Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (Besedilo velja za EGP) (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 97/18


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

2010/C 97/03

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda (in referenčni dokument)

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

CEN

EN 12080:2007

Železniške naprave - Ohišja ležajev kolesnih dvojic - Kotalni ležaji

 

 

CEN

EN 12081:2007

Železniške naprave - Ohišja ležajev kolesnih dvojic - Maziva

 

 

CEN

EN 12082:2007

Železniške naprave - Ohišja ležajev kolesnih dvojic - Preskus delovanja

 

 

CEN

EN 13103:2009

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Proste osi - Konstrukcijska metoda

 

 

CEN

EN 13104:2009

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Pogonske osi - Konstrukcijska metoda

 

 

CEN

EN 13260:2009

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Kolesne dvojice - Zahtevane lastnosti proizvoda

 

 

CEN

EN 13261:2009

Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Osi - Zahtevane lastnosti proizvoda

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Železniške aplikacije - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Kolesa - Zahtevane lastnosti proizvoda

 

 

CEN

EN 13715:2006

Železniške naprave – Kolesne dvojice in podstavni vozički – Kolesa – Profil tekalne površine

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Kakovost tirne geometrije - 1. del: Karakteristike tirne geometrije

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Železniške naprave – Metode za izračune zavornih poti, poti za kontrolo hitrosti in zavarovanj stoječih vozil – 1. del: Splošni algoritmi

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Železniške naprave – Kolutne zavore za železniška vozila – 1. del: Kolutne zavore (diski), namontirane na osi s hladnim ali vročim postopkom. Mere in zahteve, ki se nanašajo na kakovost

 

 

CEN

EN 14601:2005

Železniške naprave – Ravne in kotne zaporne pipe za zavorne in glavne zračne vode

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Železniške naprave - Maziva za ležaje kolesnih dvojic - 1. del: Preskusna metoda za ugotavljanje zmožnosti mazanja

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Železniške naprave - Maziva za ležaje kolesnih dvojic - 2. del: Preskusna metoda za ugotavljanje mehanske stabilnosti pri vozilih za hitrosti do 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Železniške naprave - Kazalniki zavor - 1. del: Kazalniki delovanja zračnih zavor

 

 

CEN

EN 15355:2008

Železniške naprave - Zavore - Krmilni ventili in naprave za ločitev krmilnih ventilov od zavornega voda

 

 

CEN

EN 15461:2008

Železniške naprave - Hrup - Opis dinamičnih lastnosti tirnega odseka za merjenje hrupa vozečih vlakov

 

 

CEN

EN 15528:2008

Železniške naprave - Kategorizacija prog kot vodilo (povezava) pri določevanje dopustnih obremenitev med železniškimi vozili in infrastrukturo

 

 

CEN

EN 15551:2009

Železniške naprave - Tovorni vagoni - Odbojniki

 

 

CEN

EN 15566:2009

Železniške naprave - Železniška vozila - Vlečna naprava in vijačna spenjača

 

 

CEN

EN 15595:2009

Železniške naprave - Zavore - Preprečevanje zdrsa koles

 

 

CEN

EN 15611:2008

Železniške naprave - Zavore - Ventili za kontrolo tlaka

 

 

CEN

EN 15612:2008

Železniške naprave - Zavore - Pospešilnik praznjenja glavnega zavornega voda

 

 

CEN

EN 15624:2008

Železniške naprave - Zavore - Avtomatsko menjalo „naloženo-prazno“

 

 

CEN

EN 15625:2008

Železniške naprave - Zavore - Naprave za samodejno zaznavanje spremembe obtežbe

 

 

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni) nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


Top