitomo: globalno trgovsko in investicijsko podjetje, ki opravlja poslovne dejavnosti v številnih panogah v 66 državah in regijah,

za podjejte Ethiopia JV: novoustanovljeno skupno podjetje za izvajanje polnega telekomunikacijskega dovoljenja za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev v Etiopiji.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.1024 – Vodafone Group/Safaricom/Sumitomo/Ethiopia JV

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

e-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Top