EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Mnenje Evropske centralne banke z dne 5. julija 2006 na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles ) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 163/7


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 5. julija 2006

na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 12. junija 2006 prejela zahtevi Sveta Evropske unije za mnenje o dveh predlaganih ukrepih: o predlogu sklepa Sveta o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) in o predlogu sklepa Sveta o razširitvi na nesodelujoče države članice uporabe sklepa Sveta o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles) (1).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

Boj proti ponarejanju eura je velikega pomena za zaupanje državljanov v enotno valuto. ECB, ki ima izključno pravico odobriti izdajanje bankovcev v Skupnosti, je aktivno vključena v to prizadevanje. Natančneje, ECB razvija grafične zasnove bankovcev in izpopolnjene tehnične elemente za eurobankovce, ki omogočajo tako laikom kot strokovnjakom, da razlikujejo pristne bankovce od ponaredkov. Poleg tega ECB analizira nove vrste ponaredkov v svojem Centru za analizo ponaredkov (CAC) in uporablja tako pridobljeno znanje za to, da bolje svetuje organom kazenskega pregona in izboljšuje elemente prihodnjih bankovcev. CAC koordinira sporočanje vseh znanih tehničnih in statističnih podatkov o ponaredkih eura vsem relevantnim osebam. ECB pozdravlja program Pericles kot koristen prispevek k dejavnostim, ki jih ECB, Europol in nacionalni organi izvajajo v boju proti ponarejanju eura.

2.   Posamezne pripombe

ECB ima posamezni pripombi na predlagana predpisa v skladu z nekaterimi pripombami iz Mnenja CON/2005/22 z dne 21. junija 2005 (2) glede razširitve programa Pericles v časovnem in vsebinskem smislu.

2.1   Trajanje predlaganega podaljšanja

Pomembno je, da zakonodaja Skupnosti zagotovi, da je podaljšanja programa Pericles ustrezno povezano s časom (i) uvedbe eura v novih državah članicah in (ii) izdaje druge serije eurobankovcev. ECB potrjuje, da bi podaljšanje do 31. decembra 2013 zagotovilo takšno primerno povezavo.

2.2   Vključitev ECB in Europola v odločanje o financiranju po programu Pericles

V izogib prekrivanju in za zagotovitev skladnosti in združljivosti ukrepov po programu Pericles ter da se izkoristi strokovno znanje ECB na tem področju, bi bilo koristno, če bi Komisija, ECB in Europol skupaj pregledali pobude za financiranje po programu Pericles in če bi se pri odločitvi o izboru zahtevalo posvetovanje s slednjima subjektoma in dolžno preučitev njunih stališč, in sicer v okviru usmerjevalne skupine, že ustanovljene z namenom razvijanja skupne strategije proti ponarejanju eura.

3.   Predlagani spremembi besedila

Poleg zgornjih nasvetov sta predlagani spremembi besedila navedeni v prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 5. julija 2006

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dokument COM(2006) 243 konč. vsebuje oba predloga (2006/0078 (CNS) in 2006/0079 (CNS)).

(2)  UL C 161, 1.7.2005, str. 11.


PRILOGA

Predlagani spremembi besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija (1)

Spremembe, ki jih predlaga ECB (2)

Sprememba 1

Člen 1 predloga 2006/0078 (CNS)

[Predlog trenutno ne obstaja]

Uvodna izjava 7 se nadomesti z naslednjo:

Brez poseganja v vlogo ECB in usmerjevalne skupine, ki so jo Komisija, ECB in Europol ustanovili za zaščito eura proti ponarejanju, se bo Komisija posvetovala glede ovrednotenja potreb po zaščiti eura z glavnimi vključenimi osebami (zlasti s pristojnimi nacionalnimi organi, ki jih določijo države članice, ECB in Europol) znotraj ustreznega svetovalnega odbora, določenega v Uredbi (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (3), zlasti glede izmenjave, pomoči in usposabljanja, za namen izvajanja tega programa.

Utemeljitev — Glej odstavek 2.2 tega mnenja

Sprememba 2

Člen 1 predloga 2006/0078 (CNS)

[Predlog trenutno ne obstaja]

Naslednji stavek se doda v drugem podostavku člena 5(1):

Od slednjih se bo zahtevalo, da podata v dolžno preučitev svoji stališči v zvezi z izborom projektov, ki so jih predložile države članice ali jih je Komisija pripravila na lastno pobudo, na podlagi člena 12(2).

Utemeljitev — Glej odstavek 2.2 tega mnenja


(1)  Poševni tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila.

(3)  UL L 181, 4.7.2001, str. 6.


Top