EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1058

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1058 z dne 30. maja 2023 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2023/3624

OJ L 142, 1.6.2023, p. 15–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1058/oj

1.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1058

z dne 30. maja 2023

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti člena 230(1) ter člena 232(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih morajo pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Kanada je obvestila Komisijo o petih izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini v provincah Quebec (4) in Britanska Kolumbija (1), ki so bili med 18. aprilom 2023 in 6. majem 2023 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini v grofiji Lincolnshire v Angliji v Združenem kraljestvu, ki je bil 16. maja 2023 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Po teh nedavnih izbruhih visokopatogene aviarne influence so veterinarski organi Kanade in Združenega kraljestva okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrska območja z omejitvami in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(8)

Kanada in Združeno kraljestvo sta Komisiji predložila informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki sta jih sprejela za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Kanade in Združenega kraljestva zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(9)

Kanada je predložila posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s šestimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino v provincah Britanska Kolumbija (4) in Quebec (2), ki so bili potrjeni med 25. novembrom 2022 in 2. februarjem 2023.

(10)

Poleg tega je Združeno kraljestvo predložilo posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi z izbruhom visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino v grofiji Devon v Angliji v Združenem kraljestvu, ki je bil potrjen 31. marca 2023.

(11)

Poleg tega so Združene države Amerike predložile posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s petindvajsetimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino v zveznih državah Aljaska (1), Kolorado (1), Florida (2), Illinois (2), Indiana (1), Misuri (1), New York (2), Oregon (4), Pensilvanija (3), Južna Dakota (1), Tennessee (3), Utah (1), Virginija (2) in Wisconsin (1) v Združenih državah Amerike, ki so bili potrjeni med 12. julijem 2022 in 5. aprilom 2023.

(12)

Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so predložili informacije o ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Zlasti po navedenih izbruhih navedene bolezni so Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike izvedli politiko pokončanja za obvladovanje in omejitev širjenja navedene bolezni, ter dokončali tudi potrebne ukrepe čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja v okuženih obratih s perutnino na svojih ozemljih.

(13)

Komisija je ocenila informacije, ki so jih predložili Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike, in ugotovila, da so bili izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino odpravljeni in da ni več tveganja, povezanega z vstopom v Unijo perutninskega blaga z območij Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike, s katerih je bil vstop perutninskega blaga v Unijo začasno ustavljen po navedenih izbruhov.

(14)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba spremeniti, da se upoštevajo trenutne epidemiološke razmere v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike.

(15)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike ter resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

v delu 1 se oddelek B spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.158 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023“

(ii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.160 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023“

(iii)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.165 in CA-2.166 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.165

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023“

(iv)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.172 in CA-2.173 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023“

(v)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.185 dodajo naslednje vrstice za območja CA-2.186 do CA-2.190:

CA

Kanada

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023“

 

(vi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.297 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023“

(vii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.302 doda naslednja vrstica za območje GB-2.303:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023“

 

(viii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.231 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023“

(ix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.233 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023“

(x)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.235 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023“

(xi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.311 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023“

(xii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.333 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.333

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023“

(xiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.339 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.339

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023“

(xiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.350 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.350

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023“

(xv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.352 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.352

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023“

(xvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.361 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.361

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023“

(xvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.365 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.365

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023“

(xviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.375 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.375

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

14.5.2023“

(xix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.384 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.384

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023“

(xx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.387 in US-2.388 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.387

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023“

(xxi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.393 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.393

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023“

(xxii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.395 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.395

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023“

(xxiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.402 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.402

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023“

(xxiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.405 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.405

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023“

(xxv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.407 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023“

(xxvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.412 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.412

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023“

(xxvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.420 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.420

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023“

(xxviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.431 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.431

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023“

(xxix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.446 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.446

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023“

(xxx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.449 in US-2.450 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.449

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023“

(b)

del 2 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se za opisom območja CA-2.185 dodajo naslednji opisi območij CA-2.186 do CA-2.190:

„Kanada

CA-2.186

Quebec- Latitude 45.71, Longitude -72.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Hugues

10km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d’Acton, and Upton

CA-2.187

Quebec- Latitude 45.41, Longitude -73.32

The municipalities involved are:

3km PZ: Carignan and Saint-Jean-sur-Richelieu

10km SZ: Brossard, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, Saint-Hubert, Saint Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, and Saint-Philippe

CA-2.188

Quebec- Latitude 45.81, Longitude -72.79

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Hughes

10km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Lanoieville, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Simon-de-Bagot, Clairvaux-de-Bagot and Sainte-Hélène-de-Bagot

CA-2.189

British Columbia- Latitude 49.09, Longitude -122.03

The municipalities involved are:

3km PZ: Yarrow and Barrowtown

10km SZ: Kilgard, Lindell, Lindell Beach, Cultus Lake, South Sumas, Greendale and Arnold

CA-2.190

Quebec- Latitude 45.8, Longitude -72.78

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint Hughes

10km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Guillaume, Saint-Eugène-de Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Clarivaux-de-Bagot, Saint-Simon-de-Bagot and Lanoieville“

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za opisom območja GB-2.302 doda naslednja vrstica za opis območja GB-2.303:

„Združeno kraljestvo

GB-2.303

near Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.72“

(2)

v Prilogi XIV se v delu 1 oddelek B spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.158 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.158

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

16.5.2023“

(ii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.160 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.160

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

16.5.2023“

(iii)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.165 in CA-2.166 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

16.5.2023“

(iv)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.172 in CA-2.173 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

2.2.2023

16.5.2023“

(v)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.185 dodajo naslednje vrstice za območja CA-2.186 do CA-2.190:

CA

Kanada

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023

 

GBM

P1

 

6.5.2023“

 

(vi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.297 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023

GBM

P1

 

31.3.2023

17.5.2023“

(vii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.302 doda naslednja vrstica za območje GB-2.303:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023

 

GBM

P1

 

16.5.2023“

 

(viii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.231 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.231

POU, RAT

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

12.7.2022

20.4.2023“

(ix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.233 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.233

POU, RAT

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

15.7.2022

20.4.2023“

(x)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.235 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.235

POU, RAT

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

19.7.2022

20.4.2023“

(xi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.311 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.311

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

15.4.2023“

(xii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.333 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.333

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

3.11.2022

20.4.2023“

(xiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.339 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.339

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

7.11.2022

21.4.2023“

(xiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.350 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.350

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

20.4.2023“

(xv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.352 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.352

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

24.4.2023“

(xvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.361 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.361

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

24.4.2023“

(xvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.365 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.365

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

6.5.2023“

(xviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.375 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.375

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

14.4.2023“

(xix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.384 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

20.4.2023“

(xx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.387 in US-2.388 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

29.4.2023“

(xxi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.393 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

21.12.2022

29.4.2023“

(xxii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.395 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

28.12.2022

29.4.2023“

(xxiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.402 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

19.1.2023

10.5.2023“

(xxiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.405 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

25.1.2023

10.5.2023“

(xxv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.407 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

1.2.2023

20.4.2023“

(xxvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.412 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

8.2.2023

20.4.2023“

(xxvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.420 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023

GBM

P1

 

24.2.2023

24.4.2023“

(xxviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.431 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

20.4.2023“

(xxix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.446 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023

GBM

P1

 

21.3.2023

28.4.2023“

(xxx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.449 in US-2.450 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.449

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

5.4.2023

7.5.2023“


Top