EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Mnenje Evropske centralne banke z dne 6. julija 2006 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura in o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 163/10


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 6. julija 2006

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura in o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 4. julija 2006 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o Predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura (v nadaljevanju: „predlagana uredba I“) in o Predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: „predlagana uredba II“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 123(5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je podlaga za predlagani uredbi. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Namen predlaganih uredb

1.1

Predlagani uredbi bosta omogočili uvedbo eura kot valute Slovenije po odpravi odstopanja za Slovenijo v skladu s postopkom, določenim v členu 122(2) Pogodbe.

2.   Posamezne pripombe

2.1

V zvezi s predlagano uredbo I ECB predlaga, da se drugi odstavek člena 2 ne sklicuje izrecno na protokola 25 in 26 ali na člen 122(1) Pogodbe, ampak naj se namesto tega splošno sklicuje na Pogodbo v skladu s Prilogo V, odstavkom A.4(a)(ii) Sklepa Sveta 2004/338/ES, Euratom z dne 22. marca 2004 o sprejetju poslovnika Sveta (1). V tem kontekstu velja opozoriti, da se Uredba Sveta (ES) št. 2596/2000 z dne 27. novembra 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura (2), ki je bila sprejeta ob uvedbi eura v Grčiji, v skladu s Prilogo II, odstavkom A.4(a)(ii) Sklepa Sveta 2000/396/ES, ESPJ, Euratom z dne 5. junija 2000 o sprejetju poslovnika Sveta (3) ni sklicevala na zgoraj navedena protokola ali na člen 122(1) Pogodbe.

2.2

ECB pozdravlja predlagano uredbo II, ki naj bi nepreklicno določila menjalno razmerje med eurom in slovenskim tolarjem, enako srednjemu tečaju slovenskega tolarja v mehanizmu deviznih tečajev II (ERM II), t. j. 1 EUR = 239,640 SIT. ECB nima pripomb na to, da se predlagana uredba II sprejme nekaj mesecev pred tem, ko bo Slovenija sprejela euro. Kot določba uredbe Skupnosti, ki se splošno uporablja (t. j. pravno zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah), se bo menjalno razmerje med eurom in slovenskim tolarjem od 1. januarja 2007 uporabljalo v vseh pravnih instrumentih, ki se sklicujejo na valuto Slovenije, kakor je bilo v primeru menjalnih razmerij med eurom in valutami drugih sodelujočih držav članic, ko so le-te sprejele euro.

3.   Predlagana sprememba besedila

Poleg zgornjih nasvetov vsebuje priloga k temu mnenju predlagano spremembo besedila.

V Frankfurtu na Majni, 6. julija 2006

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 106, 15.4.2004, str. 22. Sklep, kakor je bil zadnjič spremenjen s Sklepom 2006/34/ES, Euratom (UL L 22, 26.1.2006, str. 32).

(2)  UL L 300, 29.11.2000, str. 2.

(3)  UL L 149, 23.6.2000, str. 21. Sklep, ki je bil nadomeščen s Sklepom 2002/682/ES, Euratom (UL L 230, 28.8.2002, str. 7).


PRILOGA

Predlagana sprememba besedila (predlagana uredba I)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija (1)

Sprememba, ki jo predlaga ECB (2)

Sprememba 1

Drugi odstavek člena 2

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo, ob upoštevanju protokolov 25 in 26 ter člena 122(1).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.


(1)  Poševni tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila.


Top