Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX1224(02)

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – E-KNJIGE (Penguin) (COMP/39.847)

OJ C 378, 24.12.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 378/23


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

E-KNJIGE (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Ta postopek se nanaša na nekatera domnevno usklajena ravnanja v zvezi s prodajo e-knjig potrošnikom.

(2)

Komisija je 12. decembra 2012 sprejela odločbo v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003 (2), naslovljeno na štiri založnike (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3) ter družbo Apple v zvezi s prodajo e-knjig potrošnikom. Z odločbo so zaveze, ki so jih ponudili štirje založniki in podjetje Apple, postale zavezujoče, postopek pa se je v zvezi z njimi zaključil (4).

(3)

Ker družba Pearson, matična družba skupine Penguin (5), ni ponudila nobenih zavez, je Komisija nadaljevala s preiskavo njenega ravnanja ter skladnosti tega ravnanja s členom 101 PDEU in členom 53 Sporazuma EGP.

(4)

Penguin, prodajalec neakademskih e-knjig v okviru skupine Pearson, je 16. aprila 2013 Komisiji predložil zaveze v odgovor na pomisleke iz predhodne ocene z dne 1. marca 2013 (6).

(5)

V skladu s členom 27(4) Uredbe (ES) št. 1/2003 je bilo 19. aprila 2013 v Uradnem listu Evropske unije objavljeno obvestilo s povzetkom zadeve in zavez ter pozivom zainteresiranim tretjim osebam, naj v enem mesecu od objave predložijo svoje pripombe o zavezah (7). Prejeta ni bila nobena ustrezna pripomba. Glede prvega dela postopka zoper štiri založnike in podjetja Apple je Komisija zato menila, da so zaveze zadostne za obravnavo pomislekov v zvezi s konkurenco.

(6)

Z odločbo, ki jo je Komisija sprejela v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 1/2003, so zaveze, ki jih je ponudil Penguin, postale zanj zavezujoče. Poleg tega je Komisija ugotovila, da ob upoštevanju ponujenih zavez ni več razlogov za njeno ukrepanje, in da bi bilo treba postopek v tej zadevi končati.

(7)

Prejel nisem nobenih zahtev ali pritožb od nobene stranke v drugem delu postopka (8). Zato menim, da je bilo učinkovito uveljavljanje procesnih pravic vseh strank v postopku v tej zadevi spoštovano.

V Bruslju, 28. junija 2013

Michael ALBERS


(1)  V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa predsednika Evropske komisije 2011/695/EU z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci, UL L 275, 20.10.2011, str. 29.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe, UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. in HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG in Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd in Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Odločba Komisije z dne 12. decembra 2012, objavljena pod dokumentarno številko C(2012)9288, na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf Glej tudi končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje, UL C 73, 13.3.2013, str. 15, na voljo na spletni strani http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):SL:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. in Dorling Kindersley Holdings Limited, njihovi nasledniki in in vse njihove hčerinske družbe, oddelki, skupine in partnerstva, v nadaljevanju besedila imenovani „Penguin“.

(6)  Zaveze, ki jih je ponudil Penguin, so na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Sporočilo Komisije, objavljeno v skladu s členom 27(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 v zadevi COMP/39.847/E-BOOKS, UL C 112, 19.4.2013, str. 9.

(8)  V skladu s členom 15(1) Sklepa 2011/695/EU se lahko stranke v postopkih, ki ponudijo zaveze v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003, v kateri koli fazi postopka obrnejo na pooblaščenca za zaslišanje zaradi zagotovitve učinkovitega uveljavljanja svojih procesnih pravic.


Top