EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2684

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2023/2684 z dne 21. novembra 2023 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2024 (ECB/2023/28)

ECB/2023/28

OJ L, 2023/2684, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2023/2684

28.11.2023

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2023/2684

z dne 21. novembra 2023

o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2024 (ECB/2023/28)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43) (1) in zlasti člena 2(9) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) ima od 1. januarja 1999 izključno pravico, da odobri količino kovancev, ki jih izdajo države članice, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: države članice euroobmočja).

(2)

Dvajset držav članic euroobmočja je ECB v odobritev predložilo svoje zahteve za odobritev obsega izdaje kovancev v letu 2024, dopolnjene s pojasnili o metodologiji napovedovanja. Nekatere od teh držav članic euroobmočja so zagotovile tudi dodatne informacije v zvezi s tečajnimi kovanci, ki se predložijo, če so te informacije na voljo in jih zadevne države članice euroobmočja štejejo za pomembne za utemeljitev zahteve za odobritev.

(3)

Ker je za pravico držav članic euroobmočja, da izdajo eurokovance, potrebna odobritev ECB o obsegu izdaje, v skladu s členom 3(1) Sklepa (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) države članice euroobmočja ne smejo preseči obsega, ki ga odobri ECB, brez predhodne odobritve ECB.

(4)

V skladu s členom 2(9) Sklepa (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) je za sprejetje te odločitve o letnih zahtevah za odobritev obsega izdaje kovancev v letu 2024, ki so jih predložile države članice euroobmočja, pooblaščen Izvršilni odbor, saj zahtevanega obsega izdaje kovancev ni treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 1 Sklepa (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43).

Člen 2

Odobritev obsega izdaje eurokovancev v letu 2024

ECB s tem sklepom odobri obseg izdaje eurokovancev s strani držav članic euroobmočja v letu 2024, kakor je določeno v naslednji tabeli:

 

Odobreni obseg izdaje eurokovancev v letu 2024

Tečajni kovanci

Zbirateljski kovanci

(niso namenjeni za obtok)

Obseg izdaje kovancev

(v milijonih EUR)

(v milijonih EUR)

(v milijonih EUR)

Belgija

22,40

0,30

22,70

Nemčija

419,00

172,00

591,00

Estonija

12,60

0,46

13,06

Irska

32,36

0,50

32,86

Grčija

129,90

0,61

130,51

Španija

280,47

40,00

320,47

Francija

334,00

60,00

394,00

Italija

268,81

4,88

273,69

Ciper

6,50

0,01

6,51

Hrvaška

42,78

0,20

42,98

Latvija

7,90

0,20

8,10

Litva

12,00

0,48

12,48

Luksemburg

13,50

0,32

13,82

Malta

6,70

0,50

7,20

Nizozemska

34,00

1,00

35,00

Avstrija

128,50

176,76

305,26

Portugalska

74,60

1,70

76,30

Slovenija

22,00

1,00

23,00

Slovaška

14,00

2,50

16,50

Finska

10,00

5,00

15,00

Skupaj

1 872,02

468,42

2 340,44

Člen 3

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 21. novembra 2023

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)   UL L 328, 12.12.2015, str. 123.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)


Top