EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0310(04)

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) 2015/1188 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov, Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo ter Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1186 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami (Objava naslovov in sklicev na prehodne merilne in računske metode za izvajanje Uredbe Komisije (EU) 2015/1188, zlasti prilog III in IV k Uredbi, za izvajanje Uredbe (EU) 2015/1185, zlasti prilog III in IV k Uredbi, ter za izvajanje Uredbe (EU) 2015/1186, zlasti prilog VIII in IX k Uredbi.)Besedilo velja za EGP.

UL C 76, 10.3.2017, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 76/4


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) 2015/1188 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov, Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo ter Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1186 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami

(Objava naslovov in sklicev na prehodne merilne in računske metode (1) za izvajanje Uredbe Komisije (EU) 2015/1188, zlasti prilog III in IV k Uredbi, za izvajanje Uredbe (EU) 2015/1185, zlasti prilog III in IV k Uredbi, ter za izvajanje Uredbe (EU) 2015/1186, zlasti prilog VIII in IX k Uredbi.)

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 076/02)

Parameter

Evropska organizacija za standardizacijo

Sklic/naslov

Opombe

(1)

(2)

(3)

(4)

Lokalni grelniki prostorov na trdno gorivo

Izkoristek pri nazivni in minimalni izhodni toplotni moči: ηth, nom, ηth, min

CEN

Za vse druge naprave in štedilnike z odprtim/zaprtim kuriščem: EN 16510-1:2013 § 7.3, A.6.2

Za naprave na pelete: EN 14785:2006 § 6.4.2, A.4.7 & A.4.8

Za naprave s počasnim oddajanjem toplote: EN 15250:2007-06 § 6.3, A.4.6 & A.5 & A.6.2.2

Serija EN 16510 bo nadomestila:

EN 13240:2001 (EN 13240:2001/A2:2004/C2:2007)

EN 13229:2001 (EN 13229:2011 § 6.8)

EN 12815:2001

EN 12809:2001.

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ηs

CEN

(glej opombo)

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/1188 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov.

Nazivna izhodna toplotna moč, minimalna izhodna toplotna moč: Pnom, Pmin

CEN

EN 16510-1:2013 A.4.7 & A.4.8, EN 14785:2006 § 6.5, A.4.7 & A.4.8

EN 15250:2007-06 § 6.3 & A.6.2.2

Pnom ustreza PN iz EN 16510-1:2013.

Pmin ustreza zmanjšani izhodni toplotni moči v EN 16510-1:2013.

Pmin ustreza zmanjšani izhodni toplotni moči iz EN 14785:2006.

Pnom ustreza P iz EN 15250:2007. Pmin ni opisan v EN 15250:2007, vendar se določi (če je primerno) na podoben način kot nazivna izhodna toplotna moč.

Zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen Ppilot

 

 

 

Neposredna izhodna toplotna moč

CEN

EN 14785:2006, A 6.2.4

EN 15250:2007, A.6.2.2

EN 16510-1:2013, A.6.2.4

 

Posredna izhodna toplotna moč:

CEN

EN 14785:2006 A.6.2.3

EN 16510-1:2013 A.6.2.3

Za peči s počasnim oddajanjem toplote ni naveden izračun izhodna toplotna moč – voda. Če aparati imajo tako izhodno moč, se uporabijo načela za izračun iz prEN16510-1.

Potreba po električni moči pri nazivni izhodni toplotni moči, elmax

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.1

Ustreza Paux 100 .

EN16510-1 zahteva, da se „dodatna potreba po električni moči v W, če je primerno“, prikaže na oznaki aparata, ne navaja pa metod za določitev.

Uporabi se glavni standard EN15456.

Potreba po električni moči pri minimalni izhodni toplotni moči, elmin

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.2

Kot minimalna izhodna toplotna moč se uporabi najmanjša izhodna moč, ki jo navede proizvajalec aparata.

Ustreza Paux,30 .

Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, elsb

CEN

EN 15456:2008-06 § 3.4.1 & § 5.1.3.3

ali

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3

Ustreza Paux sb . Ustreza zahtevani moči v stanju pripravljenosti iz IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Emisije delcev (PM) v skladu s Prilogo III 4 a) i) (1) (ogrevani filter)

CEN

Za merjenje (ogrevani filter) v skladu z EN 16510-1:2013, G.2

 

Emisije delcev (PM) v skladu s Prilogo III 4 a) i) (2) (tunel za redčenje)

CEN

Za merjenje (tunel za redčenje pri polnem pretoku) v skladu s CEN/TS 15883:2009, Priloga A.2

 

Emisije delcev (PM) v skladu s Prilogo III 4 a) i) (3)

CEN

Za merjenje v skladu s CEN/TS 15883:2009, Priloga A.3

 

Emisije plinastih organskih spojin (OGC)

CEN

EN 16510-1:2013, F.4

 

Emisije ogljikovega monoksida (CO)

CEN

EN 16510-1:2013 A.4.4.2 in A.6.2.6

 

Emisije dušikovih oksidov (NOx)

CEN

EN 16510-1:2013 Priloga E.5

 

Specifikacije preskusnega goriva

CEN

prEN 16510-1:2013 Priloga B

Za brikete iz mešanice fosilnih goriv: vsebnost vode (kot prejeti) ≤ 14 %; vsebnost pepela 5 ± 2 %; hlapne snovi < 18 %.

Za brikete iz mešanice biomase (30–70 %)/fosilnega goriva vsebnost vode (kot prejeti) ≤ 14 %; vsebnost pepela 5 ± 2 %; hlapne snovi od 20 % do 60 %.

Lokalni grelniki prostorov na plinasto gorivo, razen sevalnih in cevnih grelnikov

Neposredna izhodna toplotna moč

CEN

EN 613:2000

EN 1266:2002 § 3.5.1.3 & § 3.5.1.4 in § 7.12

EN 13278:2013 Prostostoječi plinski grelniki z odprtim kuriščem § 6.3 & § 6.12 & § 7.12 & § 7.3.1

EN 449:2002+A1:2007

Gre za izhodno toplotno moč v prostor, v katerem je izdelek nameščen.

Ustreza Qout iz EN 1319:2009, EN 1266:2002 in EN 13278:2013 ter se izračuna z enačbo Qout = QN * ηΝ, pri čemer je QN nazivna vhodna toplotna moč, ηΝ pa nazivna učinkovitost. Qout se izračuna kot bruto kalorična vrednost.

Posredna izhodna toplotna moč:

CEN

(glej opombo)

Posredna izhodna toplotna moč lokalnih plinskih grelnikov prostorov v standardih EN ni opisana.

Za namene deklaracije in preverjanja se lahko uporabijo načela iz EN 15610-1.

Izkoristek pri nazivni in minimalni izhodni toplotni moči: ηth, nom, ηth, min

CEN

prEN 613:2000 § 7.11.2

EN 1266:2002 § 6.12 & § 7.12

EN 13278:2013 § 6.12 & § 7.12

EN 613 ηth, nom in ηth, min se izračunata kot η v pogojih, ki veljajo pri nazivni in minimalni izhodni toplotni moči, če je primerno.

ηth, nom ustreza η, če je določen z nazivno vhodno toplotno močjo. ηth, min ustreza η, če je določen z minimalno vhodno toplotno močjo iz EN 1266:2002 in EN 13278:2013.

Vse vrednosti temeljijo na neto kalorični vrednosti.

Nazivna izhodna toplotna moč, minimalna izhodna toplotna moč: Pnom, Pmin

CEN

prEN 613:2000

EN 1266:2002 § 6.3.1 & § 7.3.1 in § 6.12 & § 7.12

EN 13278:2013 § 6.3.1 & § 7.3.1

EN 449:2202+A1:2007

EN 613 Pnom se določi kot Pnom = Qn * η za pogoje nazivne izhodne moči. Za Qn glej § 7.3.1. Pmin se določi kot Pmin = Qmin * η za pogoje minimalne izhodne moči. Za Qmin glej § 7.3.5.

Pnom se določi s Pnom = Qn * ηth nom, Pmin pa s Pmin = Qm * ηth, min iz EN 1266:2002 in EN 13278:2013.

Vse vrednosti temeljijo na neto kalorični vrednosti.

Potreba po električni moči pri nazivni izhodni toplotni moči, elmax

CEN

EN15456:2008 06: § 3.4.1

elmax ustreza Paux 100 iz EN15456:2008, izmerjeni med delovanjem pri nazivni obremenitvi

Potreba po električni moči pri minimalni izhodni toplotni moči, elmin

CEN

EN15456:2008-06: § 3.4.1

elmin ustreza Paux 30 , izmerjeni med delovanjem pri uporabni delni obremenitvi

Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, elsb

CEN

EN15456:2008-06: § 3.4.1

ali

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3

elsb ustreza Paux sb iz EN15456:2008 ali zahtevani moči v stanju pripravljenosti iz IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Emisije dušikovih oksidov (NOx)

CEN

prEN 613:2000 § 7.7.4

EN 1266:2002 § 6.7.2 & § 7.7.4 in Priloga G

EN 13278:2013 § 6.7.2 & § 7.7.4 in Priloga H

prEN61, EN1266 in EN13278 emisije NOx določajo kot utežene vrednosti v pogojih pri polni, modulirani in minimalni obremenitvi. Za namene deklaracije in preverjanja se uporabljajo emisije pri polni obremenitvi NOx(max).

Zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen Ppilot

CEN

v skladu z EN1266:2002, § 7.3.1

prEN613 in EN13278 ne vsebujeta določb o izračunu vhodne toplotne moči vžigalnega gorilnika.

Lokalni grelniki prostorov na tekoče gorivo

Neposredna izhodna toplotna moč

CEN

EN 1:1998§ 6.6.2

EN 13842:2000: § 6.3 in § 6.6

Neposredna izhodna toplotna moč je toplotna kapaciteta v skladu z EN 1:1998§ 6.6.2.

V EN 13842 se neposredna izhodna toplotna moč lahko izračuna kot: Q0 * (1-qA).

Vse vrednosti temeljijo na neto kalorični vrednosti.

Posredna izhodna toplotna moč:

CEN

(glej opombo)

Posredna izhodna toplotna moč lokalnih grelnikov prostorov na tekoče gorivo v standardih EN ni opisana.

Za namene deklaracije in preverjanja se lahko uporabijo načela iz EN 15610-1.

Izkoristek pri nazivni in minimalni izhodni toplotni moči: ηth, nom, ηth, min

CEN

EN 1:1998 § 6.6.1.2

EN 13842: § 6.6.6

V skladu z EN 1:1998 ηth, nom ustreza η pri največji stopnji pretoka olja, ηth, min pa η pri najmanjši stopnji pretoka olja.

V skladu z EN 13842 se ηth, nom izračuna kot ηth, nom = 1-qa, pri čemer se qa izmeri pri nazivni ali minimalni vhodni toplotni moči (če je primerno).

Vse vrednosti temeljijo na neto kalorični vrednosti.

Nazivna izhodna toplotna moč, minimalna izhodna toplotna moč: Pnom, Pmin

CEN

EN 1:1998-05 § 6.6.2

EN 13842:2000: § 6.3 in § 6.6

V skladu z EN 1:1998 Pnom ustreza P pri največji (nazivni) in najmanjši stopnji pretoka olja.

V skladu z EN 13842 se nazivna izhodna toplotna moč lahko izračuna kot: Q0 * (1-qA) za pogoje pri nazivni in minimalni izhodni toplotni moči.

Potreba po električni moči pri nazivni izhodni toplotni moči, elmax

CEN

EN15456:2008-06 Kotli za gretje. Poraba elektrike v generatorjih toplote. Sistemske meje. Meritve, § 3.4.1 & § 5.1.3.1

elmax ustreza Paux 100 iz EN15456:2008.

Potreba po električni moči pri minimalni izhodni toplotni moči, elmin

CEN

EN15456:2008-06, § 3.4.1 & § 5.1.3.2

Ustreza zahtevani pomožni moči Paux 30 iz EN15456:2008.

Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, elsb

CEN

EN15456:2008, § 3.4.1 & § 5.1.3.2 ali

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011§ 5.3

Ustreza Paux sb iz EN15456:2008, poraba električne energije Paux .

Ustreza zahtevani moči v stanju pripravljenosti iz IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Emisije dušikovih oksidov (NOx)

CEN

EN 1:1998 § 6.6.4

V EN 13842 ni opisano merjenje NOx, vendar § 5.3.2 določa največjo zahtevano vrednost.

Za namene deklaracije in preverjanja se uporabi metoda v skladu EN 1.

Zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen Ppilot

CEN

EN1266:2002, § 7.3.1

Za namene deklaracije in preverjanja take zahtevane moči se uporabi metoda iz EN1266:2002, § 7.3.1.

Lokalni električni grelniki prostorov

Nazivna izhodna toplotna moč (Pnom)

Cenelec

(glej opombo)

Za električne prenosne, fiksne in podtalne grelnike: IEC/EN 60675 ed 2.1; 1998 § 16

Za električne akumulacijske grelnike: IEC/EN 60531:1999 § 9

Nazivna izhodna toplotna moč v standardih ni izmerjena. Električna vhodna moč pri nazivni izhodni toplotni moči se šteje za reprezentativno za nazivno izhodno toplotno moč.

Pnom ustreza naslednjim veljavnim standardom:

IEC/EN 60335-1: Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Nazivna napetost: 250 V za enofazne aparate, do 480 V za druge, ni namenjeno za aparate za običajno domačo uporabo

IEC/EN 60335-2-30: Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za sobne grelnike

IEC/EN 60335-2-61: Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za termoakumulacijske grelnike prostorov

IEC/EN 60335-2-96: Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za grelne elemente z zvijavimi ploščami v strukturah stavb IEC

IEC/EN 60335-2-106: Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za grelne preproge in grelne enote za gretje prostorov

IEC/EN 60531:1991. Gospodinjski električni termoakumulacijski grelniki prostorov.

Največja neprekinjena izhodna toplotna moč (Pmax, c)

Cenelec

Za električne prenosne, fiksne in podtalne grelnike: IEC/EN 60675 ed.2.1:1998 § 9

Pmax, c ustreza uporabni moči iz IEC 60675 ed. 2.1:1998.

Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, elsb

Cenelec

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3

Ustreza zahtevani moči v stanju pripravljenosti iz IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Sevalni in cevni grelniki

Izkoristek pri nazivni in minimalni izhodni toplotni moči: ηth, nom, ηth, min

CEN

(glej opombo)

EN 416 in EN 419 ne vsebujeta metode za določanje izkoristka grelnika.

Za cevne grelnike se izkoristek določi na podlagi izgub v dimnih plinih, kot je opisano v EN 1319, § 7.4.

Vrednosti temeljijo na bruto kalorični vrednosti.

Za sevalne grelnike se privzame vrednost 85,6  % (na podlagi bruto kalorične vrednosti goriva).

Nazivna izhodna toplotna moč, minimalna izhodna toplotna moč: Pnom, Pmin

CEN

Sevalni grelniki: EN 419-1

Cevni grelniki: EN 416-1

Za sevalne in cevne grelnike se izhodna toplotna moč izračuna kot:

izhodna toplotna moč = vhodna toplotna moč Qn * izkoristek pri nazivni ali minimalni obremenitvi.

Vse vrednosti temeljijo na bruto kalorični vrednosti goriva.

Fenv

CEN

EN 1886:2007 § 8.2.1

Fenv je odvisen od razredov T1 do T5, kot so določeni v EN 1886.

Faktor sevanja (RF za nazivno in minimalno toplotno moč)

CEN

Cevni grelniki: EN 419-2: § 7.2.1.2

Sevalni grelniki: EN 416-2 § 7.2.1.2

RF pri nazivni izhodni toplotni moči ustreza Rf, RF pri minimalni izhodni toplotni moči ustreza Rf, vendar je izmerjen pri minimalni izhodni toplotni moči.

Rf temelji na neto kalorični vrednosti.

Potreba po električni moči pri nazivni izhodni toplotni moči, elmax

CEN

(glej opombo)

EN416 in EN 419 ne opisujeta metode za določanje zahtevane električne moči.

Zato se za namene deklaracije in preverjanja uporabljajo metoda in načela iz EN 15456, vendar pri ustreznih pogojih delovanja, tipičnih za sevalne in cevne grelnike.

Potreba po električni moči pri minimalni izhodni toplotni moči, elmin

CEN

(glej opombo)

EN416 in EN 419 ne opisujeta metode za določanje zahtevane električne moči.

Zato se za namene deklaracije in preverjanja uporabljajo metoda in načela iz EN 15456, vendar pri ustreznih pogojih delovanja, tipičnih za sevalne in cevne grelnike.

Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, elsb

CEN

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 § 5.3

Ustreza zahtevani moči v stanju pripravljenosti iz IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen Ppilot

CEN

(glej opombo)

Standarda EN 416 in EN 419 ne opisujeta metode za določanje zahtevane moči za stalno goreči vžigalni plamen (vžigalni gorilnik).

Za namene deklaracije in preverjanja take zahtevane moči se uporabi metoda iz EN1266:2002, § 7.3.1.


(1)  Te prehodne metode bi morali na koncu nadomestiti harmonizirani standardi. Ko bodo harmonizirani standardi na voljo, bodo sklici nanje objavljeni v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členoma 9 in 10 Direktive 2009/125/ES.


Top