EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1784

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1784 z dne 15. septembra 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 686/2012 o dodelitvi ocenjevanja etoksazola, katerega odobritev poteče 31. januarja 2028, državam članicam za namene postopka obnovitve (Besedilo velja za EGP)

C/2023/6123

OJ L 229, 18.9.2023, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1784/oj

18.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/89


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1784

z dne 15. septembra 2023

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 686/2012 o dodelitvi ocenjevanja etoksazola, katerega odobritev poteče 31. januarja 2028, državam članicam za namene postopka obnovitve

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 686/2012 (2) se ocenjevanje aktivnih snovi dodeli državi članici poročevalki in državi članici soporočevalki za namene postopka obnovitve. Ocenjevanje aktivnih snovi, katerih odobritev poteče med 31. marcem 2025 in 27. decembrom 2028, je bilo dodeljeno državi članici poročevalki in državi članici soporočevalki. Vendar ocenjevanje aktivne snovi etoksazol, katere odobritev poteče 31. januarja 2028, še ni bilo dodeljeno. Zato je primerno, da se to stori.

(2)

Dodeljevanje poteka tako, da se zagotovi uravnotežena porazdelitev odgovornosti in dela med državami članicami.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 686/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V delu D Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 686/2012 se za vnosom za „ ciantraniliprol “ vstavi naslednji vnos:

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Država članica soporočevalka

„etoksazol

FR

EL“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. septembra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 686/2012 z dne 26. julija 2012 o dodelitvi ocenjevanja aktivnih snovi, katerih odobritev poteče najpozneje 31. decembra 2018, državam članicam za namene postopka obnovitve (UL L 200, 27.7.2012, str. 5).


Top