Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0214

Evropski program za spremljanje Zemlje (GMES) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za opazovanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013) (KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))
P7_TC1-COD(2009)0070 Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. junija 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013)

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 177–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 236/177


Sreda, 16. junij 2010
Evropski program za spremljanje Zemlje (GMES) ***I

P7_TA(2010)0214

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za opazovanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013) (KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

2011/C 236 E/40

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0223),

ob upoštevanju člena 251(2) in člena 157(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0037/2009),

ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

ob upoštevanju členov 294(3) in 189 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. januarja 2010 (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

upoštevanju predstavnika Sveta, ki se je zavezal v pismu z dne 5. maja 2010, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) PDEU,

ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0161/2010),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Sreda, 16. junij 2010
P7_TC1-COD(2009)0070

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. junija 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013)

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 911/2010.)


Top