EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0516

sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga za Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta o brezpapirnem okolju za carino in trgovino

/* KOM/2007/0516 končno - COD 2005/0247 */

52007PC0516

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga za Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta o brezpapirnem okolju za carino in trgovino /* KOM/2007/0516 končno - COD 2005/0247 */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 5.9.2007

COM(2007) 516 konč.

2005/0247 (COD)

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o

skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga za Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta o brezpapirnem okolju za carino in trgovino

2005/0247 (COD)

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o

skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga za Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta o brezpapirnem okolju za carino in trgovino

1. OZADJE

Datum predložitve predloga EP in Svetu (dokument COM(2005) 609 konč. - 2005/247COD): | 2.12.2005 |

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: | 13.9.2006 |

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: | 12.12.2006 |

Datum sprejetja skupnega stališča: | 23.7.2007. |

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE

Predlog odločbe predvideva prizadevanja držav članic in Komisije za razvoj interoperabilnih elektronskih carinskih sistemov v dogovorjenih časovnih okvirih. Poleg rokov ta odločba opredeljuje cilje, strategijo in mehanizem za uskladitev elektronskih carinskih sistemov, določa elemente sistema na ravni Skupnosti in na nacionalni ravni ter njihove odgovornosti in naloge. Poleg tega vzpostavlja okvir za spremljanje in poročanje o pobudi e-carina.

3. PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU

Skupno stališče poleg tehničnih sprememb in posebnega sklicevanja na varstvo osebnih podatkov uvaja spremembe glede rokov za vzpostavitev posameznih sistemov. Glede nekaterih sistemov določa različne roke za funkcijske specifikacije in delovanje sistema.

Poleg tega uvaja možnost za podaljšanje rokov v okviru postopka komitologije (regulativni postopek s podrobnim pregledom) in odpravo nekaterih projektov po negativni oceni funkcijskih specifikacij.

Komisija lahko sprejme skupno stališče, saj še vedno zagotavlja spoštovanje rokov iz predloga, da se zagotoviti zavezanost držav članic in Komisije.

Pokazalo se je, da so roki za vzpostavitev različnih sistemov največja ovira za sprejetje skupnega stališča, saj se nekatere države članice bojijo zavezanosti dolgoročnim projektom, katerih izvedljivost bi bilo treba po njihovem mnenju še preveriti.

4. SKLEP

Komisija se strinja s skupnim stališčem.

Top