EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0937

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/937 z dne 10. maja 2023 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede vključitve „fosforiliranega diškrobnega fosfata, proizvedenega iz pšeničnega škroba“, na seznam Unije novih živil (Besedilo velja za EGP)

C/2023/2977

OJ L 125, 11.5.2023, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/937/oj

11.5.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/937

z dne 10. maja 2023

o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede vključitve „fosforiliranega diškrobnega fosfata, proizvedenega iz pšeničnega škroba“, na seznam Unije novih živil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 8 Uredbe,

po posvetovanju s Stalnim odborom za rastline, živali, hrano in krmo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 je morala Komisija do 1. januarja 2018 vzpostaviti seznam Unije novih živil, odobrenih ali priglašenih na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(2)

Seznam Unije novih živil, odobrenih ali priglašenih na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97, je bil oblikovan z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Komisija je v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 ugotovila napako. Popravek je potreben, da bi zagotovili jasnost in pravno varnost za nosilce živilske dejavnosti in pristojne organe držav članic ter tako zagotovili ustrezno izvajanje in uporabo seznama Unije novih živil.

(4)

Novo živilo „fosforiliran diškrobni fosfat, proizveden iz pšeničnega škroba“ (fosforiliran pšenični škrob), je pristojni organ Združenega kraljestva pod določenimi pogoji uporabe odobril maja 2014 v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97. Novo živilo pomotoma ni bilo vključeno na seznam Unije, ko je bil oblikovan prvotni seznam. Zato je primerno, da se „fosforiliran diškrobni fosfat, proizveden iz pšeničnega škroba“, doda na seznam Unije novih živil.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470 bi bilo zato treba ustrezno popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se popravi v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. maja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se popravi:

(a)

v tabeli 1 (Odobrena nova živila) se med vnosom za „fosforiliran koruzni škrob“ in vnosom za „fosfatidilserin iz ribjih fosfolipidov“ vstavi naslednji vnos:

Fosforiliran pšenični škrob

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚fosforiliran pšenični škrob‘.“

 

pečeni pekovski izdelki

15  %

testenine

žitni kosmiči za zajtrk

žitne ploščice

(b)

v tabeli 2 (Specifikacije) se med vnosom za „fosforiliran koruzni škrob“ in vnosom za „fosfatidilserin iz ribjih fosfolipidov“ vstavi naslednji vnos:

Fosforiliran pšenični škrob

Opis:

Fosforiliran diškrobni fosfat, proizveden iz pšeničnega škroba (fosforiliran pšenični škrob), je kemijsko spremenjen obstojni škrob, pridobljen iz pšeničnega škroba s kombiniranimi kemijskimi obdelavami, ki ustvarijo navzkrižne fosfatne vezi znotraj posameznih molekul škroba in med njimi.

Nova živilska sestavina je bel ali skoraj bel prah.

Značilnosti/sestava:

št. CAS: 11120-02-8

kemijska formula: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = število enot glukoze; x, y = stopnje substitucije

Parameter

Oblika v prahu 1

Oblika v prahu 2

fosforiliran diškrobni fosfat (suha osnova)

≥ 85  %

≥ 75  %

nespremenjeni pšenični škrob (suha osnova)

≤ 15  %

≤ 25  %

vlaga

9 –12  %

prehranske vlaknine skupaj (na osnovi suhe snovi)

≥ 76,0  %

≥ 66,0  %

pepel

≤ 3  %

beljakovine

≤ 0,5  %

maščobe skupaj

≤ 0,50  %

≤ 0,34  %

ostanki vezanega fosforja

≤ 0,4  % (kot fosfor)

pH (25 % suspenzije)

4,5 –6,5

Težke kovine:

arzen: ≤ 1  mg/kg

svinec: ≤ 2  mg/kg

živo srebro: ≤ 0,1  mg/kg

Mikrobiološka merila:

skupno štetje funkcionalnih aerobnih bakterij: ≤ 10 4 CFU/g

skupno število kvasovk in plesni: ≤ 200  CFU/g

Escherichia coli: negativen test

Salmonella spp.: negativen test

CFU: kolonijske enote.“


Top