EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Mnenje Evropske centralne banke z dne 13. aprila 2007 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 13. aprila 2007

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 12. aprila 2007 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti (1) (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika ECB je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

1.1.

Namen predlagane uredbe je vzpostaviti pravno podlago za zbiranje, prenos in oceno četrtletnih podatkov glede prostih delovnih mest v Skupnosti (2). Podatki glede prostih delovnih mest, ki so vključeni v seznam glavnih evropskih ekonomskih kazalnikov (PEEI) (3), so potrebni za spremljanje kratkoročnih sprememb pri prostih delovnih mestih glede na gospodarsko dejavnost.

1.2.

ECB pozdravlja predlagano uredbo. Zagotavljanje primerljivih podatkov glede prostih delovnih mest razširja obseg podatkov, ki so na razpolago za analizo in oceno tveganj za cenovno stabilnost v euroobmočju, kar je pomembno za denarno politiko Eurosistema. Podobno podatki glede prostih delovnih mest služijo kot vodilni kazalnik za nekatere spremenljivke trg dela, zlasti za zaposlenost in brezposelnost. Trenutno razpoložljivi agregatni podatki za euroobmočje, temelječi na podatkih, ki so jih nacionalni statistični uradi poslali Komisiji Evropskih skupnosti (Eurostat) prostovoljno, odražajo pomembne razlike v opredelitvi nacionalnih serij, uporabljenih za izračun serij za euroobmočje.

1.3.

Ob upoštevanju tehničnih pripomb iz Oddelka 2 tega mnenja ECB meni, da predlagana uredba že odraža uravnotežen kompromis med zahtevami uporabnikov in potrebami po statistični poenostavitvi, kar je bilo skrbno ocenjeno z namenom omejitve bremena poročanja. ECB močno podpira uveljavitev predlagane uredbe ter Komisijo in države članice poziva, da dajo prednost pravočasnemu sprejetju potrebne izvedbene uredbe Komisije.

2.   Tehnične pripombe

2.1

ECB poudarja, da je predlagana razčlenitev vseh gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v sistemu skupne klasifikacije v Skupnosti (NACE), vključno s storitvenim sektorjem, na ravni razdelka, pomemben vidik predlagane uredbe, glede na naraščajočo vlogo storitev v odstotku celotnega gospodarstva. Poleg tega je predlagana razčlenitev pomembna za obrazložitev sprememb v skupnem številu prostih delovnih mest. Uspešno zbiranje in posledična zagotovitev podatkov, ki izhajata iz predlaganih študij izvedljivosti, pa tudi iz študij izvedljivosti o zajetju enot z manj kakor 10 zaposlenimi, veljata za pomembna koraka k nadaljnji krepitvi kakovosti podatkov.

2.2

Razpoložljivost ustreznega niza podatkov za nazaj je ključna zaradi pomembnosti za analitične namene rednega ocenjevanja razvoja prostih delovnih mest. Vendar pa ECB priznava breme, ki bi se naložilo poročevalskim enotam, če bi se od njih zahtevalo zagotavljanje popolnega niza podatkov za nazaj, in zato sprejema zahtevo po omejenem prenosu, določeno v členu 6 predlagane uredbe, ob spodbujanju ocen v daljšem časovnem obdobju, kjer je to izvedljivo.

2.3

Ob izboljšani kakovosti podatkov, potrebnih za zanesljive agregate euroobmočja, je visoka stopnja primerljivosti nacionalnih prispevkov, uporabljenih za izračun agregatov euroobmočja, ključni vidik celovite ocene kakovosti. V tem primeru bi lahko merila kakovosti, ki jih je treba opredeliti na podlagi izvedbenih postopkov iz člena 7 predlagane uredbe, koristno vključevala periodično oceno učinkov katerih koli neprimerljivih vidikov nacionalnih prispevkov.

V Frankfurtu na Majni, 13. aprila 2007.

Podpredsednik ECB

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 76 končno.

(2)  Potrebe ECB po zbiranju podatkov glede prostih delovnih mest na četrtletni podlagi v časovnem okviru 45. dni po referenčnem četrtletju so bile določene v Statističnih zahtevah Evropske centralne banke na področju splošne ekonomske statistike iz avgusta 2000 in ponovljene v Pregledu zahtev na področju splošne ekonomske statistike iz decembra 2004.

(3)  PPEI so bili oblikovani na podlagi Akcijskega načrta za statistične zahteve Ekonomske in monetarne unije (EMU) (v nadaljevanju: „Akcijski načrt EMU“), ki ga je na zahtevo Ekonomsko-finančnega sveta pripravila Evropska komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z ECB. Akcijski načrt EMU je bil odgovor na poročilo Monetarnega odbora o informacijskih zahtevah v EMU, potrjeno s strani Ekonomsko-finančnega sveta dne 18. januarja 1999. Ekonomsko-finančni svet je zadnje poročilo o stanju na tem področju prejel novembra 2006.


Top