EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1192

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2024/1192 z dne 24. aprila 2024 o začasnem odstopanju, odobrenem Belgiji, Franciji in Nizozemski, od pogojev trženja iz Direktive Sveta 2002/57/ES za certificirano laneno seme (notificirano pod dokumentarno številko C(2024) 2563)

C/2024/2563

UL L, 2024/1192, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1192/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1192/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2024/1192

26.4.2024

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2024/1192

z dne 24. aprila 2024

o začasnem odstopanju, odobrenem Belgiji, Franciji in Nizozemski, od pogojev trženja iz Direktive Sveta 2002/57/ES za certificirano laneno seme

(notificirano pod dokumentarno številko C(2024) 2563)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (1) in zlasti člena 21(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/57/ES določa zahteve za trženje semena oljnic in predivnic v Uniji. V skladu s členom 2(1), točka (i), navedene direktive je dovoljeno, da se certificirano seme lanu prideluje do tretje množitve iz certificiranega semena in mora izpolnjevati pogoje iz prilog I in II k navedeni direktivi za certificirano seme, vključno z ustreznimi pogoji za preglede na polju v zvezi z njegovo sortno pristnostjo.

(2)

Težke razmere gojenja lanu v zadnjih letih zaradi vročinskih valov, suše in omejenih padavin v obdobju rasti so povzročile hudo pomanjkanje lanenega semena v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem.

(3)

Zato imajo Belgija, Francija in Nizozemska na voljo le omejene količine lanenega semena, ki niso zadostne v smislu količin, potrebnih za setev.

(4)

Glede na informacije, ki so bile predložene Komisiji, se zdi, da je za odpravo težav z oskrbo za obdobje do 30. junija 2024 za Belgijo potrebnih skupno 1 500 ton, za Francijo 1 500 ton in za Nizozemsko 270 ton lanenega semena. Informacije, predložene Komisiji, kažejo tudi, da je za odpravo teh težav z oskrbo za nadaljnje obdobje do 30. junija 2025 za pridelavo lanenega semena za Belgijo potrebnih skupno 500 ton, za Francijo 4 000 ton in za Nizozemsko 400 ton semena.

(5)

Druge države članice ne morejo pokriti potreb Belgije, Francije in Nizozemske.

(6)

Glede na te okoliščine so se v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem pojavile začasne težave pri splošni dobavi certificiranega lanenega semena, ki naj bi se nadaljevale. Teh težav ni mogoče odpraviti drugače kot tako, da se za določeno obdobje in ob upoštevanju ustrezne največje količine, potrebne za rešitev težav z oskrbo, v Uniji dovoli trženje certificiranega lanenega semena, pridelanega v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem iz kategorije certificiranega semena tretje množitve, ki izpolnjuje manj stroge zahteve od zahtev iz Direktive 2002/57/ES.

(7)

Navedene države članice so zahtevale odstopanja od veljavnih zahtev, in sicer da se število dovoljenih množitev poveča na več kot tri množitve ter da se poljski pregledi ne izvajajo pred certificiranjem semena.

(8)

Zato je primerno, da države članice za določeno obdobje v Uniji dovolijo trženje certificiranega lanenega semena, pridelanega v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem iz množitve, pridobljene po tretji množitvi certificiranega semena.

(9)

Kot so zahtevale navedene države članice, se odstopanja od veljavnih zahtev nanašajo tudi na neizvajanje poljskih pregledov pred certificiranjem semena. Zato je primerno dovoliti trženje certificiranega lanenega semena, pridelanega v navedenih državah članicah iz certificiranega semena množitve po tretji množitvi, brez predhodnega izvajanja poljskih pregledov.

(10)

Zaradi usklajevanja in učinkovitega spremljanja tega odstopanja je primerno, da si pristojni organi Belgije, Francije in Nizozemske med seboj izmenjujejo informacije o količinah lanenega semena, za katere veljajo odstopanja, ter Komisijo obvestijo o količinah lanenega semena in nosilcih dejavnosti, za katere veljajo odstopanja.

(11)

Za zagotovitev učinkovitega spremljanja navedenega odstopanja bi morale Belgija, Francija in Nizozemska Komisijo in druge države članice takoj obvestiti o količinah, za katere so izdale dovoljenje za trženje v skladu s tem sklepom.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dovoljenje za trženje certificiranega semena, ki ni bilo pregledano na polju v zvezi s svojo sortno pristnostjo

1.   Države članice do 30. junija 2024 v Uniji dovolijo trženje certificiranega lanenega semena, pridelanega v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem iz semena kategorije „certificirano seme tretje množitve“, ki ni bilo pregledano na polju v zvezi s svojo sortno pristnostjo, ob upoštevanju členov 3 do 5.

2.   Skupna količina semena iz odstavka 1 ne presega:

(a)

1 500 ton za pridelavo v Belgiji;

(b)

1 500 ton za pridelavo v Franciji;

(c)

270 ton za pridelavo na Nizozemskem.

Člen 2

Dovoljenje za trženje certificiranega semena množitve po tretji množitvi

1.   Države članice do 30. junija 2025 v Uniji dovolijo trženje certificiranega semena, pridelanega v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem iz semena kategorije „certificirano seme tretje množitve“, ob upoštevanju odstavka 2 ter členov 3 do 5.

2.   Skupna količina semena iz odstavka 1 ne presega:

(a)

500 ton za pridelavo v Belgiji;

(b)

4 000 ton za pridelavo v Franciji;

(c)

400 ton za pridelavo na Nizozemskem.

Člen 3

Zahteve glede označevanja

Brez poseganja v zahteve glede označevanja iz Direktive 2002/57/ES uradna etiketa vsebuje naslednje:

(a)

v primeru semena iz člena 1 izjavo, da navedeno seme ni bilo pregledano na polju v zvezi s svojo sortno pristnostjo;

(b)

v primeru semena iz člena 2 izjavo, da je navedeno seme iz množitve pred tretjo množitvijo certificiranega semena.

Člen 4

Izmenjava informacij o dovoljenih količinah

Pristojni organi Belgije, Francije in Nizozemske nemudoma obvestijo drug drugega in Komisijo o nosilcih dejavnosti, ki uporabljajo ta odstopanja, in nosilcih dejavnosti, katerim je bilo to seme trženo.

Člen 5

Obveščanje o dovoljenih količinah

Belgija, Francija in Nizozemska Komisijo in druge države članice takoj obvestijo o količinah, za katere so izdale dovoljenje za trženje v skladu s tem sklepom.

Člen 6

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 24. aprila 2024

Za Komisijo

Stela KIRIAKIDES

članica Komisije


(1)   UL L 193, 20.7.2002, str. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1192/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)


Top