EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Mnenje Evropske centralne banke z dne 29. aprila 2016 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/3


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 29. aprila 2016

o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 25. februarja 2016 prejela zahtevi Sveta Evropske unije in nato 18. marca 2016 zahtevi Evropskega parlamenta za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba) ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (2) (v nadaljnjem besedilu: predlagana direktiva).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj predlagana uredba in predlagana direktiva vsebujeta določbe, ki vplivajo na nalogo Evropskega sistema centralnih bank, da prispeva k nemotenemu vodenju politik pristojnih organov glede stabilnosti finančnega sistema, kakor je navedeno v členu 127(5) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Pripombe

Obrazložitvena memoranduma predlagane uredbe in predlagane direktive vsebujeta zahtevo, da se za eno leto preloži datum začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4). Preložitev datuma začetka uporabe bo pristojnim organom in udeležencem na trgu zagotovila razumno dolgo obdobje za uvedbo potrebne tehnične infrastrukture za njuno izvajanje. ECB ugotavlja, da preložitev tega datuma ne bo vplivala na časovni načrt za sprejetje ukrepov na ravni 2 na podlagi Uredbe (EU) št. 600/2014 in Direktive 2014/65/EU.

Zaradi doslednosti ECB predlaga, da se poleg enoletne preložitve datuma začetka uporabe za eno leto podaljša rok, v katerem morajo države članice prenesti Direktivo 2014/65/EU ter o prenosu obvestiti Komisijo in Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

ECB nima drugih pripomb v zvezi s predlagano uredbo in predlagano direktivo.

Kjer ECB priporoča, da se predlagana direktiva spremeni, je konkretni predlog spremembe besedila s pripadajočimi pojasnili naveden v ločenem tehničnem delovnem dokumentu. Tehnični delovni dokument je dostopen v angleščini na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 29. aprila 2016

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).


Top