Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0629(06)

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (Besedilo velja za EGP)

OJ C 170, 29.6.2010, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 170/19


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 170/04

Referenčna številka državne pomoči

X 189/08

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THUERINGEN

Člen 107(3)(a), Območja, ki ne prejemajo pomoči, Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

jedes Finanzamt in der Bundesrepublik Deutschland

diverse

diverse

Naziv ukrepa pomoči

Investitionszulagengesetz 2007

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

BGBl I 2007 S. 282; BGBl I 2007 S. 2332; BGBl I 2008 S. 2350

Vrsta ukrepa

shema pomoči -

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Sprememba XR 6/07

Investitionszulagengesetz 2007

Trajanje

1.1.2007–13.12.2009

Zadevni gospodarski sektorji

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnaje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin, Vgrajevanje stavbnega pohištva, Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje, Dejavnost avtokampov, taborov, Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo, Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov, Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje, Tehnično preizkušanje in analiziranje, Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, Oglaševanje in raziskovanje trga, Fotografska dejavnost, Popravila komunikacijskih naprav

Vrsta upravičenca

MSP

veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 1 120,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Davčni ukrep

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč za naložbe in zaposlovanje (člen 13) Shema

30,00 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20,00 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/016UReform2008anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf

Referenčna številka državne pomoči

X 227/09

Država članica

Francija

Referenčna oznaka države članice

XS 49/08

Ime regije (NUTS)

FRANCE

Organ, ki dodeli pomoč

Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

139 rue de Bercy

F75012 PARIS

http://www.minefi.gouv.fr/

Naziv ukrepa pomoči

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Vrsta ukrepa

shema pomoči -

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2007–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 10,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Davčni ukrep

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20,00 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle

Referenčna številka državne pomoči

X 711/09

Država članica

Poljska

Referenčna oznaka države članice

PL

Ime regije (NUTS)

Wielkopolskie

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa

www.ncbir.gov.pl

Naziv ukrepa pomoči

Pomoc na badania i rozwój dla PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Datum dodelitve

21.11.2008

Zadevni gospodarski sektorji

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

Vrsta upravičenca

MSP

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

PLZ 0,34 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Dotacija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50,00 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.ncbir.gov.pl

Referenčna številka državne pomoči

X 874/09

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

TOSCANA

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Regione Toscana

Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10 – 50122 – Firenze

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Naziv ukrepa pomoči

Misura «Formazione professionale» — programma pluriennale della pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

LR 7 dicembre 2005, n.66 «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura»

Vrsta ukrepa

shema pomoči -

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2009–31.12.2010

Zadevni gospodarski sektorji

Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,11 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Dotacija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60,00 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Referenčna številka državne pomoči

X 875/09

Država članica

Madžarska

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Hungary

Člen 107(3)(a), Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22

www.nfu.hu

Naziv ukrepa pomoči

TÁMOP programból nyújtandó állami támogatások

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásról

Vrsta ukrepa

shema pomoči -

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

5.4.2009–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

HUF 169,71 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Dotacija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Társadalmi Megújulás Operatív Program – 144,26 HUF (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč za naložbe in zaposlovanje (člen 13) Shema

50,00 %

20 %

Pomoč za novoustanovljena mala podjetja (člen 14)

35,00 %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50,00 %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

50,00 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100,00 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50,00 %

20 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25,00 %

20 %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

75,00 %

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

100,00 %

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

25,00 %

20 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60,00 %

20 %

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače (člen 40)

50,00 %

Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače (člen 41)

75,00 %

Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov (člen 42)

100,00 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700025.MEV


Top