EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Mnenje Evropske centralne banke z dne 3. junija 2005 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (KOM(2005) 155 končno) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 144/16


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 3. junija 2005

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (KOM(2005) 155 končno)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je dne 3. maja 2005 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz drugega pododstavka člena 104(14) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Zdrave javnofinančne politike so temeljnega pomena za uspeh ekonomske in monetarne unije (EMU). Predstavljajo tudi predpogoj za makroekonomsko stabilnost, rast in kohezijo v euroobmočju. Fiskalni okvir, ki ga postavljata Pogodba ter Pakt o stabilnosti in rasti, je osnova EMU in zato ključnega pomena za sidranje pričakovanj v zvezi s proračunsko disciplino. Ta na pravilih temelječi okvir, katerega namen je zagotoviti vzdržne javne finance, hkrati pa dovoljuje izravnavanje proizvodnih nihanj z delovanjem samodejnih stabilizatorjev, mora ostati jasen, enostaven in izvršljiv. Spoštovanje teh načel bo tudi spodbujalo preglednost in enako obravnavanje pri izvajanju okvira.

4.

Cilj predlagane uredbe je odraziti spremembe pri izvajanju Pakta o stabilnosti in rasti, ki jih je 20. marca 2005 sprejel Svet (ECOFIN). Predlagana uredba se nanaša na izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Namen predlagane uredbe je zagotoviti zdrave javnofinančne politike s spodbujanjem proračunske discipline. Čeprav ECB ne vidi potrebe, da bi izrazila mnenje o posameznih določbah predlagane uredbe, ponovno poudarja, da mora biti postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem verodostojen in učinkovit kot varovalo proti nevzdržnim javnim financam, ohranjujoč strog časovnih okvir. Glede na navedeno ECB daje prednost čimbolj omejeni spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1). Strogo in enotno izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem bi prispevalo k preudarnim javnofinančnim politikam.

V Frankfurtu na Majni, 3. junija 2005

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.


Top