EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0590

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/590 z dne 12. januarja 2023 o popravku latvijske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (Besedilo velja za EGP)

C/2023/203

OJ L 79, 17.3.2023, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/590/oj

17.3.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/46


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/590

z dne 12. januarja 2023

o popravku latvijske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 3(5), 87(3), 94(3), 97(2), 101(3), 106(1), 118(1) in (2), 119(1), 122(2), 271(2) in 279(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Latvijska jezikovna različica Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 (2) vsebuje napake v naslovu in uvodni izjavi 1 v zvezi s pravili za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice, v uvodni izjavi 2 glede odobritve valilnic, v uvodni izjavi 11 v zvezi z valilnicami ptic v ujetništvu in valilnicami perutnine. Navedena uredba vsebuje tudi več napak, ki vplivajo na področje uporabe naslednjih določb: člena 1(3) glede valilnic ptic v ujetništvu; člena 1(3), drugi pododstavek, točka (b), v zvezi z valilnimi jajci iz valilnic; člena 1(6)(b) v zvezi z obveznostjo pristojnega organa glede obveščanja o njegovih registrih za valilnice; člena 1(9) v zvezi z registriranimi ali odobrenimi valilnicami; dela II, naslov I, naslov poglavja 2, v zvezi z valilnicami; člena 7, naslov in uvodni stavek, v zvezi z zahtevami za odobritev valilnic, iz katerih se valilna jajca perutnine ali enodnevni piščanci premikajo v drugo državo članico; člena 18, naslov in uvodni stavek, v zvezi z registri obratov za gojene kopenske živali in valilnic; dela II, naslov III, naslov poglavja 2, v zvezi z valilnicami; člena 33 naslov, uvodni stavek in točka (a), v zvezi z obveznostmi izvajalcev dejavnosti v valilnicah glede vodenja evidenc; Priloge I, del 3, naslov, v zvezi z zahtevami za odobritev valilnic; Priloga I, del 3, točka 1, uvodni stavek ter točki (a) in (b), v zvezi z zahtevami glede ukrepov za biološko zaščito v valilnicah; Priloga I, del 3, točka 2, uvodni stavek in točka (b), v zvezi z zahtevami glede nadzora v valilnicah; Priloga I, del 3, točka 3, uvodni stavek in točke (a), (c) in (f), v zvezi z zahtevami glede objektov in opreme v valilnicah; Priloge I, del 3, točka 5, uvodno besedilo ter točka (a)(i), v zvezi z zahtevami glede nadzora pristojnega organa v valilnicah; Priloge I, del 4, točka 1(a)(ii), v zvezi z zahtevami glede ukrepov za biološko zaščito v obratih, ki gojijo perutnino; Priloge I, del 4, točka 2(b), v zvezi z zahtevami glede nadzora v obratih, ki gojijo perutnino; Priloge I, del 4, točki 3(b)(iii) in 3(e), v zvezi z zahtevami glede objektov in opreme v obratih, ki gojijo perutnino; Priloge II, naslov, v zvezi s programom mikrobiološkega nadzora v valilnicah ter programi nadzora bolezni v obratih, ki gojijo perutnino, in v valilnicah; Priloge II, del 1, naslov, v zvezi s programom mikrobiološkega nadzora v valilnicah; Priloge II, del 2, naslov, v zvezi s programi nadzora bolezni v valilnicah in v obratih, ki gojijo perutnino; Priloge II, del 2, točka 2.4(b), uvodni stavek in točka (iv), v zvezi z zahtevami glede vzorčne matrice; Priloge II, del 2, točka 2.5(b), prvi stavek ter točki (i) in (ii), glede zahtev v zvezi z okvirom in pogostostjo vzorčenja.

(2)

Latvijsko jezikovno različico Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice teh napak ne vsebujejo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).


Top