EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Mnenje Evropske centralne banke z dne 31. avgusta 2018 o predlogu uredbe o nekaterih nadomestilih za čezmejna plačila v Uniji in nadomestilih za pretvorbo valut (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/7


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 31. avgusta 2018

o predlogu uredbe o nekaterih nadomestilih za čezmejna plačila v Uniji in nadomestilih za pretvorbo valut

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 27. junija 2018 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi s četrto alineo člena 127(2) Pogodbe in četrto alineo člena 3.1 Protokola (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, saj predlagana vsebuje določbe, ki se nanašajo na nemoteno delovanje plačilnih sistemov. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

Namen predlagane uredbe je, da se vsem državljanom in podjetjem v Uniji omogočijo čezmejni prenosi v eurih med državo članico euroobmočja in državo članico zunaj euroobmočja ali med državama članicama zunaj euroobmočja z enako nizkimi nadomestili, kakor trenutno veljajo za domača plačila v uradni valuti države članice. Pri tem predlagana uredba izboljšuje preglednost in varstvo potrošnikov, krepi notranji trg za plačilne storitve v eurih in utrjuje to valuto kot prvo izbiro za plačila znotraj EU, dokler vse države članice Unije za svojo valuto ne uvedejo eura.

Posebne pripombe

1.   Področje uporabe določb o nadomestilih za pretvorbo valut

V predlagani uredbi je navedeno, da se njene določbe o nadomestilih za pretvorbo valut uporabljajo za vsa čezmejna plačila ne glede na to, ali so navedena plačila izražena v eurih ali v nacionalni valuti države članice, ki ni euro. Vendar tehnično pri čezmejnih plačilih v eurih s plačilnih računov v eurih, kadar se ponudnik plačilnih storitev plačnika in ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila nahajata v državah članicah euroobmočja, običajno ne bi smelo biti pretvorbe valut. Zato bi se morale te določbe dejansko uporabljati za čezmejna plačila v eurih samo takrat, kadar valuta plačilnega računa ni euro ali se ponudnik plačilnih storitev plačnika in ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila nahajata zunaj euroobmočja ali se tam nahaja zgolj slednji. ECB predlaga, da se to v predlagani uredbi pojasni.

Ker predlagana uredba ureja samo plačila prek ponudnikov plačilnih storitev, ne obsega možnosti, da trgovec opravlja storitev pretvorbe valut neodvisno od ponudnika plačilnih storitev. ECB predlaga, da se to v predlagani uredbi pojasni.

2.   Alternativne storitve in možnosti pretvorbe valut

Predlagana uredba ne vsebuje člena z opredelitvijo pojmov, čeprav v Uredbo (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) uvaja nove in pomembne pojme. Pojma „alternativne storitve pretvorbe valut“ in „alternativne možnosti pretvorbe valut“ bi na primer lahko združili v en pojem, tega pa bi bilo smiselno opredeliti. Natančneje, lahko bi pojasnili, ali se te storitve nanašajo na storitve, ki jih ponujajo ponudnik plačilnih storitev in z njim povezane družbe, in če se, kolikšen je obseg obveznosti ponudnika plačilnih storitev, da išče in oglašuje storitve, ki jih ponujajo njegovi neposredni konkurenti. Prav tako bi morali pojasniti, da lahko storitve pretvorbe valut ponujajo neregulirani ponudniki.

3.   Ureditev nadomestil za pretvorbo valut in prehodno obdobje

3.1

Po predlagani uredbi bo Evropski bančni organ pooblaščen za pripravo regulativnih tehničnih standardov za zagotavljanje preglednosti in primerljivosti cen različnih možnosti storitev pretvorbe valut.

3.2

V korist varstva potrošnikov se predlaga, da se prehodno obdobje za uskladitev z obveznostmi glede preglednosti v zvezi s celotnimi stroški storitev pretvorbe valut skrajša na 12 mesecev od začetka veljavnosti predlagane uredbe.

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v ločenem tehničnem delovnem dokumentu. Tehnični delovni dokument je dostopen v angleščini na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 31. avgusta 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (UL L 266, 9.10.2009, str. 11).


Top