Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (Besedilo velja za EGP) (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 97/11


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

2010/C 97/02

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Železniške naprave – Akustika – Merjenje hrupa, ki ga oddajajo tirna vozila (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Železniške naprave – Akustika – Merjenje hrupa v tirnih vozilih (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Železniške naprave – Ohišja ležajev kolesnih dvojic – Preskus delovanja

 

 

CEN

EN 12663:2000

Železniške naprave – Konstrukcijske zahteve za vagonske koše železniških vozil

 

 

CEN

EN 13103:2009

Železniške naprave – Kolesne dvojice in podstavni vozički – Proste osi – Konstrukcijska metoda

 

 

CEN

EN 13104:2009

Železniške naprave – Kolesne dvojice in podstavni vozički – Pogonske osi – Konstrukcijska metoda

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Železniške naprave – Klimatske naprave v železniških vozilih za daljinski promet – 1. del: Parametri za določevanje udobja

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Železniške naprave – Klimatske naprave v železniških vozilih za daljinski promet – 2. del: Preskusi

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Kretnice in križišča – 4. del: Postavljalna naprava in kontrola lege ostrice

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Kretnice in križišča – 5. del: Kretnice

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Železniške naprave - Zgornji ustroj – Kretnice in križišča – 6. del: Kretniška srca

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Kretnice in križišča – 7. del: Kretniška srca s premičnimi deli

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Kretnice in križišča – 8. del: Naprave za premikanje kretnic

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Kretnice in križišča – 9. del: Kretniški sklopi

 

 

CEN

EN 13260:2009

Železniške naprave – Kolesne dvojice in podstavni vozički – Kolesne dvojice – Zahtevane lastnosti proizvoda

EN 13260:2003

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Železniške naprave – Kolesne dvojice in podstavni vozički – Osi – Zahtevane lastnosti proizvoda

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Železniške aplikacije – Kolesne dvojice in podstavni vozički – Kolesa – Zahtevane lastnosti proizvoda

EN 13262:2004

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Železniške naprave – Električna razsvetljava v železniških vozilih za javne prevozne sisteme

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Zahteve za izdelavo pritrdilnih sistemov – 1. del: Definicije

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Zahteve za izdelavo pritrdilnih sistemov – 2. del: Pritrdilni sistemi za betonske prage

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Zahteve za izdelavo pritrdilnih sistemov – 5. del: Pritrdilni sistemi za tir na ploščah

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Tirnica – 1. del: Vignolove tirnice z maso 46kg/m in več

EN 13674-1:2003

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Železniške naprave - Zgornji ustroj – Tirnice – 2. del: Tirnice za kretnice in križišča, ki se uporabljajo skupaj z Vignolovo tirnico mase 46 kg/m ali več

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Tirnice – 3. del: Tirnična vodila

 

 

CEN

EN 13715:2006

Železniške naprave – Kolesne dvojice in podstavni vozički – Kolesa – Profil tekalne površine

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Železniške naprave - Zgornji ustroj – Kakovost tirne geometrije – 1. del: Karakteristike tirne geometrije

EN 13848-1:2003

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Kakovost tirne geometrije – 5. del: Ravni kakovosti tirne geometrije

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Železniške naprave – Aerodinamika – 5. del: Zahteve in preskusni postopki pri aerodinamiki v predorih

 

 

CEN

EN 14363:2005

Železniške naprave – Preskušanje za sprejemljivost voznih lastnosti železniških vozil – Preskušanje lastnosti med vožnjo in preskusi vozila, ki stoji

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Železniške naprave – Metode za izračune zavornih poti, poti za kontrolo hitrosti in zavarovanj stoječih vozil – 1. del: Splošni algoritmi

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Železniške naprave – Kolutne zavore za železniška vozila – 1. del: Kolutne zavore (diski), namontirane na osi s hladnim ali vročim postopkom. Mere in zahteve, ki se nanašajo na kakovost

 

 

CEN

EN 14601:2005

Železniške naprave – Ravne in kotne zaporne pipe za zavorne in glavne zračne vode

 

 

CEN

EN 14752:2005

Železniške naprave – Vrata in zapiralni sistemi na železniških potniških vozilih

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Železniške naprave – Klimatske naprave v vozniških kabinah – 1. del: Parametri za določevanje udobja

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Železniške naprave – Klimatske naprave v vozniških kabinah – 2. del: Preskusi

 

 

CEN

EN 15020:2006

Železniške naprave – Vlečna spenjača – Zahteve za izdelavo, geometrija vmesnika in preskusne metode

 

 

CEN

EN 15152:2007

Železniške naprave – Vetrobrani v komandnih kabinah hitrih vlakov

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Železniške naprave – Zunanje vidne in zvočne opozorilne naprave vlakov za visoke hitrosti – 1. del: Čelne, označevalne in sklepne luči

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Železniške naprave – Zunanje vidne in zvočne opozorilne naprave vlakov za visoke hitrosti – 2. del: Opozorilna trobila

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Železniške naprave – Kazalniki zavor – 1. del: Kazalniki delovanja zračnih zavor

 

 

CEN

EN 15227:2008

Železniške naprave – Zahteve za zagotavljanje pasivne varnosti vagonskih grodov pri trčenju

 

 

CEN

EN 15302:2008

Železniške naprave – Metoda za ugotavljanje ustrezne koničnosti

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Železniške naprave – Podsistem za alarmiranje na potniških vagonih – 1. del: Splošne zahteve in ročaj za sprožitev zaviranja v sili

 

 

CEN

EN 15355:2008

Železniške naprave – Zavore – Krmilni ventili in naprave za ločitev krmilnih ventilov od zavornega voda

 

 

CEN

EN 15427:2008

Železniške naprave – Trenje na stiku kolo-tirnica – Mazanje kolesnega venca

 

 

CEN

EN 15551:2009

Železniške naprave – Tovorni vagoni – Odbojniki

 

 

CEN

EN 15566:2009

Železniške naprave – Železniška vozila – Vlečna naprava in vijačna spenjača

 

 

CEN

EN 15595:2009

Železniške naprave – Zavore – Preprečevanje zdrsa koles

 

 

CEN

EN 15611:2008

Železniške naprave – Zavore – Ventili za kontrolo tlaka

 

 

CEN

EN 15612:2008

Železniške naprave – Zavore – Pospešilnik praznjenja glavnega zavornega voda

 

 

CEN

EN 15625:2008

Železniške naprave – Zavore – Naprave za samodejno zaznavanje spremembe obtežbe

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Železniške aplikacije – Stacionarne naprave – Nadzemni kontaktni vodniki (za električno vleko); vozni vod

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Železniške aplikacije – Stalne instalacije 1. del: Zaščitne določbe v zvezi z električno varnostjo in ozemljitvijo

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Železniške aplikacije – Uskladitev izolacije 1. del: Osnovne zahteve – Izolacijske in plazilne razdalje za vso električno in elektronsko opremo

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Železniške aplikacije – Uskladitev izolacije 2. del: Prenapetosti in pripadajoča zaščita

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Železniške aplikacije – Okoljski pogoji za opremo 1. del: Oprema na voznih sredstvih

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Železniške aplikacije – Okoljski pogoji za opremo 3. del: Oprema za signalizacijo in telekomunikacije

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Železniške naprave – Specifikacija in prikaz zanesljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) – 1. del: Osnovne zahteve in splošni proces

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Železniške aplikacije – Komunikacijski, signalni in obdelovalni (procesni) sistemi - Programska oprema za krmiljenje in zaščito železniških sistemov

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Železniške aplikacije – Komunikacijski, signalni in obdelovalni (procesni) sistemi – Varnost v zvezi z elektronskimi signalnimi sistemi

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Železniške aplikacije – Stacionarne naprave – Električna vleka – Ožlebljeni kontaktni vodniki iz bakra in bakrenih zlitin

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Železniške aplikacije – Elektronska oprema na voznih sredstvih

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Železniške naprave – Elektronska oprema na voznih sredstvih

EN 50155:2001

z dopolnilom

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Železniške aplikacije – Komunikacijski, signalni in obdelovalni (procesni) sistemi 1. del: Varnost v zvezi s komunikacijami v zaprtih prenosnih (transmisijskih) sistemih

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Železniške aplikacije – Komunikacijski, signalni in obdelovalni (procesni) sistemi 2. del: Varnost v zvezi s komunikacijami v odprtih prenosnih (transmisijskih) sistemih

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Železniške naprave – Napajalne napetosti sistemov električne vleke

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Železniške aplikacije – Železniška vozna sredstva – Pantografi (Tokovni odjemniki): Značilnosti in preskusi 1. del: Pantografi za vozila na glavnih progah

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Železniške aplikacije – Združljivost med voznimi sredstvi in sistemi za prepoznavanje vlakov

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Železniške aplikacije – Sistemi tokovnih odjemnikov – Zahteve za meritve in ocenjevanje dinamične interakcije med pantografom (tokovnim odjemnikom) in (nadzemnim) kontaktnim vodom

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Železniške naprave – Sistemi za odjem toka – Tehnični kriteriji za interaktivnost med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom (za doseganje prostega dostopa)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Železniške naprave – Napajanje in železniška vozila – Tehnična merila za koordinacijo med napajanjem (postajo) in železniškimi vozili za dosego interoperabilnosti

 

 

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni) nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


Top