EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Mnenje Evropske centralne banke z dne 23. februarja 2009 o predlogu uredbe o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 v zvezi z minimalnimi standardi za obravnavo sezonskih izdelkov v harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 58/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 23. februarja 2009

o predlogu uredbe o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 v zvezi z minimalnimi standardi za obravnavo sezonskih izdelkov v harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 5. januarja 2009 prejela zahtevo Komisije Evropskih skupnosti za mnenje o predlogu uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 v zvezi z minimalnimi standardi za obravnavo sezonskih izdelkov v harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP) (v nadaljevanju „predlagana uredba“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

ECB v splošnem pozdravlja predlagano uredbo, ki naj bi spodbujala primerljivost HICP. Obravnava sezonskih postavk je eno izmed najdlje obstoječih vprašanj harmonizacije, o katerih se je razpravljalo v okviru razvoja HICP. Trenutno se obravnava sezonskih postavk med državami članicami znatno razlikuje, kar vodi do nezadostno primerljivih HICP. To posledično vodi do težav pri razlagi indeksov euroobmočja za nekatere skupine izdelkov, lahko pa vodi celo do izkrivljanja skupnega HICP.

2.   Posamezne pripombe

2.1

Kljub navedenemu predlagana uredba še vedno dopušča dve različni metodi obravnave sezonskih izdelkov, in sicer bodisi uporabo indeksov z nespremenljivim letnim ponderiranjem bodisi uporabo indeksov s sezonskim ponderiranjem, omejenim na posamezne razrede. Čeprav predlagana uredba z namenom omejevanja neprimerljivosti rezultatov med državami uvaja nekatere omejitve pri uveljavljanju teh dveh vrst indeksov, so simulacije pokazale, da ta dva pristopa pod določenimi pogoji še vedno vodita do precej različnih izidov. Zato bi ECB pozdravila ožji standard, ki bi dopuščal uporabo zgolj ene izmed dveh različnih metod, da bi se primerljivost obravnave sezonskih postavk še izboljšala. Če ni pričakovati, da bi izbiranje med dvema metodama pomembno vplivalo na skupni HICP, in če bi črtanje ene izmed metod v predlagani uredbi vodilo do bistvene zamude pri sprejemanju predlagane uredbe, bi ECB vendarle pozdravila, da se obravnava sezonskih izdelkov omeji samo na eno izmed metod ob prihodnjih spremembah uredbe.

2.2

Za tiste države članice, katerih trenutne prakse se bistveno razlikujejo od minimalnih standardov, opisanih v členu 4 predlagane uredbe, je lahko vpliv na podindekse, ki jih zajema predlagana uredba, pomemben. To bo vodilo do statistične prekinitve v indeksih, ki bi lahko pripeljala do izkrivljanja medletnih sprememb skupnega HICP. ECB priznava, da za države članice morda ne bo izvedljivo, da bi predhodno objavljene HICP revidirale vse od začetka. Vendar pa ECB pripisuje posebno pomembnost primerljivosti in skladnosti podatkov o HICP v letu po uveljavitvi predlagane uredbe. Zato bi ECB pozdravila, da bi države članice revidirale svoje nacionalne HICP za vsaj eno leto pred uveljavitvijo predlagane uredbe.

2.3

Ker se je treba v skladu s Pogodbo o predlagani uredbi posvetovati z ECB, bi bilo treba v predlagano uredbo dodati ustrezno navedbo v skladu s členom 253 Pogodbe.

2.4

Ker Evropski sistem centralnih bank uporablja HICP ne samo za namene, navedene v členu 121 Pogodbe, temveč tudi za naloge odločanja o denarni politiki po členu 105(2) Pogodbe, ECB priporoča, da se v predlagano uredbo vnese uvodna izjava.

3.   Predlagane spremembe besedila

3.1

V primeru, ko bi zgornji nasveti vodili v spremembe predlagane uredbe, so predlagane spremembe besedila navedene v prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 23. februarja 2009

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1

[predlagana nova navedba]

„ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

„ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in zlasti tretjega odstavka člena 4 in člena 5(3) Uredbe,“

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in zlasti tretjega odstavka člena 4 in člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,“

Utemeljitev – Glej odstavek 2.3 tega mnenja

Sprememba 2

[predlagana nova uvodna izjava 5]

 

„(5)

HICP je pomemben kazalnik, ki ga Evropski sistem centralnih bank uporablja za svoje analize v zvezi z odločanjem o denarni politiki po členu 105(2) Pogodbe“

Utemeljitev – Glej odstavek 2.4 tega mnenja


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila.


Top