Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AE4290

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (COM(2016) 370 final) – (2016/171 (COD))

OJ C 34, 2.2.2017, p. 172–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 34/172


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

(COM(2016) 370 final) – (2016/171 (COD))

(2017/C 034/29)

Poročevalec:

Vladimír NOVOTNÝ

Zaprosilo

Evropski parlament, 9. 6. 2016

 

Svet Evropske unije, 22. 6. 2016

Pravna podlaga

člen 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije

(COM(2016) 370 final) – (2016/171 (COD))

 

 

Pristojnost

strokovna skupina za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo

Datum sprejetja mnenja strokovne skupine

6. 10. 2016

Datum sprejetja mnenja na plenarnem zasedanju

19. 10. 2016

Plenarno zasedanje št.

520

Rezultat glasovanja

(za/proti/vzdržani)

205/9/15

1.   Sklepi in priporočila

1.1

EESO meni, da se bosta s predlagano spremembo izboljšali varnost v ladijskem prometu, zlasti za potnike v vodah EU, in učinkovitost reševanja v primeru ladijskih nesreč.

1.2

EESO se strinja s tem, da se med zabeležene podatke vključijo podatki o državljanstvu, da bo mogoče v primeru ladijskih nesreč, družine hitreje obvestiti o sorodnikih, ki so bili na ladji, in s tem preprečiti, da bi bile v negotovosti glede njihove usode.

1.3

Glede na rezultate delovnega posvetovanja Komisije EESO opozarja na vprašanje malih prevoznikov in poudarja, da jih je treba zaščititi pred vse večjo birokracijo. Meni, da predlog zagotavlja nadaljnjo konkurenco v vodah EU z enakimi pogoji za vse operaterje.

1.4

EESO pozdravlja, da je predlogu direktive priložen načrt za izvedbo, v katerem so navedeni ukrepi, potrebni za izvedbo ukrepov poenostavitve, ter opredeljeni glavni tehnični, pravni in časovni izzivi, povezani z uvedbo teh novih postopkov.

1.5

EESO predlog za spremembo Direktive Sveta 98/41/ES pozdravlja kot bistven prispevek k izvajanju programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ki ga je sprejela Komisija, ter programa za izboljšanje regulativnega okolja EU.

2.   Uvod

2.1

Po preverjanju ustreznosti varnosti potniških ladij EU je Evropska komisija predložila sklop predlogov za poenostavitev in racionalizacijo obstoječega regulativnega okvira za varnost potniških ladij v EU, da bi preprečili morebitno prekrivanje obveznosti in nedoslednosti med različnimi zakonodajnimi akti ter hkrati ohranili predpise EU in zagotovili njihovo pravilno izvajanje.

2.2

Cilj tega svežnja predlogov, ki vključuje spremembo Direktive 2009/45/ES o tehničnih zahtevah za potniške ladje, predlog direktive, ki bo nadomestila Direktivo Sveta 1999/35/ES o potniških ladjah, ki izvajajo linijske prevoze, in zlasti spremembo Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, je zagotoviti jasen, enostaven in posodobljen pravni okvir, ki se bo lažje uporabljal, nadzoroval in izvrševal, s čimer se bo zvišala splošna raven varnosti v sektorju ladijskega prevoza.

2.3

Predlagane spremembe temeljijo na programu ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ki ga je sprejela Komisija, ter prispevajo k njegovemu uresničevanju, da bi se s tem izboljšalo regulativno okolje EU.

2.4

Predlog prispeva k agendi Komisije za boljše pravno urejanje in zagotavlja, da je obstoječa zakonodaja enostavna in jasna, da ne ustvarja nepotrebnega bremena ter da sledi političnemu, družbenemu in tehnološkemu razvoju. Prispeval naj bi tudi k ciljem strategije za pomorski promet do leta 2018 z zagotavljanjem kakovostnih trajektnih storitev na področju linijskega potniškega prevoza v EU.

3.   Dokument Komisije

3.1

Direktiva Sveta 98/41/ES določa pravila za štetje in registracijo vseh potnikov in posadk na potniških ladjah, ki plujejo v pristanišča držav članic EU ali iz njih. V skladu z veljavnimi zahtevami morajo biti ti podatki shranjeni v informacijskem sistemu družbe in ves čas na voljo za prenos pristojnemu varnostnemu organu, odgovornemu za iskanje in reševanje. Zabeleženi podatki ne vključujejo vedno podatkov o državljanstvu (poleg imena, starosti in spola), zato je pomoč morebitnim žrtvam in njihovim sorodnikom otežena.

3.2

Operaterji, ki že prenašajo take podatke v nacionalno enotno okence, morajo zato podatke posredovati dvakrat. Obstoječa pravila ne upoštevajo razvoja sistemov, kot sta SafeSeaNet in nacionalno enotno okence, in zahtevajo, da nacionalni pristojni organ v nujnih primerih stopi v stik z ladijsko družbo. To je v celoti skladno s programom Komisije REFIT in cilji glede izkoriščanja možnosti digitalizacije pri beleženju, prenosu in varstvu podatkov ter dostopu do njih.

3.3

Učinkovite iskalne in reševalne akcije zahtevajo takojšen dostop do točnih podatkov o osebah na ladji. Sedanje besedilo direktive tega ne zagotavlja v zadostni meri. Komisija zato predlaga, da se obstoječe zahteve glede štetja in registracije potnikov in posadke na potniških ladjah posodobijo, pojasnijo in poenostavijo, da bi se povečala raven varnosti, ki jo zagotavljajo.

3.4

Zahteva iz predloga za beleženje podatkov o osebah na ladji v obstoječem elektronskem sistemu (ki v nujnih primerih pristojnemu organu omogoča takojšen dostop do podatkov) pomeni velik korak naprej v primerjavi s sedanjo ravnijo varnosti in ne ustvarja znatnih stroškov za operaterje ali pooblaščene uprave.

3.5

Evropska komisija predlaga odpravo zahteve za dvojno sporočanje podatkov o potnikih in uskladitev obstoječih zahtev za poročanje za vse operaterje, tako da se omogoči beleženje podatkov o številu oseb na ladji v obstoječem elektronskem sistemu. V nujnih primerih ali v primeru nesreče to omogoča takojšnje posredovanje podatkov pristojnemu organu, namesto da se podatki pridobijo iz sistema družbe, pred odhodom iz katerega koli pristanišča EU ali prihodom vanj. Zagotavlja tudi, da se zahtevani podatki o posadki in potnikih za vsako plovbo, daljšo od 20 navtičnih milj, beležijo v istem elektronskem sistemu, namesto v sistemu družbe, pred odhodom iz katerega koli pristanišča v EU ali prihodom vanj.

3.6

Poleg tega predlaga naslednje določbe: preprečevanje prekrivanj in zahteva – za vsako plovbo, daljšo od 20 navtičnih milj –, da se državljanstvo potnikov zabeleži in sporoči pristojnemu organu z uporabo enakih sredstev in meril, kot so vzpostavljena za beleženje in pošiljanje že zahtevanih podatkov o imenu, starosti itd.; pojasnitev opredelitev zahtev za registracijo potnikov iz Direktive 98/41/ES, kot je dolžina plovbe; odprava zahteve za odobritev sistemov registracije potnikov iz Direktive 98/41/ES ter poenostavitev mehanizma poročanja o izjemah/enakovrednih nadomestitvah na podlagi Direktive 2009/45/ES in Direktive 98/41/ES. S predlogom se tudi izboljšujejo ustrezne opredelitve in zahteve iz Direktive 98/41/ES.

3.7

Predlog zagotavlja nadaljnjo konkurenco v vodah EU z enakimi pogoji za vse operaterje.

4.   Splošne ugotovitve

4.1

EESO predlog za spremembo Direktive Sveta 98/41/ES pozdravlja kot bistven prispevek k izvajanju programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ki ga je sprejela Komisija, ter programa za izboljšanje regulativnega okolja EU.

4.2

Odbor meni, da je predlagana uporaba sodobnih načinov elektronske komunikacije za poročanje ustrezna ter bo povečala učinkovitost in uspešnost sistema za registriranje in sporočanje podatkov o osebah, ki potujejo s potniškimi ladjami.

4.3

EESO meni, da se bosta s predlagano spremembo povečali varnost v ladijskem prometu v vodah EU in učinkovitost reševanja v primeru ladijskih nesreč.

4.4

EESO podpira predlog, da se med zabeležene podatke vključijo podatki o državljanstvu, da bo mogoče v primeru ladijskih nesreč, družine hitreje obvestiti o sorodnikih, ki so bili na ladji, in s tem preprečiti, da bi bile v negotovosti glede njihove usode.

4.5

EESO pozdravlja pristop Evropske komisije, ki se je med pripravo predlagane spremembe direktive posvetovala s strokovnjaki v sektorju ladijskih prevozov in predstavniki dela javnosti, ki potuje po morju. Rezultati posvetovanj so povzeti in ocenjeni v delovnem dokumentu Komisije, ki je priložen predlogu za spremembo Direktive Sveta 98/41/ES. Zaključki posvetovanj so vključeni v predlagano direktivo.

4.6

EESO meni, da je treba izboljšati varstvo osebnih podatkov, ki jih je treba beležiti, ter popolnoma posodobiti Direktivo 98/41/ES v skladu s pravnim razvojem na področju varstva osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

5.   Posebne ugotovitve

5.1

EESO tako kot Evropska komisija meni, da bi bilo treba varstvo osebnih podatkov uravnotežiti z zahtevami glede omejenega dostopa do takih podatkov, ki se ustreznim nacionalnim organom zagotovi na zahtevo (pri čemer je mehanizem izmenjave v nujnih primerih ali po nesreči sistem SafeSeaNet, kot je opredeljen v Direktivi 2002/59/ES). Tako kot nacionalno enotno okence tudi sistem SafeSeaNet temelji na zakonodaji EU o varstvu osebnih podatkov ter določa jasno opredeljene pravice glede varnosti in dostopa. EESO priporoča, da se v predlogu direktive podrobno opredeli obdobje hrambe podatkov.

5.2

EESO meni, da bi moral predlagani prenos v nacionalno enotno okence strogo izpolnjevati zahteve glede zaupnosti (kot so opredeljene v členu 8 Direktive 2010/65/EU) in zagotavljati skladnost prenosa podatkov z zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov.

5.3

Glede na rezultate delovnega posvetovanja Komisije EESO opozarja na vprašanje malih prevoznikov in poudarja, da jih je treba zaščititi pred vse večjo birokracijo. EESO zato podpira predlog Komisije, ki bi moral malim prevoznikom omogočiti, da zahteve za registracijo izpolnijo z uporabo internetne povezave kot cenejše in prožnejše možnosti ali s prenosom podatkov o številu oseb na ladji prek sistema samodejnega obveščanja, tj. pomorskega sistema za prenos sporočil, ki temelji na prenosu radijskih signalov zelo visokih frekvenc. To bi lokalnim iskalnim in reševalnim centrom omogočilo, da bi lahko kadar koli enostavno pridobili podatke o številu oseb na ladji, ne glede na razpoložljivost kontaktne osebe.

5.4

EESO pozdravlja, da je predlogu direktive priložen načrt za izvedbo, v katerem so navedeni ukrepi, potrebni za izvedbo ukrepov poenostavitve, ter opredeljeni glavni tehnični, pravni in časovni izzivi, povezani z uvedbo teh novih postopkov.

V Bruslju, 19. oktobra 2016

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Georges DASSIS


Top