EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Mnenje Evropske centralne banke z dne 21. februarja 2006 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3181/78 in Uredbe Sveta (EGS) št. 1736/79 na področju monetarne politike (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 49/35


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. februarja 2006

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3181/78 in Uredbe Sveta (EGS) št. 1736/79 na področju monetarne politike

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Evropska centralna banka (ECB) je dne 1. februarja 2006 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3181/78 in Uredbe Sveta (EGS) št. 1736/79 na področju monetarne politike (KOM(2005) 611 končno) (v nadaljevanju: „predlagana uredba“). Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, saj predlagana uredba vsebuje določbe, ki se nanašajo na evropski monetarni sistem (EMS) in naloge nekdanjega Evropskega monetarnega inštituta, ki jih je ECB prevzela na podlagi člena 44 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Posamezne pripombe

ECB ima dve posamezni pripombi v zvezi s predlagano uredbo.

1.1.   Naslov predlagane uredbe

ECB predlaga, da se naslov predlagane uredbe spremeni tako, da bo bolje odrazil predmet zastarelih uredb, ki se razveljavljata, saj sta obe uredbi bolj povezani z delovanjem EMS kot pa s širšim področjem denarne politike.

1.2.   Navedba mnenja ECB

Po členu 253 Pogodbe morajo biti v uredbah, ki jih sprejme Svet, navedena vsa mnenja, ki jih je bilo treba pridobiti po Pogodbi. ECB zato predlaga, da se navedbe k predlagani uredbi sklicujejo tudi na to mnenje.

2.   Predlagane spremembe besedila

V primeru, ko bi zgornji nasvet vodil v spremembo predlagane uredbe, so predlagane spremembe besedila navedene v prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 21. februarja 2006

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija (1)

Spremembe, ki jih predlaga ECB (2)

Sprememba 1

Naslov predlagane uredbe

UREDBA SVETA

o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3181/78 in Uredbe Sveta (EGS) št. 1736/79 na področju monetarne politike

UREDBA SVETA

o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3181/78 in Uredbe (EGS) št. 1736/79, ki se nanašata na evropski monetarni sistem

Utemeljitev — Glej odstavek 1.1 tega mnenja

Sprememba 2

Navedbe k predlagani uredbi

[Predlog trenutno ne obstaja]

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke [3]

[3 ] UL C […], […], str. […].

Utemeljitev — Glej odstavek 1.2 tega mnenja


(1)  Poševni tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila.


Top