EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0713(07)

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) Besedilo velja za EGP

UL C 207, 13.7.2012, p. 8–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 207/8


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 207/03

Referenčna številka državne pomoči

SA.34248 (12/X)

Država članica

Finska

Referenčna oznaka države članice

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Ime regije (NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Naziv ukrepa pomoči

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Prolongation X 71/2009

Trajanje

1.1.2012-31.12.2016

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,50 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Druga oblika davčne ugodnosti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Referenčna številka državne pomoči

SA.34264 (12/X)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

UNITED KINGDOM

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Naziv ukrepa pomoči

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2012-31.10.2017

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

GBP 5,00 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Druga oblika davčne ugodnosti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov (člen 25)

0,05 GBP

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Referenčna številka državne pomoči

SA.34546 (12/X)

Država članica

Belgija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

VLAAMS GEWEST

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Naziv ukrepa pomoči

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.4.2012-31.12.2015

Zadevni gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,16 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju (člen 34)

100 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Referenčna številka državne pomoči

SA.34564 (12/X)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Naziv ukrepa pomoči

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.3.2012-29.2.2016

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, Veterinarstvo, Izobraževanje, Prirejanje iger na srečo, Športne in druge dejavnosti za prosti čas

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

GBP 10,00 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za novoustanovljena mala podjetja (člen 14)

35 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20 %

Pomoč za nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice (člen 16)

15 %

Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 19)

35 %

10 %

Pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti za MSP (člen 20)

15 %

Pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo (člen 21)

60 %

20 %

Pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom (člen 22)

45 %

20 %

Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije (člen 23)

45 %

20 %

Pomoč za okoljske študije (člen 24)

50 %

20 %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

50 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

65 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

100 %

Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju (člen 34)

100 %

Pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)

1 035 563 GBP

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

165 690 GBP

Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja (člen 37)

50 GBP

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

25 %

20 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60 %

20 %

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače (člen 40)

50 %

Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače (člen 41)

75 %

Shema

75 %

20 %

Ad hoc pomoč (člen 13(1))

75 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Referenčna številka državne pomoči

SA.34566 (12/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Ime regije (NUTS)

NEDERLAND

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Naziv ukrepa pomoči

VIC- varkens innovatie centrum

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Datum dodelitve

10.2.2012

Zadevni gospodarski sektorji

Prašičereja

Vrsta upravičenca

MSP – Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

EUR 0,25 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Ad hoc pomoč (člen 13(1))

7 %

0 %

Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju (člen 34)

7 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Referenčna številka državne pomoči

SA.34569 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Organ, ki dodeli pomoč

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Naziv ukrepa pomoči

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

23.5.2011-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 80,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Ugodno posojilo

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

20 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)

1 250 000 EUR

Shema

15 %

20 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Referenčna številka državne pomoči

SA.34577 (12/X)

Država članica

Litva

Referenčna oznaka države članice

LT

Ime regije (NUTS)

Lithuania

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Naziv ukrepa pomoči

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

13.3.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

LTL 3,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Drugo – Fiscal measure

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Referenčna številka državne pomoči

SA.34578 (12/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Ime regije (NUTS)

DEUTSCHLAND

Člen 107(3)(c),Mešano,Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Naziv ukrepa pomoči

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

25.1.2012-1.7.2017

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 2,50 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

75 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

100 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

65 %

20 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

40 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Referenčna številka državne pomoči

SA.34597 (12/X)

Država članica

Latvija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Latvia

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Naziv ukrepa pomoči

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. – 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

8.3.2012-30.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

LVL 0,10 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju (člen 34)

100 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Referenčna številka državne pomoči

SA.34605 (12/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Naziv ukrepa pomoči

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.6.2012-31.12.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 1,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

75 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

100 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

65 %

20 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

40 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Referenčna številka državne pomoči

SA.34606 (12/X)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

UNITED KINGDOM

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Naziv ukrepa pomoči

DECC CCS Innovation Programme

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

13.3.2012-31.3.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

GBP 15,00 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

30 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

30 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Referenčna številka državne pomoči

SA.34612 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

CANTABRIA

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Naziv ukrepa pomoči

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.7.2012-1.6.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 2,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

50 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

10 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

10 %

Shema

15 %

10 %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Referenčna številka državne pomoči

SA.34613 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

CANTABRIA

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Naziv ukrepa pomoči

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.7.2012-1.6.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 1,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

15 %

10 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Referenčna številka državne pomoči

SA.34614 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

CANTABRIA

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Naziv ukrepa pomoči

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

16.5.2012-16.10.2012

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 5,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

15 %

5 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Referenčna številka državne pomoči

SA.34615 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

ES

Ime regije (NUTS)

CATALUNA

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Naziv ukrepa pomoči

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

13.3.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 7,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50 % con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 — EUR 2,00 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

70 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

65 %

20 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

40 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Referenčna številka državne pomoči

SA.34647 (12/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

VENETO

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Naziv ukrepa pomoči

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2012-31.12.2012

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 6,12 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

0,311 %

0 %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

0,43 %

0 %

Pomoč za okoljske študije (člen 24)

0,03 %

0 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

1,138 %

0 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

1,015 %

0 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

3 %

0 %

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

0,2 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Referenčna številka državne pomoči

SA.34648 (12/X)

Država članica

Češka

Referenčna oznaka države članice

13840/12/08100/08000

Ime regije (NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Naziv ukrepa pomoči

Rozvoj – 3. výzva – 1. prodloužení

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification SA.33944

Trajanje

28.3.2012-31.10.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

CZK 1 079,43 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Nařízení Komise č. 800/2008

SF – ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) – CZK 3 211,30 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

20 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Referenčna številka državne pomoči

SA.34651 (12/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

412-40306/13

Ime regije (NUTS)

DEUTSCHLAND

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Naziv ukrepa pomoči

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification X 651/2009

Trajanje

1.4.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Proizvodnja živil

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 60,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

35 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.34672 (12/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

DEUTSCHLAND

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Naziv ukrepa pomoči

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Prolongation SA.12816

Trajanje

1.4.2012-31.3.2022

Zadevni gospodarski sektorji

Železniški potniški promet, Železniški tovorni promet, Mestni in primestni kopenski potniški promet

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 215,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Druga oblika davčne ugodnosti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov (člen 25)

54,02 EUR

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Referenčna številka državne pomoči

SA.34677 (12/X)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

UNITED KINGDOM

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Naziv ukrepa pomoči

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Employment and Training Act 1973

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

2.4.2012-31.3.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

GBP 161,00 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače (člen 40)

50 %

Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače (člen 41)

75 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives — further details of the scheme

Referenčna številka državne pomoči

SA.34678 (12/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

HAMBURG

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Naziv ukrepa pomoči

Tropendiagnostik

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Datum dodelitve

28.3.2012

Zadevni gospodarski sektorji

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Vrsta upravičenca

MSP – Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

EUR 5,03 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

13.10.10-1/3.4,6 – EUR 4,63 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

32 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Referenčna številka državne pomoči

SA.34679 (12/X)

Država članica

Slovenija

Referenčna oznaka države članice

SI

Ime regije (NUTS)

Pomurska

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Naziv ukrepa pomoči

Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification X 122/2010

Trajanje

4.2.2010-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 53,37 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Druga oblika davčne ugodnosti, Neposredna subvencija, Subvencioniranje obresti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

30 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Referenčna številka državne pomoči

SA.34682 (12/X)

Država članica

Francija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Organ, ki dodeli pomoč

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Naziv ukrepa pomoči

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

15.3.2012-31.12.2017

Zadevni gospodarski sektorji

Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 1,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referenčna številka državne pomoči

SA.34684 (12/X)

Država članica

Francija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Organ, ki dodeli pomoč

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Naziv ukrepa pomoči

Aides aux études et au conseil des industries techniques — volet PME

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

15.3.2012-31.12.2017

Zadevni gospodarski sektorji

Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,10 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referenčna številka državne pomoči

SA.34685 (12/X)

Država članica

Francija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Organ, ki dodeli pomoč

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Naziv ukrepa pomoči

Aides aux investissements des industries techniques — volet PME

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

15.3.2012-31.12.2017

Zadevni gospodarski sektorji

Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 4,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referenčna številka državne pomoči

SA.34687 (12/X)

Država članica

Litva

Referenčna oznaka države članice

LT

Ime regije (NUTS)

Lithuania

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Naziv ukrepa pomoči

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

13.3.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

LTL 4,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Drugo – Fiskalinės priemonės

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Referenčna številka državne pomoči

SA.34690 (12/X)

Država članica

Češka

Referenčna oznaka države članice

14997/12/08100/08000

Ime regije (NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Naziv ukrepa pomoči

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

SA.33057

Trajanje

2.4.2012-30.6.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

CZK 110,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

SF-ERDF (85 %) – CZK 327,25 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Referenčna številka državne pomoči

SA.34698 (12/X)

Država članica

Madžarska

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Hungary

Člen 107(3)(a),Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Naziv ukrepa pomoči

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme — Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

17.12.2011-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Dejavnost športnih klubov

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

HUF 1 000,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Druga oblika davčne ugodnosti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Referenčna številka državne pomoči

SA.34700 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

RIOJA

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Naziv ukrepa pomoči

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification SA.32667

Trajanje

22.3.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 1,92 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

FEDER – EUR 1,34 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Referenčna številka državne pomoči

SA.34703 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

RIOJA

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA

www.ader.es

Naziv ukrepa pomoči

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification SA.32657

Trajanje

22.3.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov, Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave, Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob, Mlekarstvo in sirarstvo, Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali, Proizvodnja žganih pijač, Proizvodnja vina iz grozdja, Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač, Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja, Proizvodnja piva, Proizvodnja slada

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 2,67 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

FEADER – EUR 0,74 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

40 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Referenčna številka državne pomoči

SA.34705 (12/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

BAYERN

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Naziv ukrepa pomoči

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification X 23/2010

Trajanje

1.1.2010-30.6.2014

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 18,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). — EUR 3,00 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

0 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

10 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.34717 (12/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

RIOJA

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Naziv ukrepa pomoči

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification SA.32670

Trajanje

22.3.2012-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,06 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

50 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


Top