EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Mnenje Evropske centralne banke z dne 27. februarja 2006 v zvezi s predlogom uredbe Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede časovnega okvira zbiranja cen v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 55/63


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 27. februarja 2006

v zvezi s predlogom uredbe Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede časovnega okvira zbiranja cen v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Evropska centralna banka (ECB) je 24. februarja 2006 prejela zahtevo Sveta Evropske Unije za mnenje o predlogu uredbe Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: „Uredba HICP“) (1) glede časovnega okvira zbiranja cen v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 5(3) Uredbe HICP. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.

Cilj predlagane uredbe je določiti minimalne standarde za obdobja zbiranja cen znotraj vsakega meseca za izboljšanje primerljivosti harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: „HICP“) v državah članicah in zanesljivosti HICP za euroobmočje. Ker se obdobja zbiranja cen v državah članicah razlikujejo, lahko kratkoročne spremembe cen znotraj meseca pri nekaterih postavkah, zajetih s HICP, privedejo do znatnih razlik v predvidenih spremembah cen. ECB pozdravlja predlagano uredbo, ki zahteva, da se zbiranje cen izvaja v obdobju vsaj enega delovnega tedna na sredini ali približno na sredini meseca in dlje kot en delovni teden za izdelke, pri katerih so spremembe cen v mesecu nenadne in neenakomerne. Ti minimalni standardi predstavljajo kompromis med potrebo po harmoniziranem zbiranju cen v državah članicah na eni strani in stroški, povezanimi s spreminjanjem obstoječih praks zbiranja cen, na drugi strani.

2.

Zahteva, da se zbiranje cen za izdelke, pri katerih so cene volatilne, izvaja „dlje kot en delovni teden“, državam članicam omogoča več svobode pri izvajanju te predlagane določbe. Zato je natančno spremljanje učinkovitosti izvajanja predlagane uredbe s tem v zvezi upravičeno.

3.

ECB razume, da predlagana uredba ne izključuje objave začasnih HICP ali hitrih ocen HICP in ne vpliva na trenutni časovni razpored objave HICP za euroobmočje.

4.

ECB se strinja s predlaganim izvajanjem od januarja 2007 naprej, saj niso pričakovani sistematični učinki na izmerjene letne ali mesečne spremembe cen. Zato ni pričakovati, da bi bili potrebni popravki preteklih podatkov.

V Frankfurtu na Majni, 27. februarja 2006

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 257, 27.10.1995, str. 1.


Top