EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC1105(02)

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

OJ C 274, 5.11.2005, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 274/10


Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

(2005/C 274/05)

Ta objava podeljuje pravico do ugovora na podlagi členov 7 in 12d navedene uredbe. Vsak ugovor tej zahtevi mora biti poslan s posredovanjem pristojnega organa države članice, države članice STO ali tretje države, priznano v skladu s členom 12(3) v roku šestih mesecev od te objave. Spremljajoče utemeljitve za objavo so navedene spodaj in zlasti po točki 4.6 jih je treba šteti za upravičene na podlagi Uredbe (EGS) št. 2081/92.

POVZETEK

UREDBA SVETA (EGS) št. 2081/92

„PONIENTE DE GRANADA“

Št. ES: ES/00273/23.1.2003

ZOP (X) ZGO ( )

Ta povzetek je sestavljen za namen obveščanja. Za popolne informacije, še zlasti za proizvajalce proizvodov, ki jih pokrivata zadevna ZOP ali ZGO, je treba poiskati pojasnila v popolni verziji specifikacije bodisi v državi članici ali pri službah Evropske komisije (1).

1.   Pristojna služba države članice:

Naziv:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales. Dirección General de Alimentación. Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Naslov:

Paseo Infanta Isabel, 1

ES-28071 Madrid

Telefon:

(34) 913 47 53 94

Telefaks:

(34) 913 47 54 10

2.   Vlagatelj:

2.1.   Naziv: Asociación de aceites de oliva del Poniente de Granada

2.2.   Naslov:

Carretera de Priego s/n, ES-18270 Montefrío (Granada)

Telefon: (34) 58 33 62 35

Telefaks: (34) 58 33 65 44

2.3.   Sestava: Proizvajalec/predelovalec (X) drugo ( )

3.   Vrsta proizvoda:

Posebno deviško oljčno olje. — Razred 1.5. — Olja in maščobe.

4.   Specifikacija:

(povzetek pogojev iz člena 4(2))

4.1.   Ime: „Poniente de Granada“

4.2.   Opis: Posebno deviško oljčno olje, pridobljeno iz plodov oljk (Olea europea, L.) naslednjih sort: Picudo, Picual ali Marteño, Hojiblanca, Lucio, Nevadillo de Alhama de Granada in Loaime.

Ta olja so zaradi visoke koncentracije polifenolov zmerno stabilna. Njihova maščobnokislinska sestava zagotavlja odlične hranilne lastnosti. To je zaradi velikega števila obstoječih sort in geografskega okolja. Ravni oleinske kisline so srednje do visoke, ravni linolinske kisline so visoke in razmerje nenasičenih/nasičenih maščobnih kislin je visoko.

Glede njihovih organoleptičnih kakovosti so ta olja v ustih lahka in nudijo širok obseg arom, ki spominjajo na sveže ali zrelo sadje, travo, smokve itd. Popolna kombinacija različnih značilnosti proizvede uravnotežena in zaokrožena olja, ki kažejo rahlo grenke in ostre značilnosti v popolni skladnosti s sladkimi aromami.

Barva olj sega od zelenorumene do zlatorumene, odvisno od obdobja obiranja oljk, vremenskih pogojev, sort in geografskega položaja v regiji.

Olja, zaščitena z označbo porekla, morajo pripadati „posebnemu deviškemu“ razredu in izpolnjevati naslednje analitske zahteve, izražene z največjimi dovoljenimi vrednostmi:

Vrednost peroksida: največ 15 meq aktivnega kisika na kg olja,

Vpojnost pri ultravijoličnem (K270): največ 0,15,

Vlažnost: največ 0,2 % za nefiltrirana olja in 0,1 % za filtrirana,

Nečistoče: največ 0,1 %,

Organoleptični rezultat panelnega testa: najmanj 6,5.

4.3.   Geografsko območje: Pridelovalno področje se nahaja na zahodnem delu province Granada (kot to navaja ime Poniente de Granada (zahodna Granada)).

Razprostira se na področju naslednjih okrožij: Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya, Zagra in od Moclín do zahoda naravne meje, ki jo predstavlja reka Velillos. Vsa ta okrožja pripadajo provinci Granada.

Območje predelave in embaliranja je isto kot območje pridelave.

4.4.   Dokazilo o poreklu: Oljke so registriranih sort in so iz nasadov, naštetih v registru o označbi porekla. Olje prihaja iz registriranih oljarn, ki so locirane v območju pridelave, in je shranjeno v registriranih oljarnah in pakirnicah, ki imajo zahtevane prostore, ki zagotavljajo, da se hrani v najboljših pogojih. Upravni odbor izdela načrt spremljanja, ki obsega vse stopnje cerificiranja olj. Oštevilčena črna oznaka, ki jo izda Upravni odbor, zagotavlja, da olja z oznako porekla izpolnjujejo zahteve, določene v specifikaciji.

4.5.   Metoda pridobivanja: Drevesa so nasajena v vrstah in so razporejena v kvadrate z gostoto med 60 in 125 dreves na hektar ter v glavnem z dvema do tremi cepiči na drevo. V več kot 85 % nasadov oljk ni namakanja. Uporabljajo se v regiji tradicionalni načini gojenja, ki spoštujejo okolje. Obiranje se opravi, ko so plodovi dobri in zadosti zreli. Oljke se obirajo neposredno z drevesa s tradicionalnim načinom klatenja z drogom, z mehanskim tresenjem ali kombinacijo obojega. Prevoz v oljarne je vedno v razsutem stanju s priklopniki ali trdnimi zabojniki. Zmogljivost oljarn mora biti zadostna za največji dnevni vnos oljk. Stiskanje se izvaja v registriranih oljarnah in mora biti opravljeno najkasneje v 48 urah po obiranju. Mletje oljk se izvaja kot neprekinjen postopek, pri čemer se uporabljajo verižni cepci iz neaktivnega materiala, odobrenega za uporabo v živilski industriji. Spremlja se temperatura, pri kateri se opravlja mešanje pastozne mase, ki nikoli ne sme preseči 33 °C. Edino dovoljeno pomagalo je registriran živilski smukec, v največji dovoljeni količini 2,5 %. Ločevanje faz se v osnovi opravi s cenrifugiranjem. Olja, ki se dobijo po drugem centrifugiranju pastozne mase (aceites de repaso), se ne smejo certificirati z oznako porekla „Poniente de Granada“. Temperatura v centrifuge dodane vode, poznane pod imenom „decanter“ (vodoravne centrifuge), ne sme preseči 32 °C. Voda, ki je dodana v navpične centrifuge preprečuje pojav fazne inverzije. Postopek dekantiranja s centrifugiranjem traja vsaj 6 ur, naravno dekantiranje pa 36 ur. Posebno deviško oljčno olje se hrani v kleteh, v nerjavnih jeklenih sodih ali jeklenih sodih z oblogami, odobrenimi za uporabo v živilski industriji, kot tudi v stiskalnicah. Sodi se morajo zaradi higiene pravilno zapirati, morajo imeti pokrov, nagibno osnovo ali biti stožčaste oblike ter biti opremljeni z napravo za vzorčenje. Kleti, v katerih so sodi, morajo imeti dovolj dobro prezračevanje, da se preprečijo velika temperaturna nihanja, ki denaturirajo olja. Prevoz zaščitenih olj na veliko je dovoljen samo znotraj geografskih meja pridelovalnega področja. Območje predelave in embaliranja je isto kot območje pridelave. Pakirnice morajo uporabljati sisteme, ki zagotavljajo sledljivost olj, embaliranih z oznako porekla. Olja se pakirajo v zabojnikih, ki zagotavljajo varnost hrane in ne zmanjšujejo kakovosti in ugleda zaščitenih olj.

4.6.   Povezava: Prvo zgodovinsko sklicevanje na olje iz območja je bilo v 16. in 17. stoletju in se nanaša na okrožja Loja, Montefrío in Illora z dolgo tradicijo pridelave oljčnega olja. Kot izpričujejo zgodovinski dokumenti, se je pričelo urejanje oljarne s predpisi leta 1586, ko je bila natisnjena „Ordenanzas Municipales de Molinos de aceites de la Ciudad de Loja“, ki je ostala v veljavi do 18 stoletja (Sección Órgano de Gobierno, apdo. Alcalde, libro 2, 1709, občinska knjižnica Loja). Leta 1752 je Marquis de Ensenada opisal, kako pomemben je sektor oljčnega olja za njegovo okrožje Montefrío. V svoji objavi „Enciclopedia Mundial del Olivo (1996)“ Mednarodni odbor za oljčno olje opisuje dve sorti v Španiji, ki izvirata iz Montefría: Manzanilla de Montefrío in Chorreao de Montefrío. V Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España (1845), Pascual Madoz opisuje kako bogata je zaradi gojenja oljk dežela okoli okrožja Illora in omenja „El Soto de Roma“, posest, ki pripada vojvodom iz Wellingtona, in opisuje leta 1800 zgrajen znameniti „Molino del Rey“. Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano se v svoji objavi „Las Raíces del Aceite de Oliva (1984)“ sklicuje na oljčna olja iz Loje, Montefria in Illore kot najboljša olja v provinci Granada.

Področje pridelave ima tipične značilnosti sredozemskega okolja, povezane s kontinentalnim podnebjem. Vendar geografski položaj regije — med zahodno in vzhodno Andaluzijo — in njen relief, ki vključuje široko dolino (dolina reke Genil) med dvema gorskima sistemoma, Subbético na severu in Penibético na jugu, prispeva k ustvarjanju mikro podnebja, za katerega so značilne skrajne kontinentalne temperature tj., dolge hladne zime in dolga vroča poletja, z velikimi razlikami med zimskimi in poletnimi ter dnevnimi in nočnimi temperaturami. Vpliv skrajnih temperatur v poznih fazah zorenja oljk povečuje raven oleinskih kislin in razmerje nenasičenih/nasičenih maščobnih kislin. Opažajo se višje stopnje koncentracij polifenolov v oljčnem olju.

Glavna značilnost, ki razlikuje oljčna olja Poniente de Granada je, da se olja pridobivajo iz kombinacije šestih sort: Picual, Hojiblanca, Picudo, Lucio, Loaime in Nevadillo de Alhama de Granada. Starodavno prakso, da različne vrste oljk rastejo na istem posestvu, so iz roda v rod prenašali kmetje v regiji. Obstaja prepričanje, da izboljšuje opraševanje in zmanjšuje vpliv oljke, ki eno leto rodi, drugo pa ne, kar je pojav, ki ga otežujejo spremenljivi vremenski vzorci.

4.7.   Nadzorna struktura:

Naziv:

Consejo Regulador de la denominación de origen «Poniente de Granada»

Naslov:

Plaza Pedro Afán de Ribera, no 1

ES-18270 Montefrío (Granada)

Telefon:

(34) 958 33 68 79

Telefaks:

(34) 958 33 68 79

Organ, pooblaščen za preverjanje skladnosti proizvodov s specifikacijo izpolnjuje standard EN-45.011.

4.8.   Označevanje: Besede Denominación de OrigenPoniente de Granada“ morajo biti na oznakah. Oznake mora odobriti Upravni odbor. Črne oznake morajo biti oštevilčene in jih izdaja Upravni odbor.

4.9.   Nacionalne zahteve:

Zakon št. 25/1970 z dne 2. decembra 1970 o pravilih, ki urejajo vinogradništvo, vino in žgane pijače,

Uredba št. 835/1972 z dne 23. marca 1972 o podrobnih pravilih za izvajanje Zakona št. 25/1970, Odredba z dne 25. januarja 1994, ki določa povezavo med španskim zakonom in Uredbo (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila,

Kraljeva uredba št. 1643/1999 z dne 22. oktobra 1999 o postopku za urejanje vlog za vpis v register Skupnosti za zaščito označb porekla in zaščito geografskih označb.


(1)  Evropska komisija – Generalni direktorat za kmetijstvo – Enota za kakovost kmetijskih proizvodov – B-1049 Bruselj.


Top