EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Mnenje Evropske centralne banke z dne 5. novembra 2009 o priporočilih za odločbi Sveta o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Vatikansko mestno državo in o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Republiko San Marino (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 284/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 5. novembra 2009

o priporočilih za odločbi Sveta o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Vatikansko mestno državo in o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Republiko San Marino

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 27. oktobra 2009 prejela zahtevi Sveta Evropske unije za mnenje o priporočilu za odločbo Sveta o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Vatikansko mestno državo (1) (v nadaljevanju: predlog odločbe o Vatikanu) in za mnenje o priporočilu za odločbo Sveta o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Republiko San Marino (2) (v nadaljevanju: predlog odločbe o San Marinu).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 111(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

ECB pozdravlja predloga odločb, ki sta deset let po uvedbi eura namenjena spremembi monetarnih sporazumov z Vatikansko mestno državo in San Marinom, zlasti da bi zagotovili enake pogoje za obveznosti držav, ki so podpisale monetarne sporazume s Skupnostjo, ustvarili mehanizme za spremljanje, uvedli enotno metodo za izračun zgornje meje za izdajo eurokovancev in omogočili uporabo tudi drugih kovnic poleg italijanske za izdelovanje kovancev Vatikanske mestne države in Republike San Marino.

ECB ugotavlja, da predloga odločb (3) določata, da sporazum Skupnosti sklene Svet. Če bi se to pravilo spremenilo tako, da teh sporazumov ne bi več sklepal Svet, bi po mnenju ECB moralo biti omogočeno Ekonomsko-finančnemu odboru in ECB, da zahtevata predložitev sporazumov Svetu, kakor je odločil Svet ob prvotnem začetku pogajanj za sklenitev sporazumov Skupnosti z Vatikansko mestno državo in Republiko San Marino (4).

Kadar ECB priporoča spremembe predlaganih odločb, so konkretni predlogi za spremembe besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 5. novembra 2009

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 570 konč.

(2)  COM(2009) 572 konč.

(3)  Člen 4.

(4)  Člen 8 odločbe Sveta Council Decision 1999/97/EC of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with the Republic of San Marino (UL L 30, 4.2.1999, str. 33); člen 8 odločbe Sveta Council Decision 1999/98/EC of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with Vatican City (UL L 30, 4.2.1999, str. 35).


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1

Člen 2(b) predloga odločbe o Vatikanu

„(b)

Vatikanska mestna država se zavezuje, da bo z neposrednimi prenosi ali enakovrednimi ukrepi sprejela vse ustrezne ukrepe za uporabo vseh zadevnih predpisov Skupnosti glede preprečevanja pranja denarja, goljufij in ponarejanja gotovine in negotovinskih plačilnih sredstev.“

„(b)

Vatikanska mestna država se zavezuje, da bo z neposrednimi prenosi ali enakovrednimi ukrepi sprejela vse ustrezne ukrepe za uporabo vseh zadevnih predpisov Skupnosti glede preprečevanja pranja denarja, goljufij in ponarejanja gotovine in negotovinskih plačilnih sredstev. Zavezuje se tudi sprejeti vse zadevne bančne in finančne predpise Skupnosti, če oziroma ko bo v Vatikanski mestni državi ustvarjen bančni sektor.“

Pojasnilo

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje, bi bilo priporočljivo, da se sporazum z Vatikanom spremeni tako, da se zagotovi upošteven pravni položaj za primer, da bi se v Vatikanski mestni državi v prihodnosti razvil bančni sektor.

Sprememba 2

Člen 2(d) predloga odločbe o Vatikanu

„(d)

Ustanovi se skupni odbor za spremljanje napredka pri izvajanju sporazuma. Sestavljen je iz predstavnikov Vatikanske mestne države, Italijanske republike, Komisije in Evropske centralne banke. Skupni odbor lahko vsako leto spremeni fiksni del, da bi bila upoštevana inflacija in razvoj na trgu zbiralcev. Odločitve sprejema soglasno. Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.“

„(d)

Ustanovi se skupni odbor za spremljanje napredka pri izvajanju sporazuma. Sestavljen je iz predstavnikov Vatikanske mestne države, Italijanske republike, Komisije in Evropske centralne banke. Skupni odbor lahko vsako leto spremeni fiksni del, da bi bila upoštevana inflacija in razvoj na trgu zbiralcev. Vsakih pet let preverja primernost minimalnega deleža kovancev, ki se izdajo v nominalni vrednosti, in se lahko odloči, da ga poveča. Odločitve sprejema soglasno. Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.“

Pojasnilo

ECB ugotavlja, da člen 2(c) predloga odločbe o Vatikanu določa minimalni delež kovancev, ki se izdajo v nominalni vrednosti, v višini 51 %. ECB meni, da bi bilo treba v rednih časovnih presledkih preverjati primernost tega minimalnega deleža, in predlaga poenostavljeni postopek za njegovo spremembo.

Sprememba 3

Člen 2(e) predloga odločbe o Vatikanu

„(e)

Eurokovance Vatikanske mestne države kuje Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vendar lahko Vatikanska mestna država v dogovoru s skupnim odborom med kovnicami v EU, ki kujejo eurokovance, izbere drugega izvajalca. Obseg kovancev, ki jih izda Vatikanska mestna država, se doda obsegu kovancev, ki jih izda matična država kovnice, za namen, da ECB odobri celoten obseg izdaje.“

„(e)

Eurokovance Vatikanske mestne države kuje Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vendar lahko Vatikanska mestna država v dogovoru s skupnim odborom med kovnicami v EU, ki kujejo eurokovance, izbere drugega izvajalca. Obseg kovancev, ki jih izda Vatikanska mestna država, se doda obsegu kovancev, ki jih izda matična država kovnice Italija, za namen, da ECB odobri celoten obseg izdaje.“

Pojasnilo

Prištevanje obsega izdaje k matični državi kovnice bi lahko povzročilo številne praktične probleme v zvezi s stabilnostjo obveznosti poročanja v razmerju do ECB glede kovancev, izdanih v okoliščinah, ko bi se matična država kovnice s časom spreminjala. Ker tega poročanja trenutno ne opravljajo kovnice, bi bila večja predvidljivost zagotovljena tako, da bi se obseg kovancev, ki jih izda Vatikanska mestna država, dodal obsegu kovancev, ki jih izda Italija, posledično pa bi italijanski in vatikanski organi sodelovali za potrebe poročanja ECB o obsegu izdaje kovancev.

Sprememba 4

Člen 3 predloga odločbe o Vatikanu

„Pogajanja z Vatikansko mestno državo vodita Italijanska republika in Komisija v imenu Skupnosti. Evropska centralna banka je v celoti vključena v tista pogajanja, ki spadajo na področje njenih pristojnosti. Italijanska republika in Komisija predložita osnutek sporazuma Ekonomsko-finančnemu odboru, da poda mnenje.“

„Pogajanja z Vatikansko mestno državo vodita Italijanska republika in Komisija v imenu Skupnosti. Evropska centralna banka je v celoti vključena v tista pogajanja, ki spadajo na področje njenih pristojnosti, prav tako pa se glede vprašanj s tega področja zahteva tudi njeno soglasje. Italijanska republika in Komisija predložita osnutek sporazuma Ekonomsko-finančnemu odboru, da poda mnenje.“

Pojasnilo

Glede na denarno naravo sporazuma z Vatikansko mestno državo ECB meni, da je poleg posvetovanja na podlagi člena 111(3) Pogodbe primerno in zaželeno, da je ECB vključena v sama pogajanja in postopek, ki vodi k sklenitvi teh sporazumov. Glede vprašanj v sporazumu, ki spadajo na področja njenih pristojnosti, je treba ECB zaprositi za soglasje.

Sprememba 5

Končna določba predloga odločbe o Vatikanu

„Ta odločba je naslovljena na Italijansko republiko in Komisijo.“

„Ta odločba je naslovljena na Italijansko republiko, in Komisijo in ECB.“

Pojasnilo

Ker predlog odločbe predvideva vlogo ECB pri pogajanjih in v postopku, ki vodi k sklenitvi sporazuma, je treba ECB navesti tudi v seznamu naslovnikov odločbe.

Sprememba 6

Člen 2(e) predloga odločbe o San Marinu

„(e)

Eurokovance Republike San Marino kuje Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vendar lahko Republika San Marino v dogovoru s skupnim odborom med kovnicami v EU, ki kujejo eurokovance, izbere drugega izvajalca. Obseg kovancev, ki jih izda Republika San Marino, se doda obsegu kovancev, ki jih izda matična država kovnice, za namen, da ECB odobri celoten obseg izdaje.“

„(e)

Eurokovance Republike San Marino kuje Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vendar lahko Republika San Marino v dogovoru s skupnim odborom med kovnicami v EU, ki kujejo eurokovance, izbere drugega izvajalca. Obseg kovancev, ki jih izda Republika San Marino, se doda obsegu kovancev, ki jih izda matična država kovnice Italija, za namen, da ECB odobri celoten obseg izdaje.“

Pojasnilo

Prištevanje obsega izdaje k matični državi kovnice bi lahko povzročilo številne praktične probleme v zvezi s stabilnostjo obveznosti poročanja v razmerju do ECB glede kovancev, izdanih v okoliščinah, ko bi se matična država kovnice s časom spreminjala. Ker tega poročanja trenutno ne opravljajo kovnice, bi bila večja predvidljivost zagotovljena tako, da bi se obseg kovancev, ki jih izda Republika San Marino, dodal obsegu kovancev, ki jih izda Italija, posledično pa bi italijanski organi in organi San Marina sodelovali za potrebe poročanja ECB o obsegu izdaje kovancev.

Sprememba 7

Člen 3 predloga odločbe o San Marinu

„Pogajanja z Republiko San Marino vodita Italijanska republika in Komisija v imenu Skupnosti. Evropska centralna banka je v celoti vključena v tista pogajanja, ki spadajo na področje njenih pristojnosti. Italijanska republika in Komisija predložita osnutek sporazuma Ekonomsko-finančnemu odboru, da poda mnenje.“

„Pogajanja z Republiko San Marino vodita Italijanska republika in Komisija v imenu Skupnosti. Evropska centralna banka je v celoti vključena v tista pogajanja, ki spadajo na področje njenih pristojnosti, prav tako pa se v zadevah s tega področja zahteva tudi njeno soglasje. Italijanska republika in Komisija predložita osnutek sporazuma Ekonomsko-finančnemu odboru, da poda mnenje.“

Pojasnilo

Glede na denarno naravo sporazuma z Republiko San Marino ECB meni, da je poleg posvetovanja na podlagi člena 111(3) Pogodbe primerno in zaželeno, da je ECB vključena v sama pogajanja in postopek, ki vodi k sklenitvi teh sporazumov. Glede vprašanj v sporazumu, ki spadajo na področja njenih pristojnosti, je treba ECB zaprositi za soglasje.

Sprememba 8

Končna določba predloga odločbe o San Marinu

„Ta odločba je naslovljena na Italijansko republiko in Komisijo.“

„Ta odločba je naslovljena na Italijansko republiko, in Komisijo in ECB.“

Pojasnilo

Ker predlog odločbe predvideva vlogo ECB pri pogajanjih in v postopku, ki vodi k sklenitvi sporazuma, je treba ECB navesti tudi v seznamu naslovnikov odločbe.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.


Top