Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8575

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )

OJ C 234, 20.7.2017, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 234/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 234/05)

1.

Komisija je 13. julija 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetja Ontario Teachers’ Pension Plan Board („OTPP“, Kanada), Alberta Investment Management Corporation („AIMCo“, Kanada), Borealis European Holdings („Borealis“, Nizozemska) in Kuwait Investment Authority („KIA“, Kuvajt) s spremembo delničarskega sporazuma v zvezi z LCY pridobijo v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah skupni nadzor nad letališčem London City Airport („LCY“, Združeno kraljestvo).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   OTPP: upravljanje pokojninskih prejemkov in naložbe sredstev iz pokojninskih načrtov v imenu približno 318 000 aktivnih in upokojenih učiteljev v kanadski provinci Ontario,

—   AIMCo: upravitelj institucionalnih naložb,

—   Borealis: ekskluzivni upravljavec infrastrukture za Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation (OMERS) v lasti OMERS, ki upravlja diverzificiran globalni portfelj delnic in obveznic, kot tudi nepremičnine, infrastrukturo in naložbe zasebnega kapitala za več kot 470 000 članov in upokojencev, v imenu približno 1 000 zaposlenih v kanadski provinci Ontario,

—   KIA: globalni vlagatelj z naložbami v vseh pomembnejših geografskih območjih in razredih sredstev, vključno z lastniškimi instrumenti, stalnim donosom, zakladnico, zasebnim kapitalom in premoženjem,

—   LCY: komercialno letališče v Londonu.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Top