EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Mnenje Evropske centralne banke z dne 4. julija 2011 o predlogu sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko v zvezi z ohranitvijo eura na Saint-Barthélemyju po spremembi položaja tega otoka v razmerju do Evropske unije (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/21


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 4. julija 2011

o predlogu sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko v zvezi z ohranitvijo eura na Saint-Barthélemyju po spremembi položaja tega otoka v razmerju do Evropske unije

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 29. junija 2011 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko v zvezi z ohranitvijo eura na Saint-Barthélemyju po spremembi položaja tega otoka v razmerju do Evropske unije (1) (v nadaljevanju: predlagani sklep) in o besedilu monetarnega sporazuma, ki je priložen k predlaganemu sklepu.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj se predlagani sklep nanaša na monetarni sporazum, ki sodi v okvir člena 219(3) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

ECB pozdravlja predlagani sklep, saj besedilo priloženega monetarnega sporazuma primerno odraža pripombe in predloge sprememb besedila, ki jih je ECB podala v Mnenju ECB CON/2011/22 z dne 11. marca 2011 o priporočilu za sklep Sveta o načinu pogajanj o monetarnem sporazumu s Francosko republiko, ki deluje v imenu francoske čezmorske skupnosti Saint-Barthélemy (2), ter stališče ECB, izraženo v postopku pogajanja.

Ne glede na navedeno pa ima ECB konkretne predloge sprememb besedila v zvezi s predlaganim sklepom, s katerimi bi se zagotovila skladnost med sklepom Sveta o načinu pogajanj o monetarnem sporazumu s Francosko republiko, ki deluje v imenu francoske čezmorske skupnosti Saint-Barthélemy (3), in predlaganim sklepom.

V Frankfurtu na Majni, 4. julija 2011

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 360 konč.

(2)  Objavljeno sočasno s tem mnenjem.

(3)  Še ni objavljen.


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1

Četrto sklicevanje (novo)

Ni obstoječega besedila

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,“

Pojasnilo

Predlagana sprememba je potrebna, da bi se odrazilo dejstvo, da je akt Unije sprejet v skladu s členoma 127(4) in 282(5) Pogodbe, ki določata obveznost posvetovanja z ECB glede vseh predlaganih aktov Unije oziroma osnutkov aktov Unije, ki spadajo na področja iz njene pristojnosti.

Sprememba 2

Uvodna izjava 3

‘(3)

Svet je 13. aprila 2011 pooblastil Komisijo, ki v sodelovanju z Evropsko centralno banko in z njenim soglasjem ukrepa na področjih v njeni pristojnosti, za pogajanja s Francosko republiko, ki deluje v imenu francoske čezmorske skupnosti Saint-Barthélemy, o sklenitvi monetarnega sporazuma. Sporazum je bil parafiran 30. maja 2011.“

‘(3)

Svet je 13. aprila 2011 pooblastil Komisijo, , za pogajanja s Francosko republiko, ki deluje v imenu francoske čezmorske skupnosti Saint-Barthélemy, ter da polno vključi ECB v pogajanja in pridobi njeno soglasje o zadevah, ki spadajo na področja v njeni pristojnosti, z namenom sklenitve monetarnega sporazuma. Sporazum je bil parafiran 30. maja 2011.“

Pojasnilo

Predlagana sprememba je potrebna za uskladitev predlaganega sklepa z uvodno izjavo 6 in členom 1 sklepa Sveta o načinu pogajanj o monetarnem sporazumu s Francosko republiko, ki deluje v imenu francoske čezmorske skupnosti Saint-Barthélemy  (2).


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  Še ni objavljen.


Top