EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0128(01)

Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

OJ C 26, 28.1.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/3


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

2011/C 26/04

Dokument

Del

Datum

Naslov

COM(2009) 297

 

29.7.2009

Predlog sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Japonske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju v imenu Evropske skupnosti

COM(2009) 298

 

29.7.2009

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Japonske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju v imenu Evropske skupnosti

COM(2009) 338

 

8.7.2009

Predlog okvirnega sklepa Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih

COM(2009) 345

 

13.7.2009

Predlog sklepa Sveta o postopku glede odstopanj od pravil o poreklu iz protokolov o poreklu, priloženih sporazumom o gospodarskem sodelovanju z državami AKP

COM(2009) 357

 

14.7.2009

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki protokola o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov, ki se uporablja za spore v okviru trgovinskih določb Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani

COM(2009) 361

 

16.7.2009

Predlog uredbe Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 736/96

COM(2009) 362

 

13.7.2009

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov

COM(2009) 363

 

16.7.2009

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive 2004/67/ES

COM(2009) 364

 

16.7.2009

Predlog odločbe Sveta o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji, da še naprej uporablja ukrep z odstopanjem od člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

COM(2009) 366

 

15.7.2009

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve

COM(2009) 367

 

16.7.2009

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki ga zavzame odbor za sodelovanje, ustanovljen s Sporazumom o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino, v zvezi s sprejetjem Sklepa „omnibus“

COM(2009) 371

 

16.7.2009

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

COM(2009) 375

 

17.7.2009

Predlog uredbe Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta

COM(2009) 377

 

22.7.2009

Predlog uredbe Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike

COM(2009) 381

 

22.7.2009

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki ga sprejmejo Skupnosti in njune države članice v okviru Sveta za sodelovanje, ustanovljenega s Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani glede sprejetja priporočila o izvajanju pridružitvenega EU-Ukrajina ter sklepa o ustanovitvi skupnega odbora

COM(2009) 386

 

20.7.2009

Predlog za sklep Sveta o določitvi stališča Skupnosti v Organizaciji za ribištvo severozahodnega Atlantika

COM(2009) 389R

 

28.7.2009

Predlog sklepa Sveta o razveljavitvi sporazumov med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Švicarsko konfederacijo

COM(2009) 391

 

27.7.2009

Predlog odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev)

COM(2009) 392

 

28.7.2009

Predlog sklepa Sveta o stališču Skupnosti v zvezi s Sklepom Skupnega odbora, s katerim se potrdi Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o prostem pretoku oseb v bolgarskem in romunskem jeziku

COM(2009) 393

 

29.7.2009

Predlog uredbe Sveta o nekaterih posebnih omejevalnih ukrepih proti nekaterim fizičnim in pravnim osebam, subjektom in organom glede na razmere v Somaliji

COM(2009) 395

 

29.7.2009

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

COM(2009) 396

 

27.7.2009

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1890/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom, med drugim, iz Vietnama

COM(2009) 399

 

29.7.2009

Predlog uredbe Sveta o določitvi dolgoročnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

COM(2009) 410

 

30.7.2009

Predlog direktive Sveta o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES

COM(2009) 411

 

3.8.2009

Predlog sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo

COM(2009) 412

 

3.8.2009

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza

COM(2009) 413

 

31.7.2009

Predlog sklepa Sveta o stališču Skupnosti do Sklepa skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju na področju statistike, o spremembi Priloge B k Sporazumu

COM(2009) 414

 

5.8.2009

Predlog sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede poslovnika odbora SGP, ustanovljenega na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani

COM(2009) 417

 

4.8.2009

Predlog uredbe Sveta o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterega pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, in tistih, poslanih s Tajvana, ki se prijavijo kot izdelki s poreklom s Tajvana ali ne, in razveljavitvi izvzetja, odobrenega družbama Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. in Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

COM(2009) 418

 

5.8.2009

Predlog sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede poslovnika za reševanje sporov in etičnega kodeksa za arbitre, ki ju določa Sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Top