Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1003(04)

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge 1 k Pogodbi

OJ C 348, 3.10.2014, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/29


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge 1 k Pogodbi)

(2014/C 348/02)

Datum sprejetja odločitve

16.12.2013

Številka pomoči

SA.37769 (2013/N)

Država članica

Francija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin en Vendée

Pravna podlaga

article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

arrêté du 27/11/2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Bolezni živali

Oblika pomoči

Subvencionirane storitve

Proračun

Skupni proračun: EUR 0,38 (v milijonih)

Letni proračun: EUR 0,065 (v milijonih)

Intenzivnost

66 %

Trajanje

01.01.2014 – 31.12.2019

Gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

conseil général de la Vendée

40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum sprejetja odločitve

24.01.2014

Številka pomoči

SA.37809 (2013/N)

Država članica

Irska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Afforestation Grant and Premium Scheme

Pravna podlaga

National Development Plan 2007-2013; Ireland''s National Rural Development Strategy 2007-2013

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Intenzivnost

100 %

Trajanje

24.01.2014 – 31.12.2015

Gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Kildare St. Dublin 2, Ireland

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum sprejetja odločitve

23.06.2014

Številka pomoči

SA.38672 (2014/N)

Država članica

Nizozemska

Regija

NEDERLAND

Mešano

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen en duurzame kassen

Pravna podlaga

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

De wet en de twee regelingen zijn vindbaar via www.wetten.nl (zie weblinks onder 3.2).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Varstvo okolja, Horizontalni instrumenti pomoči, ki se uporabljajo za kmetijski sektor

Oblika pomoči

Odlog plačila davkov, Zmanjšanje davčne stopnje

Proračun

Skupni proračun: EUR 73,2 (v milijonih)

Letni proračun: EUR 12,2 (v milijonih)

Intenzivnost

15,08 %

Trajanje

01.01.2015 – 31.12.2020

Gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministerie van Financien

Postbus 20201, 2500 EE, Den Haag

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum sprejetja odločitve

13.06.2014

Številka pomoči

SA.38768 (2014/N)

Država članica

Finska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Tuki maataloustuotannon lopettamiseen

Pravna podlaga

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1000/2012)

2.

Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Predčasna upokojitev

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: EUR 67 (v milijonih)

Intenzivnost

100 %

Trajanje

01.01.2015 – 31.12.2018

Gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum sprejetja odločitve

27.06.2014

Številka pomoči

SA.38803 (2014/N)

Država članica

Slovenija

Regija

Slovenia

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013

Pravna podlaga

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 (Sklep Vlade RS, št. 84400-4/2014/5, sprejet na 57. redni seji, z dne 8. 5. 2014)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Slabe vremenske razmere, Sektorski razvoj

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Skupni proračun: EUR 0,35 (v milijonih)

Intenzivnost

45 %

Trajanje

do 31.12.2015

Gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22 SI – 1000 Ljubljana

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum sprejetja odločitve

27.06.2014

Številka pomoči

SA.38851 (2014/N)

Država članica

Italija

Regija

SARDEGNA

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aid scheme for advertising of food and agricultural products in third countries

Pravna podlaga

L.r. 7.08.2009, n. 3 art. 2 comma 3 lettera b)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Oglaševanje (AGRI)

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Intenzivnost

80 %

Trajanje

do 30.06.2015

Gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum sprejetja odločitve

27.06.2014

Številka pomoči

SA.38852 (2014/N)

Država članica

Italija

Regija

SARDEGNA

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aid regime in favour of promotional activities and institutional advertisement of agro-food products (Sardegna)

Pravna podlaga

Legge Regionale del 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 , comma 14 (Legge Finanziaria 2008)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Legge Regionale del 7 agosto 2009, art. 2, comma 3

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Tehnična podpora (AGRI)

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Intenzivnost

100 %

Trajanje

do 30.06.2015

Gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 09126 – Cagliari

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum sprejetja odločitve

27.06.2014

Številka pomoči

SA.38853 (2014/N)

Država članica

Nemčija

Regija

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Mešano

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Mecklenburg-Vorpommern: Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umwelt-, Schutz- und Freizeitfunktion des Waldes, der Artenvielfalt und eines gesunden forstlichen Ökosystems

Pravna podlaga

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Cilj

Gozdarstvo

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Intenzivnost

100 %

Trajanje

01.07.2014 – 31.12.2014

Gospodarski sektorji

Gozdarstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern-Anstalt des öffentlichen Rechts -

Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top