EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XG1030(02)

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1763 in Uredbe Sveta (EU) št. 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju 2020/C 366/06

OJ C 366, 30.10.2020, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/10


Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1763 in Uredbe Sveta (EU) št. 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

(2020/C 366/06)

Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (1) opozarjamo na naslednje:

Pravna podlaga za ta postopek obdelave sta Sklep Sveta (SZVP) 2015/1763 (2), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1585 (3), in Uredba Sveta (EU) 2015/1755 (4), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1578 (5).

Za ta postopek obdelave je odgovoren Svet Evropske unije, ki ga zastopa generalni direktor oddelka RELEX (zunanji odnosi) generalnega sekretariata Sveta, pristojni oddelek za postopek obdelave pa je RELEX.1.C, katerega naslov je:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov v GSS:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

data.protection@consilium.europa.eu

Namen postopka obdelave je sestaviti in posodabljati seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom (SZVP) 2015/1763, kot je bil spremenjen s Sklepom (SZVP) 2020/1585, in Uredbo (EU) št. 2015/1755, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1578.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na seznam, določena v Sklepu (SZVP) 2015/1763 in Uredbi (EU) 2015/1755.

Zbrani osebni podatki vključujejo potrebne podatke za pravilno identifikacijo zadevne osebe in utemeljitev ter vse druge podatke v zvezi s tem.

Zbrani osebni podatki se po potrebi lahko posredujejo Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji.

Brez poseganja v omejitve na podlagi člena 25 Uredbe (EU) 2018/1725 bo uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot sta pravica dostopa ter pravica do popravka ali do ugovora, urejeno v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Osebni podatki se bodo hranili pet let od dne, ko bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbrisan s seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, ali ko bo veljavnost ukrepa potekla, ali za čas trajanja sojenja, če se je to že začelo.

Brez poseganja v katero koli pravno, upravno ali izvensodno sredstvo lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).


(1)  UL L 295, 21.11.2018, str. 39.

(2)  UL L 257, 2.10.2015, str. 37.

(3)  UL L 362, 30.10.2020, str. 27.

(4)  UL L 257, 2.10.2015, str. 1.

(5)  UL L 362, 30.10.2020, str. 1.


Top