EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Mnenje Evropske centralne banke z dne 4. oktobra 2005 na zahtevo Komisije Evropskih skupnosti o osnutku uredbe Komisije o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 254/4


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 4. oktobra 2005

na zahtevo Komisije Evropskih skupnosti o osnutku uredbe Komisije o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je 5. septembra 2005 prejela zahtevo Komisije Evropskih skupnosti za mnenje o osnutku uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2214/96 (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in iz člena 5(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (1). V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Cilj predlagane uredbe je revidirati skupno indeksno referenčno obdobje za vse harmonizirane indekse cen življenjskih potrebščin (HICP) iz 1996=100 v 2005=100 in določiti postopek za posodabljanje indeksnih referenčnih obdobij v prihodnje. Predlagana uredba nadalje določa tehnične specifikacije za uporabo novega indeksnega referenčnega obdobja in obravnavo novih podindeksov HICP.

4.

ECB pozdravlja predlagano uredbo. Posodobitev ne vpliva na izračunane letne mere inflacije po indeksu HICP, razen učinkov zaokroževanja, za katere pa se pričakuje, da bodo majhni. ECB nima pripomb na tehnične specifikacije, določene v predlagani uredbi.

V Frankfurtu na Majni, 4. oktobra 2005

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 257, 27.10.1995, str. 1.


Top