Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41992A0529

Konvencija o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis 19. junija 1980 v Rimu

OJ C 169, 8.7.2005, p. 26–27 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
OJ L 333, 18.11.1992, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 101 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 101 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 59 - 84

In force

8.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 169/26


KONVENCIJA

o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis 19. junija 1980 v Rimu

VISOKE POGODBENICE POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI SO SE -

GLEDE NA TO, da sta se s pristopom k Skupnosti Kraljevina Španija in Portugalska republika zavezali, da bosta pristopili h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis 19. junija 1980 v Rimu -

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA BELGIJCEV:

Melchior WATHELET,

podpredsednik vlade, minister za pravosodje in za gospodarstvo

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO DANSKE:

Michael BENDIK,

minister za pravosodje

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE:

Wolfgang HEYDE,

ministrski direktor na Zveznem ministrstvu za pravosodje

ZA PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE:

Michalis PAPACONSTANTINOU,

minister za pravosodje

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA ŠPANIJE:

Tomás DE LA QUADRA-SALCEDO y Fernández DEL CASTILLO,

minister za pravosodje

ZA PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE:

Michel VAUZELLE,

minister za pravosodje

ZA PREDSEDNIKA IRSKE:

Pádraig FLYNN,

minister za pravosodje

ZA PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE:

Giovanni BATTISTINI,

veleposlanik v Lizboni

ZA NJEGOVO KRALJEVO VISOKOST VELIKEGA VOJVODO LUKSEMBURŠKEGA:

Charles ELSEN,

prvi svetovalec vlade

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO NIZOZEMSKE:

E. M. H. HIRSCH BALLIN,

minister za pravosodje

ZA PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE:

Álvaro José BRILHANTE LABORINHO LÚCIO,

minister za pravosodje

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA:

John Mark TAYLOR,

parlamentarni državni podsekretar na Ministrstvu lorda kanclerja,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Kraljevina Španija in Portugalska republika pristopita h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis 19. junija 1980 v Rimu.

Člen 2

Konvencija o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih se spremeni:

1.

člena 22(2), 27 in drugi stavek člena 30(3) se črtajo;

2.

člen 31(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

sporočilih, poslanih v skladu s členi 23, 24, 25, 26 in 30“

.

Člen 3

Generalni sekretar Sveta Evropskih skupnosti pošlje vladama Kraljevine Španije in Portugalske republike overjeno kopijo Konvencije o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, nemškem in nizozemskem jeziku.

Besedili Konvencije o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih v portugalskem in španskem jeziku se nahajata v prilogah I in II k tej konvenciji. Besedili v portugalskem in španskem jeziku sta verodostojni pod enakimi pogoji kakor druga besedila Konvencije o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih.

Člen 4

To konvencijo podpisnice ratificirajo. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta konvencija začne veljati med državami, ki so jo ratificirale, prvi dan tretjega meseca po tem, ko sta Kraljevina Španija ali Portugalska republika in ena država, ki je ratificirala Konvencijo o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, deponirali zadnjo listino o ratifikaciji.

Ta konvencija začne veljati za vsako pogodbenico, ki jo naknadno ratificira, prvi dan tretjega meseca po deponiranju njene listine o ratifikaciji.

Člen 6

Generalni sekretar Sveta Evropskih skupnosti uradno obvesti podpisnice o:

(a)

deponiranju vsake listine o ratifikaciji;

(b)

datumih začetka veljavnosti te konvencije za pogodbenice.

Člen 7

Ta konvencija, sestavljena v enem izvirniku v angleškem, danskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, se deponira v arhivih Generalnega sekretariata Sveta Evropskih skupnosti. Generalni sekretar pošlje overjeno kopijo vladam vseh podpisnic.


Top