EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2455

Uredba Komisije (EU) 2022/2455 z dne 8. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1217/2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za nekatere skupine sporazumov o raziskavah in razvoju (Besedilo velja za EGP)

C/2022/8868

OJ L 321, 15.12.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2455/oj

15.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2455

z dne 8. decembra 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 1217/2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za nekatere skupine sporazumov o raziskavah in razvoju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2821/71 z dne 20. decembra 1971 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj (1),

po objavi osnutka te uredbe (2),

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2821/71 pooblašča Komisijo, da z uredbo in v skladu s členom 101(3) Pogodbe razglasi, da se člen 101(1) Pogodbe ne uporablja za nekatere skupine sporazumov o raziskavah in razvoju.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 1217/2010 (3) opredeljuje skupine sporazumov o raziskavah in razvoju, za katere Komisija meni, da običajno izpolnjujejo pogoje iz člena 101(3) Pogodbe. Navedena uredba preneha veljati 31. decembra 2022.

(3)

Komisija je 5. septembra 2019 začela oceno Uredbe (EU) št. 1217/2010. Dokazi, zbrani v oceni, kažejo, da je bila Uredba (EU) št. 1217/2010 koristen instrument in da njena pravila ostajajo relevantna za deležnike. Komisija je na podlagi rezultatov ocene 7. junija 2021 začela oceno učinka možnosti politike za sprejetje nove uredbe o skupinskih izjemah za sporazume o raziskavah in razvoju.

(4)

Da bi imela Komisija dovolj časa za dokončanje postopka za sprejetje nove uredbe o skupinskih izjemah za sporazume o raziskavah in razvoju ter v skladu s pooblastilom Komisije iz člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 2821/71, bi bilo treba obdobje uporabe Uredbe (EU) št. 1217/2010 podaljšati za šest mesecev.

(5)

Uredbo (EU) št. 1217/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9 Uredbe (EU) št. 1217/2010 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 30. junija 2023.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 285, 29.12.1971, str. 46. Člen 81 Pogodbe ES (prej člen 85 Pogodbe EGS) je z učinkom od 1. decembra 2009 postal člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Te določbe so vsebinsko enake. Kadar je to primerno, bi bilo treba v tej uredbi sklicevanja na člen 85 Pogodbe EGS ali člen 81 Pogodbe ES razumeti kot sklicevanja na člen 101 Pogodbe.

(2)  UL C 405, 21.10.2022, str. 53.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 1217/2010 z dne 14. decembra 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za nekatere skupine sporazumov o raziskavah in razvoju (UL L 335, 18.12.2010, str. 36).


Top