Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0615(02)

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta, Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)Besedilo velja za EGP.

OJ C 209, 15.6.2018, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 209/12


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta, Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Sklic in naslov standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Opomba 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Opomba 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Opomba 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Sistemi ravnanja z okoljem – Splošne smernice za uvajanje (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Opomba 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Ravnanje z okoljem – Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Okoljske označbe in deklaracije – Splošna načela (SO 14020:2000) (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko samodeklariranje (okoljsko označevanje II. vrste) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Opomba 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko označevanje I. vrste – Načela in postopki (ISO 14024:2018)

To je prva objava

EN ISO 14024:2000

Opomba 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Ravnanje z okoljem – Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem – Smernice (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Opomba 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Načela in okviri (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in smernice (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

To je prva objava

Opomba 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Ravnanje z okoljem – Slovar (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Ravnanje z okoljem – Okoljsko komuniciranje – Smernice in primeri (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Toplogredni plini – 1. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje in poročanje o emisijah in odstranjevanju toplogrednih plinov na ravni organizacije (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Toplogredni plini – 2. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o povečanem zmanjševanju ali odstranjevanju emisij toplogrednih plinov na ravni projekta (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Toplogredni plini – 3. del: Specifikacija z navodilom za vrednotenje in preverjanje trditev o emisijah toplogrednih plinov (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Toplogredni plini – Zahteve za organe na področju vrednotenja in preverjanja toplogrednih plinov za uporabo pri akreditaciji ali drugih oblikah priznavanja (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Opomba 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15) – Popravek AC101

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Opomba 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorijska medicina – Zahteve za referenčne merilne laboratorije (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ugotavljanje skladnosti – Slovar in splošna načela (enakovreden z ISO/IEC 17000:2004) (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Opomba 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Opomba 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja – 1. del: Zahteve (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Opomba 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Opomba 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Opomba 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za usposobljenost proizvajalcev referenčnih materialov (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za medsebojno ocenjevanje organov za ugotavljanje skladnosti in akreditacijskih organov (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti – 1. del: Splošne zahteve (ISO/IEC 17050-1:2004, popravljena verzija 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Opomba 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti – 2. del: Podporna dokumentacija (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Opomba 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ugotavljanje skladnosti – Osnovna pravila za certificiranje proizvodov in smernice za sheme certificiranja proizvodov (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Opomba 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Testiranje ob pacientu (POCT) – Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Opomba 2.1

30.11.2019

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 (2).

Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Sklici na popravke „…/AC:YYYY“ so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:

Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francija, tel. +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  UL C 338, 27.9.2014, str. 31.


Top