EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0016

Mnenje Evropske centralne banke z dne 31. maja 2005 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti o strukturi in dejavnostih tujih povezanih podjetij (KOM(2005) 88 končno) (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 144/14


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 31. maja 2005

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti o strukturi in dejavnostih tujih povezanih podjetij (KOM(2005) 88 končno)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je dne 6. aprila 2005 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti o strukturi in dejavnostih tujih povezanih podjetij (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Cilj predlagane uredbe je vzpostaviti skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti o strukturi in dejavnosti tujih povezanih podjetij. Države članice bodo po eni strani v tem okviru poročale podatke o tujih povezanih podjetjih, ki imajo sedež v državi, ki pripravlja podatke, nadzoruje pa jih tuja institucionalna enota. Predlagana uredba v Prilogi I določa skupni modul za takšno notranjo statistiko za tuja povezana podjetja (v nadaljevanju: „notranji FATS“). Po drugi strani je poročanje podatkov o tujih povezanih podjetjih, ki nimajo sedeža v državi, ki pripravlja podatke, nadzorujejo pa jih institucionalne enote s sedežem v državi, ki pripravlja podatke, trenutno prostovoljno in bo predmet pilotnih študij, ki jih bodo nekatere države članice izvedle najkasneje v treh letih od začetka veljavnosti predlagane uredbe. Predlagana uredba v Prilogi II določa skupni modul za takšno zunanjo statistiko za tuja povezana podjetja (v nadaljevanju: „zunanji FATS“).

4.

ECB pozdravlja predlagano uredbo. Z opredelitvijo skupnega okvira naj bi izboljšala primerljivost podatkov o tujih povezanih podjetjih po vsej EU, s čimer bi le-ti postali bolj primerni za agregiranje na ravni EU oziroma euroobmočja in bolj zanesljivi za vse uporabnike. Podatke o tujih povezanih podjetjih trenutno pripravljajo nacionalni statistični uradi (običajno notranje FATS) in centralne banke (običajno zunanje FATS) v državah članicah. Metode pripravljanja, ki jih uporabljajo, so v skladu s predlagano uredbo in takšni podatki naj bi tudi pomagali ECB pri ocenjevanju gospodarskega razvoja v zvezi z dejavnostjo velikih družb in njihovih tujih povezanih podjetij znotraj in zunaj euroobmočja. Posebej se ti podatki štejejo za dragocene pri raziskovanju trendov v trgovini euroobmočja in ravnanja pri oblikovanju cen, kot tudi pri razumevanju ekonomskega učinka tujih neposrednih naložb na, na primer, konkurenčnost ali zaposlovanje.

5.

V tem okviru bi ECB izkoristila priložnost in podala svoje pripombe na nekatere posamezne določbe predlagane uredbe. ECB ugotavlja, da predlagana uredba ne določa obveznega posredovanja zunanjih FATS s takojšnjim učinkom. Rezultate pilotnih študij, ki jih bodo izvedle nekatere države članice, bo mogoče oceniti šele po preteku obdobja treh let. ECB obžaluje, da, čeprav tokovi podatkov, posredovani za statistiko plačilne bilance v oddelku 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (1), označujejo ločene kategorije za blago in storitve, slednji niso ločeno kategorizirani na enak način tudi v predlagani uredbi. Če ti podatki ne bodo kategorizirani ločeno, bo njihova vrednost za analizo zmanjšana, težje pa jih bo tudi primerjati s podatki, objavljenimi v državah, ki so glavni partnerji euroobmočja.

6.

Naslednje vprašanje je rok 20 mesecev od preteka referenčnega leta, v katerem naj države članice posredujejo notranje FATS, kot je trenutno določeno v oddelku 5 Priloge I k predlagani uredbi. Zdi se, da je to najdaljši možen rok, ob katerem je še mogoče zagotoviti redno ocenjevanje gospodarskega razvoja, ki vključuje (pogoste) spremembe v strukturi velikih družb ter v številu, velikosti in sektorju gospodarske dejavnosti njihovih povezanih podjetij. ECB zato spodbuja Parlament in Svet, da po ovrednotenju pilotnih študij preučita možnost, da se predlagani rok srednjeročno skrajša vsaj za agregirane podatke (npr. „Stopnja 1“, kot je navedena v predlagani uredbi). To bi rok bolj uskladilo s časovnim okvirom za poročanje agregiranih podatkov o tujih neposrednih naložbah, predvidenim v Uredbi (ES) št. 184/2005, ki določa rok devetih mesecev.

7.

Po podrobnejši presoji prilog I do III k predlagani uredbi ECB ugotavlja, da oddelek 6 v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 184/2005 z naslovom „Ravni geografske razčlenitve“ vsebuje poleg drugih postavk za celotno EU še dodatno postavko „U4 Zunaj območja eura“. ECB meni, da bi bilo za pripravo agregatnih podatkov za euroobmočje koristno, če bi bilo vključeno podobno sklicevanje na „Zunaj euroobmočja“ v Prilogi III k predlagani uredbi kot dodatna stopnja geografske razčlenitve pod naslovom „Stopnja 1“. Končno, obrazložitveni memorandum se nanaša na „EU-15“ (oziroma „države članice EU-15“), ECB pa predlaga, da se namesto tega nanaša na sedanje „EU-25“ ali „države članice EU-25“.

V Frankfurtu na Majni, 31. maja 2005

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 35, 8.2.2005, str. 23.


Top