EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0853

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2023/853 z dne 24. aprila 2023 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

ST/8056/2023/INIT

OJ L 110, 25.4.2023, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/853/oj

25.4.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/25


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2023/853

z dne 24. aprila 2023

o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (1) ter zlasti člena 46(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. marca 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 267/2012.

(2)

Na podlagi pregleda Priloge II k Sklepu Sveta 2010/413/SZVP (2) bi bilo treba vnos za eno osebo, uvrščeno na seznam iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012, iz zadevne priloge črtati. En vnos, vključen v Prilogo IX k Uredbi (EU) št. 267/2012, bi bilo treba posodobiti.

(3)

Uredbo (EU) št. 267/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 24. aprila 2023

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  UL L 88, 24.3.2012, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, 27.7.2010, str. 39).


PRILOGA

Priloga IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se spremeni:

(1)

vnos 10 (za Rostama QASEMIJA) na seznamu z naslovom „II. Iranska revolucionarna garda (IRGC)“, pod podnaslovom „A. Osebe“, se črta;

(2)

pod naslovom „I. Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami, ter osebe in subjekti, ki podpirajo iransko vlado“ naslednji vnos nadomesti ustrezni vnos na seznamu pod podnaslovom „B. Subjekti“:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„12.

Družba Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL, ki sta oba na seznamu EU; njena glavna dejavnost je proizvodnja kompozitnih materialov za letalsko industrijo.

Proizvaja tudi brezpilotne zrakoplove, ki naj bi se uporabljali za regionalno destabilizacijo.

26.7.2010“


Top