EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Mnenje Evropske centralne banke z dne 6. oktobra 2004 na zahtevo Sveta Evropske unije o priporočilu Komisije Evropskih skupnosti za sklep Sveta o začetku pogajanj glede sporazuma o monetarnih odnosih s Kneževino Andoro (KOM(2004) 548 končno)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 256/9


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 6. oktobra 2004

na zahtevo Sveta Evropske unije o priporočilu Komisije Evropskih skupnosti za sklep Sveta o začetku pogajanj glede sporazuma o monetarnih odnosih s Kneževino Andoro (KOM(2004) 548 končno)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

Svet Evropske unije je 8. septembra 2004 zaprosil za mnenje Evropske centralne banke (ECB) o priporočilu Komisije Evropskih skupnosti za sklep Sveta o začetku pogajanj glede sporazuma o monetarnih odnosih s Kneževino Andoro (KOM(2004) 548 končno) (v nadaljevanju „priporočilo“).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje o priporočilu, izhaja iz člena 111(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Priporočilo predlaga osnutek sklepa Sveta, ki ugotavlja, da se glede na to, da so bili izpolnjeni pogoji, določeni v Odločbi Sveta 2004/548/ES z dne 11. maja 2004 (1), ki so potrebni za začetek pogajanj med Skupnostjo in Kneževino Andoro (v nadaljevanju „Andora“) o monetarnem sporazumu (v nadaljevanju „sporazum“), ta pogajanja lahko začnejo.

4.

ECB je v svojem Mnenju CON/2004/12 z dne 1. aprila 2004 o Odločbi 2004/548/ES (2) med drugim izrazila svoje zavedanje, da bi bilo v interesu Skupnosti začeti pogajanja o sporazumu.

5.

Po mnenju priporočila so bili potrebni pogoji iz Odločbe 2004/548/ES izpolnjeni, saj sta Skupnost in Andora parafirali sporazum o obdavčenju prihodkov od prihrankov, Andora pa se je zavezala, da ga bo ratificirala do 30. aprila 2005. ECB na tej podlagi ne vidi razlogov, ki bi nasprotovali sprejetju sklepa Sveta, da se pogajanja o sporazumu z Andoro začnejo.

6.

ECB ugotavlja, da bodo pogajanja o sporazumu odložena, če Andora ne bo ratificirala sporazuma o obdavčenju prihodkov od prihrankov do 30. aprila 2005.

7.

V skladu s členom 7 Odločbe 2004/548/ES bo pogajanja z Andoro v imenu Skupnosti vodila Komisija, pri čemer sta Španija in Francija v celoti vključeni v pogajanja, ECB pa je v celoti vključena v tista pogajanja, ki spadajo v področje njenih pristojnosti.

V Frankfurtu na Majni, 6. oktobra 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 244, 16.7.2004, str. 47.

(2)  UL C 88, 8.4.2004, str. 18.


Top